fbpx Pracownia Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Pracownia Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka

PRACOWNIA BADAŃ NAD SOCJOLINGWISTYCZNYMI ASPEKTAMI JĘZYKA

 

PRACOWNIA BADAŃ NAD SOCJOLINGWISTYCZNYMI ASPEKTAMI JĘZYKA

 

O PRACOWNI

Główne cele i zadania badawcze: 

• ustalenie charakteru zachowań językowych w standardowych sytuacjach oraz określenie ich warstwy językowej;

• badanie relacji między zmianami językowymi a zmianami społecznymi, między wariantami (odmianami) języka a grupami społecznymi;

• analiza typów zachowania językowego w rozmaitych warunkach komunikowania się w zależności od wieku, płci, ról, jakie mogą ludzie odgrywać, zależnie od swojego zawodu, stanowiska itp.;

• odniesienie zebranych materiałów do pragmatyki komunikacji;

• opracowania o charakterze glottodydaktycznym.

CZŁONKOWIE

dr Joanna Mampe (Uniwerstytet Gdański) – kierownik

dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

проф. Лада Овчинникова (Россия)

dr Hanna Makurat (Uniwersytet Gdański)

dr Fadhil Marzouk

dr Joanna Wasiluk (Uniwersytet Warszawski)

dr Marta Noińska (Uniwersytet Gdański)

кфн Татьяна Кадоло (Московский государственный гуманитарно-экономический университет)

Григорий Казаков  доктор английского языкознания (PhD, Япония), профессор Московского гуманитарного университета

кфн Шуников Владимир Леонтьевич доцент Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета (Москва)

mgr Karolina Wielądek (Uniwersytet Gdański)

 

KONTAKT

Pracownia Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka

Uniwersytet Gdański

ul. Wita Stwosza 51

80-308 Gdańsk

Wydział Filologiczny

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich

Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

E-mail: joaanna.mampe@ug.edu.pl

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pon., 20.01.2020 r., 18:27
Data publikacji: pon., 12.12.2016 r., 21:45