Zespoły badawcze na Wydziale Filologicznym

Nazwa zespołu badawczego

Kierownik

Data powstania

Jednostka organizacyjna

Zespół Badań nad Zmianą w Edukacji Akademickiej

dr Beata Karpińska-Musiał

12.01.2012

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Zespół Badań nad Tekstem (Textual Studies Research Group)

 

12.01.2012

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Zespół Laboratorium Socjolingwistyczne (Sociolinguistic Laboratory)

 

8.03.2012

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Zespół Badań nad Książką

dr Elżbieta Piotrowska

8.03.2012

Instytut Filologii Polskiej

Zespół Badań nad Snem, Pamięcią i Wyobraźnią

prof. dr hab. Wojciech Owczarski

8.03.2012

Instytut Filologii Polskiej
Instytut Filologii Romańskiej
Zespół Badań nad Konstrukcją Światów Alternatywnych w Literaturze, Filmie
i Nowych Mediach

dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim, prof. UG

8.03.2012

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Zespół Badań nad Powieścią Kryminalną

 

8.03.2012

Instytut Skandynawistyki
i Fennistyki

Zespół Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości

dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG

12.04.2012

Instytut Rusycystyki
i Studiów Wschodnich

Zespół Badań nad Rosją w Literaturze i Kulturze Polskiej w Wiekach XIX-XXI

dr hab. Elżbieta Mikiciuk, prof. UG

12.04.2012

Instytut Filologii Polskiej

Zespół Badań nad Językiem Kancelarii Niemieckojęzycznych na Terenie Zachodniej Słowiańszczyzny w Latach 1350-1650

 

10.05.2012

Instytut Skandynawistyki
i Fennistyki

Zespół Badań nad Nowoczesną Literaturą Francuskojęzyczną ERTA

dr hab. Ewa Wierzbowska, prof. UG

10.05.2012

Instytut Filologii Romańskiej

Zespół Interdyscyplinarnych Badań Językowych

dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. UG

5.07.2012

Instytut Logopedii
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Zespół Innowacji Dydaktycznych i Badań nad Edukacją Polonistyczną

prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska

5.07.2012

Instytut Filologii Polskiej

prof. dr hab. Zofia Głombiowska

11.10.2012

Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki

Zespół Leksykograficzno-Bibliograficzny

dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG

11.10.2012

Instytut Skandynawistyki i Fennistyki

Zespół Badań Kultury Artystycznej Trójmiasta

dr Barbara Forysiewicz

15.11.2012

Instytut Badań nad Kulturą

dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

13.12.2012

Instytut Filologii Germańskiej

Pracownia Schulzowska

prof. dr hab. Stanisław Rosiek

13.12.2012

Instytut Filologii Polskiej

Zespół Komunikacji Międzykulturowej
i Neurolingwistyki
dr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska, prof. UG
13.12.2012
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

dr Eliza Szymańska

10.01.2013

Instytut Filologii Germańskiej

Gedaniana. Zespół Badań nad Literackimi, Kulturowymi i Językowymi Obrazami Gdańska na Przestrzeni Wieków

dr Izabela Olszewska

7.03.2013
Instytut Filologii Germańskiej
Zespół Badań nad Szkocką Literaturą
i Kulturą
 

7.03.2013

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Zespół Badań nad Tłumaczeniami Literatury Dawnej

prof. dr hab. Artur Blaim

7.03.2013

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Zespół Badań Literatury
i Kultury Farerskiej, Grenlandzkiej i Saamskiej

dr hab. Jorgen Veisland, prof. nadzw.

7.03.2013

Instytut Skandynawistyki
i Fennistyki

Zespół Badań nad Historią Kobiet

prof. dr hab. Aleksandra Ubertowska

4.04.2013

Instytut Filologii Polskiej

dr Liliana Kalita

6.06.2013

Instytut Rusycystyki

i Studiów Wschodnich

Zespół Języka Fińskiego

dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG

6.06.2013

Instytut Skandynawistyki i Fennistyki

Zespół Hermeneutyki Przekładu

 

6.06.2013

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Zespół Badań nad Grecką Prozą Historyczną i Literaturą Fachową

dr hab. Anna Marchewka, prof. UG

11.07.2013

Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki

Zespół Badań nad Twórczością Samuela Becketta (Beckett Research Group in Gdańsk)

dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG

11.07.2013

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Zespół Literatury Etnogenetycznej

dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof. UG

11.07.2013

Instytut Filologii Polskiej

Zespół Dydaktyki Przekładu Specjalistycznego

dr Justyna Giczela-Pastwa

12.09.2013

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Zespół Badań nad Twórczością Bolesława Prusa

dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska

1.10.2013

Instytut Filologii Polskiej

Zespół Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka

dr Joanna Mampe

7.11.2013

Instytut Rusycystyki

i Studiów Wschodnich

dr Joanna Mampe

5.12.2013

Instytut Rusycystyki
i Studiów Wschodnich

Literackie Trójmiasto. Zespół Badań nad Literacką Obecnością Gdańska, Gdyni i Sopotu od Początku XX w. do Współczesności

dr Janusz Mosakowski

9.01.2014

Instytut Filologii Polskiej

Zespół Badań nad Komunikowaniem Politycznym

dr Urszula Patocka-Sigłowy

8.05.2014

Instytut Rusycystyki

i Studiów Wschodnich

Zespół Badań nad Komunikowaniem Medialnym

dr hab. Alicja Pstyga, prof. UG

5.06.2014

Instytut Rusycystyki

i Studiów Wschodnich

Zespół Badań nad Motywami Baśniowymi
w Kinie

dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG

5.06.2014

Instytut Badań nad Kulturą

Zespół Antropologii i Filozofii Miasta Europejskiego

dr Zbyszek Dymarski

10.07.2014

Instytut Badań nad Kulturą

Zespół Badań nad Kinematografiami Narodowymi

dr Paweł Biliński
 

10.07.2014

Instytut Badań nad Kultrą

Zespół Badań nad Filmowymi, Telewizyjnymi i Komiksowymi Adaptacjami Literatury

 

10.07.2014

Instytut Badań nad Kulturą

Zespół Badań nad Mediami

dr Jolanta Laskowska

4.12.2014

Instytut Filologii Polskiej

Zespół Krytyki Artystycznej

prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski

5.11.2014

Instytut Filologii Polskiej

Zespół Badań Interdyscyplinarnych nad Językiem, Literaturą i Kulturą Słowian Południowych

 

3.12.2015

Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki

Zespół Interdyscyplinarnych Badań Książki Obrazkowej

dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG

3.12.2015

Instytut Skandynawistyki

i Fennistyki

Zespół Badań nad Kulturą Informacyjną i Czytelnictwem 

dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG 2016 Instytut Filologii Polskiej

Zespół Badań Produkcyjnych i Nowej Historii Kina

mgr Grzegorz Fortuna

14.01.2016

Instytut Badań nad Kulturą

Zespół Badań nad Perswazją Językową

dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG

7.05.2016

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich

Zespół Badań nad Tematyką Żydowską w Literaturze i Kulturze

dr hab. Izabela Morska, prof. UG

11.05.2017

Instytut Anglistyki
i Amerykanistyki

Zespół Badań nad Inskrypcjami Greckimi i Łacińskimi

dr Grzegorz Kotłowski

7.12.2017

Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki

Zespół Badań Interdyscyplinarnych Europy Nordycko-bałtyckiej i Arktyki

dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG

7.12.2017

Instytut Skandynawistyki
i Fennistyki

Zespół Badań nad Oświeceniem i Rewolucją Francuską

dr hab. Marek Mosakowski, prof. UG

11.01.2018

Instytut Filologii Romańskiej

Zespół Tłumaczeń Pedagogicznych i Dydaktyki Przekładu

dr Jolanta Hinc

11.01.2018

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Zespół Pośród Nas. Spotkania z Twórcami Pomorskimi i Gdańskimi

dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. UG

11.01.2018

Instytut Filologii Polskiej
Instytut Anglistyki
i Amerykanistyki

Zespół Dialog-Kultura-Interakcja-Narracja

dr Magdalena Grabowska

11.01.2018

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Zespół Badań nad Niemiecką Literaturą Romantyczną Jej Źródłami i Recepcją

dr hab. Agnieszka Haas, prof. UG

17.04.2018

Instytut Filologii Germańskiej

Pracownia Badań nad Językiem Dziecka dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG 20.06.2018 Instytut Logopedii

Zespół Edukacji Filmowej i Filmoterapii

dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG

27.06.2018

Instytut Badań nad Kulturą

Zespół Neurologopedyczna

dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray, prof. UG

11.10.2018

Instytut Logopedii

Zespół Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego

dr hab. Aneta Lewińska, prof. UG

11.10.2018

Instytut Filologii Polskiej

Zespół Badań nad Kształtem Uniwersytetu, Perspektywami Nauki i Dydaktyki Akademickiej

prof. dr hab. Ewa Graczyk

6.12.2018

Instytut Filologii Polskiej

Zespół Interdyscyplinarnych Badań nad Barwą

dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG

31.01.2019

Instytut Anglistyki
i Amerykanistyki

Zespół Badań Glottodydaktycznych

dr Ewa Andrzejewska,
dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska

11.04.2019

Instytut Filologii Germańskiej
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Border Studies/ Zespół Badań nad Granicami

dr Grzegorz Welizarowicz

12.09.2019

Instytut Anglistyki
i Amerykanistyki

Zespół Języka i Komunikacji Społecznej

dr hab. Bożena Matuszczyk-Podgórska, prof. UG

12.09.2019

Instytut Filologii Polskiej

Isidorianum. Zespół Literatury Chrześcijańskiej

dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG 11.01.2018 Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki

Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Efemerą

dr Izabela Olszewska 3.11.2020 Instytut Filologii Germańskiej

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 5. Grudzień 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5. Czerwiec 2023 - 09:11; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka