Pracownie naukowe

Pracownicy Zakładu  działają w ramach zespołów i pracowni badawczych, powołanych do wspólnego prowadzenia badań naukowych i publikowania ich wyników, a także pozyskiwania na te cele środków finansowych ze źródeł uniwersyteckich i zewnętrznych (krajowe i zagraniczne granty badawcze).

1.      Pracownie działające przy Zakładzie:

Pracownia Antropologii i Filozofii Miasta Europejskiego (kierownik: dr inż. Zbyszek Dymarski)
Pracownia powstała w 2014 roku. Skupia ona pracowników oraz studentów Uniwersytetu Gdańskiego zainteresowanych miastem i jego mieszkańcami.
Członkowie Pracowni prowadzą badania przestrzeni miejskich oraz sposobów bycia w nich ludzi (mieszczan). Interesuje ich również wpływ kształtu przestrzeni miejskich (prywatnych, półprywatnych i wspólnych) na charakter i intensywność ludzkich aktywności. Przedmiotem zainteresowań i badań członków Pracowni są zarówno miasta współczesne, jak i historyczne.
Wyniki swoich badań członkowie pracowni publikują w postaci książek tworzących serię wydawniczą. Pierwsza publikacja ukazała się w 2017 roku i nosi tytuł "Człowiek i miasto. Gdańszczanie między starą a nową tożsamością": https://wydawnictwo.ug.edu.pl/product/czlowiek-i-miasto-gdanszczanie-miedzy-stara-a-nowa-tozsamoscia/?lang=en
W końcu grudnia 2021 roku drukarnię opuścił następny tom serii zatytułowany "Człowiek i miasto. Gdańsk i inne przestrzenie": https://wydawnictwo.ug.edu.pl/produkt/czlowiek-i-miasto-gdansk-i-inne-przestrzenie/

 

2.      Pracownie przy Wydziale Filologicznym, których członkami są pracownicy Zakładu Kulturoznawstwa:

Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza w Instytucie Filologii Germańskiej:
www.narracjepogranicza.eu (reprezentantem Zakładu Kulturoznawstwa w Pracowni jest dr Magdalena Sacha)

Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Książki Obrazkowej przy Wydziale Filologicznym
http://fil.ug.edu.pl/sites/fil.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/12998/files/pracownia_ibko.pdf
(reprezentantami Zakładu Kulturoznawstwa w Pracowni są prof. dr hab. Jerzy Szyłak, dr Magdalena Howorus-Czajka, dr Aleksandra Wierucka)

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 8. luty 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: środa, 25. Październik 2023 - 22:50; osoba wprowadzająca: Zbyszek Dymarski