fbpx Jakość kształcenia | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Jakość kształcenia

Zespoły i rady ds zapewnienia jakości kształcenia

Skład Rady Programowej dla kierunków: filologia rosyjska, rosjoznawstwo, studia wschodnie, sinologia

Wykładowcy:

 • dr Katarzyna Arciszewska
 • mgr Anna Gryszkiewicz
 • dr Anna Hau
 • dr Ewa Konefał
 • dr Urszula Patocka-Sigłowy
 • dr Katarzyna Wądołowska-Lesner
 • dr Marcin Trendowicz

Doktoranci:

 • mgr Kinga Okroj

Interesariusze zewnętrzni:

 • mgr Magdalena Piwowarska – dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
 • dr Aneta Waśko –  firma Thomson Reuters

Studenci:

 • Damian Orkwiszewski - rosjoznawstwo
 •  Aleksandra Paluch – filologia rosyjska I stopień
 •  Alona Melnyk  – filologia rosyjska II stopień
 • Zuzanna Tryk  – studia wschodnie
 • Tomasz Adamowski - sinologia

 

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020
 • Prof. UG dr hab. Paweł Sitkiewicz (przewodniczący)
 • Prof. UG dr hab. Aneta Lewińska
 • Prof. UG dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska
 • Prof. UG dr hab. Ewa Wierzbowska
 • Dr Urszula Patocka-Sigłowy
 • Dr Aleksandra Wierucka
 • Dr Jolanta Hinc
 • Dr Justyna Giczela-Pastwa
 • Mgr Joanna Jaszewska
 • Aleksandra Załuszniewska
Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia należy m.in:
 • Opracowanie zasad i procedur związanych z oceną działalności nauczycieli akademickich (kształcenie, nauka i sfera wychowawcza oraz działalność organizacyjna)
 • Opracowanie i ujednolicenie procedur związanych z działalnością strefy administracyjnej uczelni mające związek z jakością kształcenia.
 • Wdrożenie opracowanych procedur na wydziale.
 • Koordynacja działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia.
 • Współpraca z Uczelnianym Zespołem ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Koordynowanie badań ankietowych przeprowadzanych na Wydziale.
 • Sporządzanie raportów z przeprowadzonych działań.
 
Skład Wydziałowego Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli w kadencji 2016-2020
 • Dr Ewa Andrzejewska – z Instytutu Filologii Germańskiej (przewodnicząca)
 • Dr Agnieszka Banaszkiewicz – z Katedry Logopedii
 • Dr Anna Hau – z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich
 • Dr Ewa Kowalewska – z Katedry Logopedii
 • Dr Teresa Ścipień – z Instytutu Filologii Romańskiej
 • Dr Zofia Pomirska – z Instytutu Filologii Polskiej
 • Dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska – z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
 • Dr Katarzyna Wądołowska-Lesner – z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich
 
Do zadań zespołu należy m.in. nadzór nad specjalnościami nauczycielskimi i tokiem studiów nauczycielskich, weryfikacja efektów kształcenia oraz opieka nad praktykami dydaktycznymi.
 
Rada Pracodawców
 • Małgorzata Dobrowolska – Redaktor Naczelna Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego
 • Dominika Dowgiert – Kierownik American Corner
 • Magdalena Piwowarska – Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
 • Elżbieta Zaręba - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
 • Józef Częścik – Redaktor Naczelny Wydawnictwa Harmonia
 • Stanisław Danecki – Redaktor Wydawnictwa W podwórku
 • Tomasz Limon – Dyrektor Zarządzający „Pracodawców Pomorza”
 • Krzysztof Szulc – Managing Director Polish-Norwegian Chamber of Commerce
 • Remigiusz Wojciechowski – Dyrektor Centrum Finansowo-Księgowego Bayer
 
Zadaniem Rady jest opiniowanie  programów studiów na Wydziale Filologicznym UG i założonych w nich efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwanych od absolwentów wydziału kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych a także inicjowanie innych form współpracy z Wydziałem.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: wt., 22.10.2019 r., 17:59
Data publikacji: ndz., 03.12.2017 r., 0:22