Specjalizacje i praktyki

Studenckie praktyki zawodowe na kierunku Filologia klasyczna

Kierownik studenckich praktyk zawodowych:

dr Jacek Pokrzywnicki

e-mail: jacek.pokrzywnicki@ug.edu.pl

dyżury: zobacz tutaj

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Studia licencjackie I stopnia, specjalność 'Wiedza o literaturze, książce i teatrze' oraz studia magisterskie II stopnia

1. W Zakładzie Filologii Klasycznej Instytutu Studiów Klasycznych i Slawistyki Wydziału Filologicznego UG [dalej: ZFK] praktyki są obowiązkowe dla wszystkich studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. 

2. Na praktyki kierowani są studenci III roku studiów licencjackich oraz studenci II roku studiów magisterskich.

3. Dla studentów Filologii klasycznej ZFK organizuje praktykę w bibliotekach naukowych Trójmiasta lub/oraz w innych instytucjach kultury, jak np. muzea czy fundacje kulturalno-oświatowe.

4. Udając się na miejsce praktyk, studenci muszą mieć przy sobie wystawiany przez UG druk Skierowania na praktykę oraz - jeżeli to konieczne – druk Porozumienia o prowadzeniu praktyk zawodowych. Dokument Porozumienia o prowadzeniu praktyk należy dostarczyć opiekunowi praktyk w Katedrze Filologii Klasycznej na co najmniej dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia praktyk.

5. Student powinien odbyć 60 godz. praktyk (studia licencjackie) lub 90 godzin (studia magisterskie).

6. Praktyki powinny trwać co najmniej 4 tygodnie. W wyjątkowych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu bądź skróceniu. Sprawę należy uzgodnić z kierownikiem praktyk. W nietypowych sytuacjach losowych, jak np. epidemia SARS-CoV-2 w roku 2020/2021, możliwe są praktyki on-line.

7. Program praktyk powinien być skonstruowany w taki sposób, aby osoby praktykujące mogły zapoznać się ze specyfiką pracy wszystkich działów bibliotecznych czy muzealnych, w tym działów gromadzenia, przechowywania, zbiorów specjalnych, udostępniania i innych, jeżeli takowe funkcjonują w strukturze organizacyjnej biblioteki lub muzeum; ewentualnie innych jednostek przewidzianych w strukturze instytucji kultury przyjmującej na praktyki.

8. Przebieg praktyk student dokumentuje w Dzienniczku praktyk i formularzu Oceny przebiegu praktyki studenckiej. Oba dokumenty winny być zatwierdzone przez osoby sprawujące opiekę nad praktykantem z ramienia zakładu pracy przyjmującego na praktyki.

9. Po odbyciu praktyki studenci mogą się starać o referencje u osób kierujących instytucjami, w których odbywała się praktyka, lub sprawujących bezpośredni nadzór nad praktykantami. Po zakończeniu praktyki student powinien też zgłosić się do kierownika praktyk, aby uzyskać wpis do elektronicznego indeksu. Przy tej okazji należy koniecznie przedstawić kierownikowi praktyk Dzienniczek praktyki studenckiej oraz Ocenę praktyki studenckiej.

Instytucje przyjmujące na praktyki zawodowe

a) czas nieokreślony

PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk

Muzeum Narodowe w Gdańsku, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk

Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk

b) czas określony

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach

ul. Dworzec 4

83-300 Kartuzy
 

Teatr Miniatura,

al. Grunwaldzka 16

80-236 Gdańsk

Wzory dokumentów

Ocena przebiegu praktyki studenckiej

a) biblioteka

b) muzeum

Pozostałe dokumenty: zobacz tutaj.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 30. Wrzesień 2022 - 09:50; osoba wprowadzająca: Jacek Pokrzywnicki Ostatnia zmiana: piątek, 8. Grudzień 2023 - 12:19; osoba wprowadzająca: Jacek Pokrzywnicki