19-20 listopada 2009

TEKST JAKO KULTURA. KULTURA JAKO TEKST

W dniach 19-20 listopada 2009 r. w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst”, zorganizowana przez Zakład Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej. Konferencja zgromadziła ok. 80 gości z Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Czech, Niemiec. Autorzy zaprezentowali wielość podejść, interpretacji i metod badawczych tekstu w ramach takich bloków tematycznych, jak tekst i dyskurs w przestrzeni kulturowej, semantyka i struktura tekstu, tekst i intertekst, tekstotwórcza rola kultury, metodologia i mechanizmy interpretacji i rozumienia tekstów kultury, etnokulturowa przestrzeń tekstu, tekst kultury w trakcie nauczania języków obcych, kultura jako tłumaczenie. Do niewątpliwych zalet konferencji odnieść należy nie tylko szeroki wachlarz poruszanych problemów, lecz również „wielokulturowość” obiektów badań: mimo że uczestnicy poruszali się przede wszystkim w płaszczyźnie zagadnień polskich i rosyjskich, usłyszeliśmy też refleksje dotyczące języków niemieckiego, czeskiego, angielskiego, ukraińskiego, języków skandynawskich i innych języków i kultur. Skład Komitetu Organizacyjnego: Przewodnicząca - prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa, Sekretarz - dr Tatiana Siniawska-Sujkowska, członkowie: prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga, dr Katarzyna Wojan.

Refleksje uczestników stały się inspiracją do wydania w 2011 r. monografii pt. „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst” pod redakcją naukową Zoi Nowożenowej.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 19. luty 2013 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny