fbpx Międzyuczelniany Zespół Badawczo-Edytorski Studia Humaniora | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Międzyuczelniany Zespół Badawczo-Edytorski Studia Humaniora

Międzyuczelniany Zespół Badawczo-Edytorski Studia Humaniora

Dnia 8 października 2012 r. w Katedrze Filologii Klasycznej UG utworzona została Pracownia Literatury Łacińskiej XV-XVIII w. Obecnie, od listopada 2019 r., w wyniku prowadzonych na Wydziale Filologicznym zmian strukturalnych oraz korekt w nazewnictwie jednostek Pracownia znalazła się w Instytucie Studiów Klasycznych i Slawistyki, w Zakładzie Filologii Klasycznej. Jej nazwa została zmieniona na: Międzyuczelniany Zespół Badawczo-Edytorski Studia Humaniora.

 

Skład osobowy

prof. dr hab. Zofia Głombiowska – kierownik Zespołu ( zofia.glombiowska@ug.edu.pl )

dr hab. Izabela Bogumił, prof. UG

dr Ałła Brzozowska (UWr)

dr Agata Chrobot (UJK w Kielcach)

dr Maria Otto-Michalska (PAN BG)

dr Jacek Pokrzywnicki (UG)

dr Agnieszka Witczak (UG)

dr Magdalena Wolf (UWr)

 

Polonorum Bibliotheca Latina

Celem istnienia Zespołu jest próba skoordynowania prac nad literaturą łacińską, polską i europejską, oraz – przede wszystkim – realizacja projektów edytorskich w ramach serii POLONORUM BIBLIOTHECA LATINA. Chodzi o edycje szesnasto- i siedemnastowiecznych tekstów literackich, które przedstawiają albo przynajmniej wyraźnie się wiążą z najważniejszymi zdarzeniami z dziejów Rzeczypospolitej, stanowią wyraziste świadectwo kultury tamtych czasów, należą do literatury pięknej, ale zarazem są istotnymi źródłami historycznymi.

 

Pierwszy tomik serii:

Carmina de memorabili caede Scismaticorum Moscoviorum (ed. princeps: Rzym 1515) wraz z Kantyleną Andrzeja Krzyckiego (ed. princeps: Kraków 1515) oraz listami króla Zygmunta do papieża Leona X (Bazylea 1515) i Jakuba Pizona do Jana Coritiusa (na podstawie dwóch wydań – [Rzym 1515] i Bazylea 1515) znajduje się w druku p.t. Epinikia orszańskie, czyli wiersze o pamiętnej klęsce Moskali (oprac. Z. Głombiowska).

 

W przygotowaniu dwa kolejne:

Samuel Wolf, Stephani Primi Poloniae Regis […] adversus Iohannem Basilidem […] expeditio carmine elegiaco descripta (ed. princeps Gdańsk 1582) wraz z elegią żałobną ku czci Mikołaja Czernego i utworami na śmierć autora – oprac. A. Brzozowska;

Jodok Ludwik Decjusz, De vetustatibus Polonorum. De Iagellonum familia. De Sigismundi Regis temporibus (ed. princeps Kraków 1521) – oprac. M. Wolf.

 

W nieco dalszych planach edycje tekstów, którym członkowie Zespołu poświęcili już mniej lub bardziej kompletne opracowania:

Andrzej Krzycki, Ad Ioannem Antonium Pulleonem […] de negotio Prutenico epistola (ed. princeps: Kraków 1525);

Daniel Hermann, Stephaneis Moschovitica (ed. princeps: Gdańsk 1582);

Listy króla Zygmunta do żony Barbary;

Filip Buonaccorsi Kallimach, Fannietum.

 

Natomiast poza serią dr hab. Izabela Bogumił ukończyła edycję krytyczną dramatu Castus Ioseph wraz z przekładem na język polski (edycja stanowi część projektu: Rozszerzona kontynuacja serii wydawniczej „Staropolski dramat religijny”: „Staropolski dramat i dialog religijny” zakwalifikowanego do finansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015 – IV edycja (Nr rej. 1 a H 1 5 0 4 0 1 8 3) na wniosek Towarzystwa Naukowego KUL (kierownik projektu: dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL).

Także poza serią dr Agnieszka Witczak zajmuje się poematem Wacława Klemensa Żebrackiego Gedanum sive Dantiscum.

 

Z prac badawczych

Ukazało się sporo artykułów pióra różnych członków Zespołu, a przede wszystkim obszerna monografia I. Bogumił pt. Rzymskie Kameny nad Bałtykiem. O łacińskiej poezji w Gdańsku w drugiej połowie XVI wieku, Gdańsk 2017.

Dr Agata Chrobot opracowuje twórczość Jerzego Sabinusa, artykuły o pojedynczych utworach gromadzą się powoli w większą całość, w najbliższym czasie przewidziana jest książka o utworach weselnych zarówno Sabinusa, jak i dedykowanych mu weselnych wierszach przyjaciół.

 

Seria prac zbiorowych „Studia Classica et Neolatina” (red. Z. Głombiowska) doprowadzona została do tomu XVI (Gdańsk 2018), tom XVII znajduje się w druku.

W czasie istnienia Pracowni/Zespołu zorganizowano w Gdańsku trzy konferencje naukowe z cyklu „Colloquia Neolatina”, kolejne – już ósme – odbędzie się w kwietniu 2020 r.

 

Zaktualizowano 10 grudnia 2019 r.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pon., 16.12.2019 r., 9:08
Data publikacji: pon., 22.10.2012 r., 11:59