Dyżury pracowników

Dyżury pracowników w semestrze letnim 2023/2024

 

Tytuł

Nazwisko i imię

Termin konsultacji

pokój

dr hab.

Bogumił Izabela

środy 9.30 - 11.00

4.29

dr hab.

Burliga Bogdan

poniedziałki: 16.30-17.15,

online: wtorki, 17.00-17.45

4.27

 

dr

Ilona Chruściak

poniedziałki 9:45-10:30,

wtorki:10:30-11:15

4.31

dr

Grzegorz Kotłowski

wtorki godz. 15.00 do 16.00,  i czwartki godz. 11.30 do 12.30 (po wcześniejszym umówieniu)

 - bez umówienia 016 w budynku Neofilologii w gabinecie dziekańskim

4.27

016 NEO

dr hab.

Krynicka Tatiana

środy godz. 15:00-15:45

wtorki 14:45-15:00

4.34

dr hab.

Anna Marchewka

poniedziałki, godz. 11.30-12.15

środy, 10.30-11.15

4.31

dr

Maria Michalska

 

4.65

dr

Pająkowska-Bouallegui Anna

środy - 9.00-9.45     

czwartki - 9.00-9.45     

4.33

dr

Pokrzywnicki Jacek

środy: 15:00-15:45 (4.34/PPI BUG)

czwartki: 9.30-10.15 (4.34/PPI BUG)

4.34/PPI BUG

mgr

Starek Elżbieta

poniedziałek 14.45-15.30

wtorek 11:15-12:00

4.32

dr

Witczak Agnieszka

wtorek

tydz. I/III 10.30-11.15

tydz. II/IV 14.00-14.45

środa 11.30-12.15.

4.32

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 9. luty 2024 - 12:03; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: środa, 27. Marzec 2024 - 11:14; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Terminy zaliczeń/egzaminów w sesji zimowej 2023/2024 / terminy konsultacji

 

Tytuł

Nazwisko i imię

Termin konsultacji

pokój

dr hab.

Bogumił Izabela

Konsultacje

2 lutego (piątek) 8.00-9.30 p. 4. 29

6 lutego (wtorek) 10.00 - 11.30 p. 4. 29

oraz egzaminów:

2 lutego (piątek) 9.30- 10. 30 Dramat i teatr grecki 

6 lutego (wtorek) 9.00- 10.00 Literatura łacińska w Polsce, p. 4. 29

4.29

 

4.65 lub 4.68

 

dr hab.

Burliga Bogdan

Konsultacje

29 stycznia 2024 – godz. 10:30-11:15

9 luty 202 – godz. 10:0-10:45

egzamin z „Literatury greckiej” 3 rok

9 luty 2024 –godz. 11:00-12:00

4.27

 

dr

Ilona Chruściak

Konsultacje

30.01 – godz. 11:00-12:30

6 luty – godz. 11:00-12:30

 

 

konsultacje 30 stycznia 2024, godz. 11:00-12:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc0YjRlNWQtYWIzOS00ZjYyLWJiMDMtMmE2OTdjZmRkZWFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22d4b33aed-c614-416a-838b-73575eb61c36%22%7d

On-line

4.31

dr

Grzegorz Kotłowski

w poniedziałki (29 stycznia i 5 lutego)

i środy (31 stycznia i 7 lutego) w godzinach 10.00-11.00.

4.27

dr hab.

Krynicka Tatiana

2 lutego

10.00 Filozofia starożytna, 1 rok 

13.15 Konsultacje

14.00 Historia literatury, 3 rok 

8 lutego,

10.00 Historia literatury, 1 rok 

13.00 Konsultacje 

4.34

dr hab.

Anna Marchewka

29.01 –  Konsultacje godz. 12.00-12.45

egzamin z języka greckiego rok III godz. 13.00, s.4.65

31.01 – zaliczenie z Literatury greckiej - poezja I,godz. 10.00

6.02. – konsultacje, godz. 10.00- 11.00

4.31

dr

Maria Michalska

Zaliczenie

Literatura antyczna w europejskich oficynach wydawniczych epoki renesansu, wtorek 30 stycznia godz. 11:30-12:30

4.65

dr

Pająkowska-Bouallegui Anna

konsultacje 

31 stycznia (środa),  godz. 12.00-13.30, s. 4.33

6 lutego (wtorek), godz. 11.30-13.00, s. 4.33

Egzamin z Historii starożytnej Grecji dla 1 roku –

6 lutego (wtorek) godz. 10:00 s. 4.68

4.33

dr

Pokrzywnicki Jacek

Dyżury

1. 30.01.2024 (wtorek), godz. 9.30-11.00

2. 06.02.2024 (wtorek), godz. 9.30-11.00

Zaliczenia

Studia licencjackie

I rok - 

Ćwiczenia z języka greckiego z gramatyką opisową - 26.01.2024, godz. 9.45-11.15, s. 4.65

II rok - 

Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką - 25.01.2024, godz. 13.14-14.45, s. 4.65

III i II rok -

Edytorstwo tekstów antycznych i nowołacińskich - 23.01.2024, godz. 11.30-13.00, s. 3.67

Tradycja klasyczna w muzyce europejskiego Zachodu – 15.01.2024 r. godz. 11:30-:13:00, s. 4.68

 

Studia magisterskie

II rok - 

a) Teoria przekładu - 25.01.2024, godz. 15.00-16.30, s. 4.65

b) Literatura łacińska w Europie średniowiecznej i nowożytnej - 25.01.2024, godz. 11.30 -13.00, s. 4.66

c) Lektura i interpretacja autorów greckich - 25.01.2024, godz. 9.45-11.15, s. 4.66

4.65

mgr

Starek Elżbieta

konsultacje

29.01 (poniedziałek) 11.00-12.30

7.02 (środa) 9.30-11.00

7.02 8.30-9.30 zaliczenie Historii kultury starożytnego Rzymu dla roku II 

4.32

dr

Witczak Agnieszka

konsultacje

środy (31 stycznia i 7 lutego) w godzinach 12.00-13.30

4.65

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 13. Styczeń 2024 - 20:08; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Styczeń 2024 - 13:19; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Dyżury pracowników w sesji zimowej 2023/2024

Dyżury pracowników w sesji zimowej 2023/2024

 

 

Tytuł

Nazwisko i imię

Termin konsultacji

pokój

dr hab.

Bogumił Izabela

środa 18.00 -18.45 (on-line - MsTeams) 

piątek 13.00 - 13.45

Dołącz do spotkania

4.29

dr hab.

Burliga Bogdan

środa – 13:30-14:15;

piątek - 9.00-9.45.

4.27

dr

Ilona Chruściak

wtorek 11:30-12:15

środa 12:00-12:45

4.31

dr hab.

Grzegorz Kotłowski

poniedziałki i wtorki od 13.15 do 14.15 (po wcześniejszym umówieniu)

 - bez umówienia 016 w budynku Neofilologii w gabinecie dziekańskim

4.27

016 NEO

dr hab.

Krynicka Tatiana

poniedziałek 10.30-11.15

wtorek 13-13:45

4.34

dr

Anna Marchewka

wtorek 11.30-13.00

czwartek 11.15 – 12.00

4.31

dr

Pająkowska-Bouallegui Anna

środa 13.15-14.00

czwartek 14.45-15.30   w pok. 4.33

4.33

dr

Pokrzywnicki Jacek

16.30-17.15 - wtorek (on-line - MsTeams)

16.30-17.15 - czwartek

Dołącz do spotkania

4.34

mgr

Starek Elżbieta

poniedziałek 14:45-15:30

wtorek 9:45-10:30

4.32

dr

Witczak Agnieszka

środa, godz. 10.30-11.15

czwartek 15.00-15.45

 

4.65

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Wrzesień 2023 - 07:25; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: piątek, 1. Grudzień 2023 - 10:57; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Dyżury pracowników w sesji poprawkowej 2022/2023

Dyżury pracowników w sesji poprawkowej 2022/2023

 

Tytuł

Nazwisko i imię

Termin konsultacji

pokój

dr hab.

Bogumił Izabela

konsultacje - 6 września (środa) 9.00 - 10.30

14 września (czwartek) 9.00 - 10.30.

4.29

dr hab.

Burliga Bogdan

konsultacje - 07.09. - 9.30.-11.00

14.09. - 13.00-14.30

4.27

dr

Grzegorz Kotłowski

konsultacje - poniedziałek (4 i 11 IX) i środę (6 i 13 IX) w godzinach 10.00-11.00 w pokoju 4.32, ale tylko po wcześniejszym potwierdzeniu.

Bez potwierdzenia gabinet dziekańskim 016 w budynku Neofilologii

4.32

016 NEO

dr hab.

Krynicka Tatiana

konsultacje 8 września, 16-17.30 oraz

14 września, 10.00-11.30

4.34

dr hab.

Anna Marchewka

5.09. (wtorek) – egzamin poprawkowy z Literatury greckiej (r. I), godz. 10.00 – 11.00

 Konsultacje, godz. 11.00 – 11.45.

7.09. (czwartek) – konsultacje,  godz. 10.00 – 10.45

14.09. (czwartek) – zaliczenie z Gramatyki porównawczej języków indoeuropejskich (r. I). godz. 10.00 – 11.00

Konsultacje, godz. 11.00 – 11.45

4.31

dr

Pająkowska-Bouallegui Anna

5 września (wtorek)  9.00-10.30 – konsultacje

10.30-11.30 - poprawki egzaminów i zaliczeń 

8 września (piątek)  9.00-10.30 - konsultacje 

10.30-11.30 - poprawki egzaminów i zaliczeń 

4.33

dr

Pokrzywnicki Jacek

Konsultacje - 06.09.2023 (środa), godz. 9.30 - 11.00, p. 2.29 (Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego)

12.09.2023 (wtorek), godz. 9.30 - 11.00, p. 2.29 (Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego)

Zaliczenie

Wersyfikacja - 06.09.2023 (środa), godz. 11.15-12.45,

s. 4.68 

sprawdzian zaliczeniowy (część ustna i pisemna)

4.68

dr hab.

Ryś Anna

Konsultacje  - 7 września, godz. 10:00-11:30, s. 4.34

14 września, godz. 10:00-11:30, s. 4.34

egzamin poprawkowy z "Historii starożytnej" - 7 września, godz. 10:00, s. 4.34

4.34

mgr

Starek Elżbieta

Konsultacje  - 6.09 (środa) 9.00-10.30

12.09 (wtorek) 9.00-10.30. 

Zaliczenie z Historii kultury Rzymian;

6.09 w godzinach konsultacji.

4.32

dr

Witczak Agnieszka

Konsultacje - 06.09. (środa) godz. 12.00-13.30 s. 4.32

13. 09. (środa) godz. 12.00-13.30 s. 4.32

4.65

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 23. Sierpień 2023 - 18:57; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: środa, 30. Sierpień 2023 - 06:11; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Dyżury pracowników w sesji letniej 2022/2023

Dyżury pracowników w sesji letniej 2022/2023

 

Tytuł

Nazwisko i imię

Termin konsultacji

pokój

dr hab.

Bogumił Izabela

egzamin z literatury rzymskiej (rok II)

20.06 (wtorek) godz. 8.00-9.00

dyżury:

20.06. (wtorek) 9.00-10.30

29.06 (czwartek) 8.00-9.30

4.29

 

 

dr hab.

Burliga Bogdan

konsultacje czwartki 22.06 i 29.06 konsultacje o godz. 11:00-11:45

Egzamin z „Literatura grecka” 22.06. godz. 12:00

4.27

 

dr

Grzegorz Kotłowski

Konsultacje: w poniedziałki (19 VI, 26 VI) i wtorki (20 VI i 27 VI), od 9.00 do 10.00

4.27

dr hab.

Krynicka Tatiana

26 czerwca 10.00, egzamin z literatury rzymskiej, I rok;

26 czerwca od 13.00 konsultacje

piątek, 23 czerwca, 10.00 konsultacje

4.34

dr hab.

Anna Marchewka

19.06 (poniedziałek) godz. 10.00 – 11.30 Gramatyka porównawcza języków indoeuropejskich, rok. I lic. Zaliczenie

21.06 (środa)  godz. 10.00 – 11.30 Literatura grecka, rok. I lic. Egzamin

22.06 (czwartek), godz. 10.00 – 11.30 Gramatyka historyczna języka greckiego I MSU egzamin

29.06. (czwartek), godz. 10.00 – 11.00 konsultacje

4.31

dr

Pająkowska-Bouallegui Anna

egzaminy

1/ 1 rok II stopnia - środa 21 .06, godz. 10.30-11.30, s. 4.33

2/ 3 rok I stopnia - środa 28.06, godz. 10.30-11.30, s. 4.33 

Konsultacje: w środy 21 i 28 czerwca, godz. 9.00-10.30, s. 4.33,

4.33

dr

Pokrzywnicki Jacek

Egzamin

Historia książki i bibliotek (sem. IV, lic.) -  11.30-13.00, s. 4.68, 13.06 (termin 0)

Historia książki i bibliotek (sem. IV, lic.) -  11.00-12.30, s. 4.68 - 20.06 (termin 1)

Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową (sem. IV, lic.) - 

16.30-18.00, s. 4.65, 06.06 (termin 0) 

Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową (sem. IV, lic.) - 12.00-13.30, s. 4.66, 29.06

Zaliczenie

 

Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową (sem. VI, lic.) - 9.30-11.15, s. 4.66, 15.06

Tradycja antyczna w muzyce europejskiego Zachodu (sem. IV, lic.) - 

13.15-14.45, s. 4.68, 14.06

Wersyfikacja  (sem. II, lic.) - 10.00-11.30, s. 4.66, 28.06 

Literatura łacińska w Europie średniowiecznej i nowożytnej (sem. II, mag.) - 13.15.-14.45, s. 4.68, 07.06

Dyżur (letnia sesja egzaminacyjna)

20.06 - BG UG, pok. 2.29, 9.30-11.00

29.06 - BG UG, pok.  2.29, 10.00-11.30


Tradycja antyczna w muzyce europejskiego Zachodu (sem. IV, lic.) - 

13.15-14.45, s. 4.68, 14.06

Wersyfikacja  - do ustalenia

Literatura łacińska w Europie średniowiecznej i nowożytnej (sem. II, mag.) - 13.15.-14.45, s. 4.68, 07.06

Dyżur (letnia sesja egzaminacyjna)

20.06 - BG UG, pok. 2.29, 9.30-11.00

29.06 - BG UG, pok.  2.29, 10.00-11.30

4.65

dr hab.

Ryś Anna

egzamin:

29 czerwca, godz. 9:00, s. 4.34 - Historia starożytna, I rok;

konsultacje:

czwartki, godz. 10:00 - 11:30, s. 4.34

4.34

mgr

Starek Elżbieta

konsultacje:

19.06 (poniedziałek), godz. 9.00-10.30, s. 4.65

27. 06 (wtorek), godz. 14.00-15.30, s. 4.65

4.32

dr

Witczak Agnieszka

konsultacje w sesji: 

20. 06 (wtorek), godz. 11.00 do 12.30, s. 4.32

29.06 (czwartek), godz. 11.30 do 13.00, s. 4.32

 

4.65

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 7. Czerwiec 2023 - 13:23; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: środa, 7. Czerwiec 2023 - 13:26; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

terminy zaliczeń/egzaminów poprawkowych sem. zimowy 2022/2023

egzamin poprawkowy u dr hab. Anny Ryś, prof. UG - z "Historii starożytnej Grecji" - 23 lutego (czwartek), godz. 10:45, s. 4.34

poprawka u mgr Elżbiety Starek - 20.02.2023 (poniedziałek) godz. 13.00-13.45

poprawka u dr hab. Tatiany Krynickiej – 21.02.2023, godz. 11.30-13.00

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. luty 2023 - 09:20; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: środa, 15. luty 2023 - 09:25; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Dyżury pracowników w sesji letniej 2022/2023

Dyżury pracowników w sesji letniej 2022/2023

Tytuł

Nazwisko i imię

Termin konsultacji

pokój

dr hab.

Bogumił Izabela

środa 11.15 - 12.00

czwartek 8.45-9.30

4.29

dr hab.

Burliga Bogdan

środa, 18.30-19.15

czwartki, 10.30-11.15

4.27

dr

Grzegorz Kotłowski

poniedziałki i wtorki w godzinach 15.00-16.00

4.27

dr hab.

Krynicka Tatiana

Poniedziałki, 17.00-17.45

wtorki o 12.15-13.00

4.34

dr hab.

Anna Marchewka

wtorek 9.30-10.15; czwartek 11.30-12.15

4.31

dr

Pająkowska-Bouallegui Anna

środy 10.45-11.30, czwartki godz. 9.00-9.45 

4.33

dr

Pokrzywnicki Jacek

wtorki – godz. 16.30-17.15

środy – godz. 9.30-10.15

4.65

dr hab.

Ryś Anna

środa - godz. 11:00 - 11:45, s. 4.34

czwartek - godz. 16:30 - 17:15, s. 4.34

4.34

mgr

Starek Elżbieta

poniedziałki 10:30-11:15; wtorki 9:00-9:45

4.32

dr

Witczak Agnieszka

środy godz. 13.00-13.45,

piątki 13.00-13.45

4.65

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. luty 2023 - 09:18; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: wtorek, 7. Marzec 2023 - 11:59; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Dyżury pracowników w sesji zimowej 2022-2023

Dyżury pracowników w sesji zimowej 2022/2023

 

 

Tytuł

Nazwisko i imię

Termin konsultacji

pokój

dr hab.

Bogumił Izabela

1 lutego godz. 8.00 - 9. 30 egzamin z literatury łacińskiej w Polsce (ustny), rok III

1 lutego 9.30 -11.00 - dyżur

9 lutego 8.00 - 9. 30 dyżur (na MS Teams).

4.29

 

 

dr hab.

Burliga Bogdan

30.01.2023 - literatura grecka, rok. III, godz.10.00-11.30,

 dyżury:

30.01.23 (pn.): 11.30-12.30

06.02.23 (pn.), godz.9.00-10.00: online [skype, link podany]

4.27

 

dr

Grzegorz Kotłowski

poniedziałek (30 stycznia) i środę (1 lutego) w godzinach 10.00-11.00

W drugim tygodniu sesji na teamsach, w poniedziałek

(6 lutego) i środę (8 lutego) w godzinach 10.00-11.00

4.27

dr hab.

Krynicka Tatiana

3 lutego, 10.00 - historia literarury łacińskiej, III 

3 lutego, 13. 00 - historia filozofii, I 

15.00-16.30 konsultacje 

on- line - Piątek, 10 lutego, 10-11.30.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

4.34

dr hab.

Anna Marchewka

1.02.(środa), godz. 9.30-11.00;

 8.02.  godz. 9.30 – 11.00 – on-line (po uprzednim umówieniu się)

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

4.31

dr

Pająkowska-Bouallegui Anna

czwartek 2 lutego 9:00-10:30

 

 

on line - 9 lutego, czwartek 9.00-10.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVlMjAyODAtNDczYy00ZDIyLWE5OWUtN2RlNmRkMWNhZjBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%229f9bbfa8-d8a7-4a57-827a-783e270b5c95%22%7d

4.33

dr

Pokrzywnicki Jacek

30 stycznia 2023 (poniedziałek), godz. 9.30-11.00, s. 4.32

6 stycznia 2023 (poniedziałek), godz. 9.30-11.00 (on-line; MsTeams)

Dyżur on-line w zimowej sesji egzaminacyjnej – 6 lutego 2023, godz. 9.30-11.00 – link

4.65

dr hab.

Ryś Anna

31 stycznia (wtorek), godz. 9:00 - 10:30,

2 lutego (czwartek), godz. 10:30 - 12:00,

4.34

mgr

Starek Elżbieta

30.01 (poniedziałek) 8.30-10.00

2.02 (czwartek) 8.30-10.00

oraz 6.02 8.30-10.00 on line

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ5YjkzNmItZTNjZS00NzU2LTg0MjAtY2FlOGUwMjMyMjEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2293ea15e9-a3af-42f4-ab45-7845144c636a%22%7d

4.32

dr

Witczak Agnieszka

Chrześcijaństwo w kulturze - 27.01.2023

Łacina epoki cesarstwa - 26.01.2023

Ćwiczenia z języka łacińskiego I - 27.01.2023

 

konsultacje w sesji zimowej:

środa  01.02.2023 godz. 12.00-13.30 s. 4.32

wtorek 07.02. 2023 godz. 11.30-13.00 link: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

4.65

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 5. Styczeń 2023 - 21:03; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: środa, 1. luty 2023 - 14:37; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2022/2023

Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2022/23

 

 

Tytuł

Nazwisko i imię

Termin konsultacji

pokój

dr hab.

Bogumił Izabela

wtorek 13.00 - 13.45

czwartek 9.30-10.15

4.29

 

 

dr hab.

Burliga Bogdan

Środa 15:45-16:30
Czwartek 10:30-11:15

4.27

4.67

dr

Grzegorz Kotłowski

poniedziałki i wtorki w godzinach 15.00-16.00 gabinet 016 na NEO 
(po wcześniejszym umówieniu w sali 4.27).

016 NEO

4.27

dr hab.

Krynicka Tatiana

Czwartki i piątki - 16.45-17.30

4.34

dr hab.

Anna Marchewka

środa, czwartek – 9.30-10.15

4.31

dr

Pająkowska-Bouallegui Anna

środa 11.15-12.00

czwartek 9.00-9.45

4.33

dr

Pokrzywnicki Jacek

poniedziałek: 9.45-10.30

wtorek: 13.15-14.00

4.32

dr hab.

Ryś Anna

wtorek, godz. 14.45 - 15:30

czwartek, godz. 9:00 - 9:45

4.34

mgr

Starek Elżbieta

wtorek 9.00-9.45 s.

środa 13.00-13.45 

4.32

dr

Witczak Agnieszka

Czwartki, godz.  14.45 do 15.30 oraz piątki 10.45 do 11.30

4.65

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 30. Wrzesień 2022 - 08:19; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: wtorek, 17. Styczeń 2023 - 21:48; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Terminy konsultacji w sesji poprawkowej 2021/2022

Terminy konsultacji w sesji poprawkowej 2021/22

 

 

Tytuł

Nazwisko i imię

Termin konsultacji

pokój

dr hab.

Bogumił Izabela

5 września (poniedziałek) godz. 9.00 - 10.30

12 września (poniedziałek) godz. 9.00 - 10.30 

4.29

 

 

dr hab.

Burliga Bogdan

9 i 16.09 (piątki), w godz. 8.30-10.00

4.27

4.67

dr

Grzegorz Kotłowski

poniedziałki i środy (tj. 5 IX, 7 IX, 12 IX, 14 IX) w godzinach 10.00-11.00

4.27

dr hab.

Krynicka Tatiana

9 i 12 września, godz. 10-11.30.

4.34

dr hab.

Anna Marchewka

6.09 i 13.09. (wtorek), godz. 10.00 – 11.30

4.31

dr

Pająkowska-Bouallegui Anna

poniedziałki 5 i 12 , godz. 10-11. 30,

4.33

dr

Pokrzywnicki Jacek

5.09 (poniedziałek) - 9.00-10.30

12.09 (poniedziałek) - 9.00-10.30

4.65

dr hab.

Ryś Anna

8 września (czwartek), godz. 9:00 - 10:30,

15 września (czwartek), godz. 9:30 - 11:00,

4.34

mgr

Starek Elżbieta

8.09 (czwartek) i 13.09. (wtorek) w godzinach 9.00-10.30

4.32

dr

Witczak Agnieszka

środa 7 i 14 września (godz. 12.00-13.30)

4.65

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Sierpień 2022 - 15:44; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: środa, 31. Sierpień 2022 - 21:53; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Terminy egzaminów i konsultacji w sesji letniej 2021/2022

Terminy egzaminów/zaliczeń i konsultacji w sesji letniej 2021/22

 

Tytuł

Nazwisko i imię

Terminy 

Pokój

dr hab.

Izabela Bogumił

Egzamin: 21.06 (wtorek) godz. 8:00-10:00 Literatura rzymska rok II

22.06 (środa) 9:00-11:00 Literatura łacińska w Polsce rok III

Konsultacje: 22.06 godz. 11:12:30 i 27.06 godz. 8:00-9:30

4.29

dr hab.

Bogdan Burliga

24.06.:  dyżur: godz. 9.30-11.00

30.06.:  egzamin, II rok: godz. 9.00-10.30

dyżur: godz. 10.30-12.00

4.27

dr

Grzegorz Kotłowski 

środy 22 i 29 czerwca w godzinach 10.00-11.00

4.27

dr hab.

Tatiana Krynicka

Konsultacje: 20 VI 10.00-11.30

                        27 VI 12.00-13.30

Egzamin: historia literatury, I rok - 27 VI, 10.00-12.00

4.34

 

dr hab.

Anna Marchewka

22.06. (środa) – dyżur godz. 8.00-9.00;

egzamin z literatury greckiej – 9.00 – 12.00

30.06. (czwartek) – dyżur godz. 10.00 – 11.00

4.31

4.65

4.31

dr

Anna Pająkowska-Bouallegui

Konsultacje: 23 i 30 czerwca, w godz. 10.00-11.30

4.33

dr

Jacek Pokrzywnicki

Egzamin (Historia książki i bibliotek):

Termin 0 – 01.06.2022

Termin 1 – 07.06.2022, godz. 13.15-14.00

Zaliczenie (Paleografia):

Termin 0 – 03-04.06.2022, godz. 9.00- 04.06.2022, godz. 20.00 (egzamin pisemny on-line, MsTeams, praca własna studentki/studenta)

Termin 1 – 07.06.2022, godz. 14.30-15.00

Zaliczenie (Edytorstwo):

Praca na zajęciach (i dodatkowe zadania dla osób nieobecnych na zajęciach) – termin zaliczenia: 22.06.2022, godz. 9.00

Dyżury:

Przed sesją: 07.06.2022, godz. 11.30

15.06.2022, godz. 8.45-10.15

W sesji letniej:

22.06.2022, godz. 10.00-11.30

29.06.2022, godz. 8.30-10.00

4.65

dr hab.

Anna Ryś

konsultacje:

22 czerwca (środa), godz. 9:00 - 10:30, s. 4.34

30 czerwca (czwartek), godz. 7:30 - 9:00,

egzamin:

30 czerwca (czwartek), godz. 9:00, (Historia starożytnego Rzymu, I rok)

4.34

 

 

 

 

mgr

Elżbieta Starek

konsultacje 21 i 28.06. o godz. 8:30-10:00

4.32

dr

Agnieszka Witczak

egzamin: rok II egzamin z języka łacińskiego – środa 29.06.2022 godz. 10.00-12.00

konsultacja: środa 22 i 29 czerwca 12:00-13:30

4.65

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 7. Czerwiec 2022 - 07:55; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: piątek, 10. Czerwiec 2022 - 08:37; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2021/2022

Dyżury pracowników w semestrze letnim 2021/22

 

Tytuł

Nazwisko i imię

Terminy dyżurów

Pokój

dr hab.

Izabela Bogumił

wtorki, godz. 9.30 - 11.00.

4.29

dr hab.

Bogdan Burliga

wtorek 9.00-9.45 i 14.45-15.30.

4.27

dr

Grzegorz Kotłowski 

pon. 13:15-14:00

śr. 15:00-16:00

4.32

dr hab.

Tatiana Krynicka

pon. 13:15-14:00

śr. 18:15-19:00

4.34

on-line

dr hab.

Anna Marchewka

środa  9:45-11:15

4.31

dr

Anna Pająkowska-Bouallegui

czwartki od godz. 10.00 do 11.30

4.33

dr

Jacek Pokrzywnicki

Środy 8:45-9:30 i 16:30-17:15

4.32

dr hab.

Anna Ryś

wtorki i czwartki, godz. 9:00-9:45

4.34

mgr

Elżbieta Starek

wtorek 8:30-10:00

4.32

dr

Agnieszka Witczak

czwartek 9:45-11:15

4.32

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 7. Marzec 2022 - 11:45; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: wtorek, 29. Marzec 2022 - 07:18; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Terminy zaliczeń, egzaminów i konsultacji w sesji egzaminacyjnej 2021/2022

Tytuł

Nazwisko i imię

Terminy dyżurów

Pokój

dr hab.

Izabela Bogumił

2 luty, godz. 9:00-10:00 - Teatr i dramat grecki – zaliczenie

2 luty, godz. 10.00-11.30
9 lutego 9:00-10:30 konsultacje

 

4.29

 

 

dr hab.

Bogdan Burliga

04.02 - dyżur, g. 10.00-11.30;

07.02 - egzamin, rok III, g. 9.30;

dyżur, g. 10.30-12.00.

4.27

dr

Grzegorz Kotłowski 

poniedziałek - 31 stycznia od 10.00 do 11.00;

poniedziałek - 7 lutego od 10.00 do 11.00.

4.32

dr hab.

Tatiana Krynicka

31 I, poniedziałek:

historia filozofii, I rok, 10. 00

12.00-13.30 konsultacje 

8 II, wtorek, 

historia literatury rzymskiej, III rok, 10.00

12.00-13.30 konsultacje 

4.65

dr hab.

Anna Marchewka

2 luty, godz. 10.00-11.30

9 luty, godz. 10.00-11.30

4.31

dr

Anna Pająkowska-Bouallegui

2 luty, godz. 10.00-11.30

9 luty, godz. 8.00-9.30

4.33

dr

Jacek Pokrzywnicki

01.02 i 08.02 w godz. 9:30

2.28 sala w Bibliotece Głównej

dr hab.

Anna Ryś

4 lutego, godz. 9:00 - egzamin z Historii starożytnej, I rok, s. 4.65

11 lutego, godz. 14.30 - egzamin z języka greckiego, III rok, s. 465

konsultacje:
4 lutego, godz. 11:00 - 12:30, s. 4.34
11 lutego, godz. 13:00-14:30

s. 4.65

 

 

4.34

 

mgr

Elżbieta Starek

1 luty i 9 luty – 9:00-10:30

4.32

dr

Agnieszka Witczak

2 luty, godz. 12:00-13:30

9 luty, godz. 12:00-13:30

4.32

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18. Styczeń 2022 - 10:43; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: czwartek, 20. Styczeń 2022 - 10:11; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Konsultacje pracowników w sesji zimowej 2021/2022

         Konsultacje pracowników w sesji zimowej 2021/2022

Tytuł

Nazwisko i imię

Termin konsultacji

pokój

dr hab.

Bogumił Izabela

Środa 9:45-11:15

4.29

dr hab.

Burliga Bogdan

wtorki, 9.00-9.45 i 16.30-17.15 - sala 4.27

4.27

dr

Grzegorz Kotłowski

poniedziałek: 13.15-14.00

środa: 16.45-17.30 (online)

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

4.32

dr hab.

Krynicka Tatiana

Pn, 9.00-9.45

Pn, 16.45-17.00.

4.34

dr hab.

Anna Marchewka

środa: 8.30 - 9.15

czwartek: 9.30 - 10.15

4.31

dr

Pająkowska-Bouallegui Anna

środa:11.15-12.00

piątek: 11.15-12.00 (online)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY1NDVhZGQtNzQ0MS00OGE5LWFlYjUtOWFmYTJlNDNiNTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%229f9bbfa8-d8a7-4a57-827a-783e270b5c95%22%7d

4.33

dr

Pokrzywnicki Jacek

środa: 15.00-15.45 (stacjonarnie)

poniedziałek: 15.00-15.45 (online)

Kliknij tutaj, aby dołączyć

4.32

dr hab.

Ryś Anna

wtorek 13:00 - 13:45, s. 4.34

czwartek 9:00 - 9:45, s. 4.34

4.34

mgr

Starek Elżbieta

Wtorek 14.45-15.30

Czwartek 13.00-13.45

4.32

dr

Witczak Agnieszka

środa: 8.45-9.30

środa:13.15-14.00

4.32

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 14. Czerwiec 2021 - 14:32; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18. Październik 2021 - 11:30; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Harmonogram sesji zimowej oraz dyżury pracowników - 2020/2021

                  Harmonogram w sesji w sesji zimowej 2020/2021 

 

 

Tytuł

Nazwisko i imię

Termin konsultacji

                 

dr hab.

Bogumił Izabela

egzamin z przedmiotu "Teatr i dramat grecki" z rokiem II odbędzie się online 3 lutego (środa) o godz. 10.00 w formie pisemnej.

konsultacje

dla fil. klas. 9 lutego, godz. 9.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE1NjFlNzQtMDgwMC00ZDZkLWE5ODMtOTNjYjhmODVjMzA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22abd184d1-528f-45a6-a5b3-279e366a73a0%22%7d

Historia Sztuki dyżur - dwie soboty 6 lutego i 13 lutego, obie w godz. 8.00-11.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY0Mzc2NWYtZTk2ZC00NzEwLTgyNmItOGE3MjliOGM0M2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22abd184d1-528f-45a6-a5b3-279e366a73a0%22%7d

on-line

dr hab.

Burliga Bogdan

termin - stacjonarny to 11.02 br.: godz. 9.30 - egzamin z literatury greckiej (III rok); godz. 11

- zaliczenie z konwersatorium 'Religia i mitologia świata antycznego' (I rok)

 

w piątek, 05.02, od 9.00-9.45 (zamiast dyżuru)

https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_NDg2ODcxOGQtNWUzOS00MmIwLTlhZjctZDFiNGQwMWM3NTIw@thread.v2

sala.4.68

dr

Grzegorz Kotłowski

stacjonarny egzamin z języka greckiego w środę 3 lutego 2021 o godzinie 10.00.

 

konsultacje

poniedziałki (01, 08. 02) 15.00-16.00:

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

środy (03, 10. 02) 15.00-16.00:

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

sala 4.68

dr hab.

Krynicka Tatiana

Historia literatury rzymskiej, III rok FK - 1 lutego, 10.00-11.30

Filozofia starożytna, I-II rok FK - 3 lutego, 10.00-11.30

on-line

dr hab.

Anna Marchewka

konsultacje odbędę w czwartki w godz od 10:00- 11:30

Konsultacje

4.02. - czwartek

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

11.02. – czwartek

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

on-line

dr

Pająkowska-Bouallegui Anna

filologia germańska - zaliczenie wykładu - język łaciński z elementami kultury antycznej termin w sesji - 1 II, poniedziałek, godz. 10.00

konsultacje

Poniedziałki (01,08. 02)  11.15-12.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkzY2I2YTgtNjQzZS00YTQzLTgzYmItODI5ZjkyYjM0NDJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%229f9bbfa8-d8a7-4a57-827a-783e270b5c95%22%7d

czwartki (04, 11. 02) 11.15-12.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJkYTRiZDktOWM1Zi00MzBmLThmNGUtMTY4YzM4ZmNiM2Fk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%229f9bbfa8-d8a7-4a57-827a-783e270b5c95%22%7d

on-line

dr

Pokrzywnicki Jacek

dla grupy wykładowej na przedmiocie Łacina z elementami kultury antycznej (Filologia polska I lic., sem. 1): 18 stycznia 2021 – 11.30 – zaliczenie bez oceny (kryterium – obecność) dla grupy ćwiczeniowej na przedmiocie Język łaciński z elementami kultury antycznej (Filologia klasyczna II lic., sem. 3): 18 stycznia – 9:45 – zaliczenie na ocenę, czyli pisemny sprawdzian (kryterium – oceny cząstkowe, w tym lektury, aktywność).

2 i 3 lutego oraz 9 i 10 lutego 2021 (8.45-9.30):

Jacek Pokrzywnicki – dyżury podczas zimowej sesji egzaminacyjnej

 

on-line

dr hab.

Ryś Anna

Wprowadzenie do studiów filologii klasycznej: 19 stycznia 2021r. – stacjonarnie

Ćwiczenia z języka greckiego (grupa B): 29 stycznia 2021r. egzamin:

Historia starożytna: 10 lutego 2021r., godz. 9:00 - 13:00, s. 4.65, w trybie stacjonarnym (egzamin ustny)

konsultacje śrada 3 i 10 lutego godz. 13:00-14:30

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a46e27874b17d4e138c7a893b27a406fc%40thread.tacv2/conversations?groupId=a2209631-6736-42c2-8eb8-1ec1baa6ebf2&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

sala 4.65

sala 4.65

sala 4.65

mgr

Starek Elżbieta

zaliczenie Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową rok I gr. A: 27.01.2021 na ostatnich zajęciach - 11.30.

2.02.2021 9.00-10.30 

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

oraz 

8.02.2021 9.00-10.30

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

on-line

dr

Witczak Agnieszka

04.02.2021 godz. 15.00-16.30

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

11.02.2021 godz. 15.-16.30

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

on-line

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27. Styczeń 2021 - 08:17; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: czwartek, 4. luty 2021 - 11:01; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Dyżury on-line pracowników w sesji zimowej 2020/2021

                   Dyżury on-line pracowników w sesji w sesji zimowej 2020/2021 

 

 

Tytuł

Nazwisko i imię

Termin konsultacji

pokój

dr hab.

Bogumił Izabela

środa:

Dyżur - środa - Prof. Izabela Bogumił

czwartek:

Dyżur - czwartek - Prof. Izabela Bogumił

 

dr hab.

Burliga Bogdan

wtorek, godz. 9.00-9.45

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

piątek, godz. 9.00-9.45

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

 

dr

Grzegorz Kotłowski

poniedziałek 15.00-16.00:

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

środa 15.00-16.00:

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

 

dr hab.

Krynicka Tatiana

poniedziałek, 13.00-13.45

środa, 13.00-13.45

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

 

dr hab.

Anna Marchewka

Poniedziałek godz. 8.45 – 9.30

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Czwartek  godz. 10:00-10:45

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

 

dr

Pająkowska-Bouallegui Anna

poniedziałek 11.15-12.00; czwartek 11.15-12.00

poniedziałek

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkzY2I2YTgtNjQzZS00YTQzLTgzYmItODI5ZjkyYjM0NDJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%229f9bbfa8-d8a7-4a57-827a-783e270b5c95%22%7d

czwartek

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJkYTRiZDktOWM1Zi00MzBmLThmNGUtMTY4YzM4ZmNiM2Fk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%229f9bbfa8-d8a7-4a57-827a-783e270b5c95%22%7d

 

dr

Pokrzywnicki Jacek

Dyżur - poniedziałek (8.45-9.30)

Dyżur – czwartek (8.45-9.30)

 

dr hab.

Ryś Anna

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

wtorek, godz. 11:30 - 12:15

środa, godz. 8:45 - 9:30

 

mgr

Starek Elżbieta

poniedziałek 9.30-10.15

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTkyMDc0NzUtZTdmOC00YWMzLWJiOWItNDRhM2UzMTU3NjM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%227a869992-c1cf-4605-8e3f-71f5fcd0384c%22%7d

wtorek 8.45-9.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVlNTIyZjQtZTk2OS00YmE1LTllNjMtZWY5M2EyMDAyMzgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%227a869992-c1cf-4605-8e3f-71f5fcd0384c%22%7d

 

dr

Witczak Agnieszka

poniedziałek 15.00-15.45

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Środa 10.45 -11.30

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 22. Styczeń 2020 - 08:39; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 12. Październik 2020 - 20:36; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka