25-27 października 2012

VI SZKOŁA POLSKO-ROSYJSKA

„Historia – Polityka – Kultura” 2012

 

W dniach 25-27 października 2012 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się kolejna, VI już edycja Szkoły Polsko-Rosyjskiej „Historia – Polityka –Kultura”, której współorganizatorami byli: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Miejski w Gdańsku oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnikami Szkoły Polsko-Rosyjskiej są rosyjscy i polscy doktoranci, młodzi badacze (studenci) zajmujący się naukowo szeroko rozumianą problematyką polsko-rosyjską. Program Szkoły przewiduje udział w wykładach i seminariach, wizyty w instytucjach państwowych, naukowych i organizacjach pozarządowych. Gdańska część tegorocznej edycji Szkoły Polsko-Rosyjskiej przebiegała pod hasłem „Gospodarka i dyplomacja”. W ramach przedsięwzięcia na Wydziale Filologicznym UG zostały wygłoszone wykłady otwarte przeznaczone dla uczestników Szkoły Polsko-Rosyjskiej, a także studentów, doktorantów i pracowników UG: wykład prof. Andrzeja Nowaka (Uniwersytet Jagielloński) pt. „Z historii projektów polsko-rosyjskiej zgody (XVI-XXI w.)” i wykład prof. Franciszka Nowińskiego (Uniwersytet Gdański) pt. „Dyplomacja przełomu. Gorbaczow-Jelcyn”. W dniu 26.10.2012 r. w Bibliotece Głównej UG odbył się Okrągły Stół  poświęcony stosunkom dyplomatyczno-gospodarczym między Polską a Rosją „Spór o politykę – Polityka sporu”. W dyskusji udział wzięli: Marek Gołkowski (Konsul Generalny RP w Kaliningradzie), Siergiej Puczkow (Konsul Generalny FR w Gdańsku), prof. Zbigniew Karpus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz Adam Hlebowicz (Dyrektor Radia Plus Gdańsk). Zarówno wykłady otwarte, jak i Okrągły Stół były tłumaczone symultanicznie na język rosyjski. Dodatkowo rosyjscy i polscy uczestnicy Szkoły spotkali się ze studentami UG – członkami studenckich kół naukowych działających w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej (Kołem Naukowym Wiedzy o Dyplomacji Rosji) i w Instytucie Politologii (Kołem Naukowym „Kratos”). Spotkanie pod nazwą „Być Rosjaninem w III RP. Mission possible” odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych. Kolejna, VI Szkoła Polsko-Rosyjska, jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Ze strony UG w przygotowanie i realizację przedsięwzięcia był zaangażowany Dziekan Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab. A. Ceynowa, a także dyrekcja i pracownicy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej: prof. UG, dr hab. M. Grabska, prof. UG, dr hab. I. Fijałkowska-Janiak, dr W. Stec, mgr K. Rutecka.

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 23. Październik 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny