fbpx Pracownia Badań nad Grecką Prozą Historyczną i Literaturą Fachową | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Pracownia Badań nad Grecką Prozą Historyczną i Literaturą Fachową

Pracownia Badań nad Grecką Prozą Historyczną i Literaturą Fachową

 

Pracownia Badań nad Grecką Prozą Historyczną i Literaturą Fachową

Skład osobowy:

Prof. UG, dr hab. Anna Marchewka (KFK UG) – kierownik pracowni

Prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski (KFK UG)

Prof UG, dr hab. Bogdan Burliga (KFK UG)

Prof. UG, dr hab. Anna Ryś (KFK UG)

Dr Grzegorz Kotłowski (KFK UG)

Doktoranci (Filologiczne Studium Doktoranckie UG):

Mgr Magdalena Świder

Mgr Weronika Waśniewska

Rok powstania: 2013

Zakres i cele badań:

Badania będą się koncentrować wokół zagadnień podejmowanych już wcześniej w ramach działalności Zakładu Hellenistyki i Kultury Greckiego Wschodu (w latach 1994–2011 kierowanego przez prof. dr. hab. Krzysztofa Głombiowskiego). Będą zatem kontynuowane badania nad grecką historiografią, ze szczególnym uwzględnieniem Herodota, Tukidydesa, Ktezjasza, Ksenofonta oraz Arriana. Ponadto w szerokim zakresie podjęte będą prace badawcze nad greckimi tekstami o tematyce fachowej. Należy tu wymienić hippokratejskie pisma medyczne (Corpus Hippocraticum), traktaty o myślistwie, jeździectwie, z zakresu wojskowości, rolnictwa i ekonomii, a także fachową literaturę przeznaczoną dla żeglarzy i kupców, czyli periplusy. Przedmiotem zainteresowań będą tu również pisma o tematyce mineralogicznej i farmakologicznej. W obrębie badań nad grecką literaturą fachową znajdzie się fizjognomika i obecność jej teorii u antycznych autorów.

Zadania realizowane i planowane na lata 2014–2016:

 1. Nikander z Kolofonu, TheriakaAleksipharmaka, wstęp, przekład i komentarz W. Waśniewska (w przygotowaniu);
 2. Mikołaj z Damaszku (Nicolaus Damascenus), Excerpta de insidiis, Excerpta de virtutibus – Wschodnie opowieści z Ktezjasza, wstęp, przekład i komentarz K. Głombiowski (w przygotowaniu);
 3. Ksenofont, O gospodarstwie, wstęp, przekład i komentarz A. Marchewka (w przygotowaniu);
 4. Ksenofont, O łowiectwie, wstęp, przekład i komentarz B. Burliga;
 5. A. Marchewka, Warsztat literacki Ksenofonta (monografia);
 6. Oppian, O łowiectwie, wstęp, przekład i komentarz B. Burliga;
 7. Elian, Zasady taktyki, wstęp, przekład i komentarz B. Burliga;
 8. Filostratos, Gimnastikos, wstęp, przekład i komentarz G. Kotłowski;
 9. Periplus Morza Erytrejskiego, wstęp, przekład i komentarz G. Kotłowski;
 10. Pseudo-Plutarch, Collecta parallela Graeca et Romana. Parallela minora, wstęp, przekład i komentarz A. Ryś;
 11. Pseudo-Plutarch, Libellus de Fluviis, wstęp, przekład i komentarz A. Ryś.

W ramach działalności pracowni podejmowane będą próby pozyskania grantów na realizację wybranych projektów badawczych oraz będą organizowane konferencje i seminaria o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym.

Zadania zrealizowane

 1. Hippokrates, Aforyzmy, wstęp, przekład i komentarz K. Głombiowski, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, ISBN 978-83-7328-788-6.
 2. Hippokrates, O powietrzu, wodach i miejscach, przekład Anna Marchewka, Magdalena Świder; wstęp i komentarz Amgdalena Świder, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickeiwicza, 2014, ISBN 978-83-232-2789-2.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Hołomej
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: wt., 19.12.2017 r., 9:46
Data publikacji: ndz., 14.07.2013 r., 0:00