Komunikaty dla studentów

Brak komunikatów.

SZKOLENIE Z OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

SZKOLENIE Z OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 

W tym roku obowiązkowe szkolenie z ochrony własności intelektualnej będzie składało się z dwóch etapów. W dniach od 3 do 9 czerwca należało będzie wysłuchać wykładu oraz zapoznać się z prezentacją, które zostaną udostępnione w wymienionym okresie w materiałach we właściwym dla poszczególnych kierunków, stopni i form studiów zespole na platformie MS Teams. Zapoznawać się z treścią wykładu oraz prezentacji będzie można wielokrotnie. Następnie, od godziny 7.00 w dniu 10 czerwca do godziny 21.00 w dniu 11 czerwca należało będzie wypełnić test, logując się ze swojego studenckiego konta uczelnianego do właściwego zespołu na platformie MS Teams. Test będzie można wypełnić tylko jednokrotnie! 

Szkolenie z ochrony własności intelektualnej jest obowiązkowe i niezbędne do ukończenia studiów. W szkoleniu, zgodnie z obowiązującymi planami studiów, muszą wziąć udział wszyscy studenci pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Brak zaliczenia szkolenia z ochrony własności intelektualnej jest równoznaczne z nieuzyskaniem zaliczenia w danym semestrze. 

W sprawach zaliczeń, przepisywania zaliczeń oraz wszelkich innych proszę się kontaktować tylko i wyłącznie ze swoim dziekanatem a nie z wykładowcą! 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Maj 2024 - 13:51; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: czwartek, 23. Maj 2024 - 13:52; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Warsztaty z PAN Biblioteka Główna

W dniu 22 marca 2024 roku Studenci I roku Filologii klasycznej wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez PAN Bibliotekę Gdańską. W czasie tych zajęć, prowadzonych przez Panią Ewę Matczuk oraz dr Marię Michalską, nasi Studenci mieli okazję zapoznać się z bogatą kolekcją rękopisów, inkunabułów oraz starych druków będących w posiadaniu PAN BG. Spotkanie to stanowiło również doskonałą okazję do poznania nazewnictwa fachowego, z którym Studenci zetkną się w toku zajęć na wyższych rocznikach.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 26. Marzec 2024 - 18:18; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Marzec 2024 - 18:22; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Podziękowania

Dziękuję wszystkim Studentom, którzy wzięli udział w internetowej ankietyzacji kierunku w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023. Każda z tych anonimowych ankiet została wzięta pod uwagę, a wyniki ankietyzacji stanowią wyraźny sygnał, co jeszcze powinniśmy poprawić. Jednocześnie chcę Państwa prosić o pomoc w przygotowaniu nowych programów studiów, które obowiązywać będą od roku 2024/2025. Swoje zdanie mogą Państwo wyrazić w anonimowej ankiecie, którą przeprowadzimy metodą tradycyjną w pierwszym tygodniu grudnia. Rada programowa z pewnością postara się uwzględnić zgłaszane przez Państwa uwagi do programu studiów.

 

 

                                                                                   Kierownik ZFK

                                                                                   Dr Agnieszka Witczak

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 1. Grudzień 2023 - 11:05; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: piątek, 1. Grudzień 2023 - 11:05; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Rekrutacja na semestr letni 2023/2024

Do 30 listopada trwa rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST!

Program MOST daje możliwość:

 • realizacji programu studiów na polskiej uczelni innej niż macierzysta;
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Kto może wziąć udział w programie?

 • Studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich
 • Studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia
 • Studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia
 • Doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich

Aby aplikować do programu, należy wejść na stronę.

Więcej szczegółowych informacji o rekrutacji i ofercie Programu MOST:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. Listopad 2023 - 12:52; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: środa, 15. Listopad 2023 - 12:57; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Program MOST

Do 30 listopada trwa rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST!

Program MOST daje możliwość:

 • realizacji programu studiów na polskiej uczelni innej niż macierzysta;
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Kto może wziąć udział w programie?

 • Studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich
 • Studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia
 • Studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia
 • Doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich

Aby aplikować do programu, należy wejść na stronę.

Więcej szczegółowych informacji o rekrutacji i ofercie Programu MOST:

 

 

 

Załącznik Rozmiar
most-final-plakat2024-0.jpg 1.14 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. Listopad 2023 - 12:36; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: środa, 15. Listopad 2023 - 12:50; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

legitymacje - przedłużenie

„Droga Studentko/Drogi Studencie,

Nie przedłużyłeś jeszcze legitymacji? Koniecznie zgłoś się do swojego Dziekanatu nie później niż 27 października 2023 r.

W związku z wdrożeniem nowego systemu eUczelnia kolejna możliwość przedłużenia Twojej ELS będzie nie wcześniej niż 6 listopada 2023 r.”

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Październik 2023 - 09:13; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: piątek, 20. Październik 2023 - 09:14; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

zaliczenie lektury u mgr E. Starek

zaliczenie lektury u mgr Elżbiety Starek dla I roku licencjatu

odbędzie się w terminie 26 września 2023 r. o godz. 9:00

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Wrzesień 2023 - 13:01; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: wtorek, 19. Wrzesień 2023 - 09:46; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Zmiany w planie

Zajęcia z dr Agnieszką Witczak

I rok licencjatu – 16.06.2023 (piątek)

Ćwiczenia z języka łacińskiego” – godz. 8:00-9:30

Ćwiczenia z języka łacińskiego” – godz. 9:45-11:15

Ćwiczenia z języka łacińskiego” – godz. 11:30-:13:00 – ZALICZENIE

 

Zajęcia z dr hab. Izabelą Bogumił, prof. UG

I rok licencjatu - 14.06.2023 (środa)

„ Literatura rzymska” -  godz. 8:00-9:30

„ Literatura rzymska” -  godz. 11:30-13:00

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 7. Czerwiec 2023 - 13:21; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: środa, 7. Czerwiec 2023 - 13:27; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

ZMIANY W PLANIE

Zajęcia: „Translatorium łacińskiego”

dla 3 roku licencjatu odbędą się we wtorek 6 czerwca o godz. 8:00-9:30

 

Zajęcia: „Chrześcijaństwo w kulturze europejskiej”

dla 1 roku MSU odbędą się we wtorek 6 czerwca o godz. 8:00-9:30

 

Zajęcia: „Literatura rzymska”

dla 1 roku licencjatu odbędą się w środę 7 czerwca godz:11:30-13:15

 

Zajęcia: „Ćwiczenia z języka łacińskiego”

Dla 1 roku licencjatu odbędą się środę 7 czerwca o 8:00-9:30

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 2. Czerwiec 2023 - 13:46; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: piątek, 2. Czerwiec 2023 - 13:48; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

ZMIANA W PLANIE

Zajęcia dla  3 roku licencjatu - „Translatorium łacińskie”

– odbędą się w środę (31.05.2023) w godz. 8.00-9.30

Zajęcia dla  1 roku licencjatu - „Literatura rzymska”

– odbędą się w piątek (02.06.2023) w godz. 8.00-9.30

Zajęcia dla 1 roku MSU – „Chrześcijaństwo w kulturze europejskiej”  - odbędą się planowo we wtorek (31.05.2023) w godz. 15.00-16.30

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Maj 2023 - 11:49; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: środa, 31. Maj 2023 - 10:22; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

konsultacje u prof. I. Bogumił - 23 marca

konsultacje u dr hab. Izabeli Bogumił, prof. UG w dniu 23 marca odbędą się w godzinach 14:00-15:00

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 22. Marzec 2023 - 11:32; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: środa, 22. Marzec 2023 - 11:34; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

terminy zaliczeń/egzaminów poprawkowych sem. zimowy 2022/2023

egzamin poprawkowy u dr hab. Anny Ryś, prof. UG - z "Historii starożytnej Grecji" - 23 lutego (czwartek), godz. 10:45, s. 4.34

poprawka u mgr Elżbiety Starek - 20.02.2023 (poniedziałek) godz. 13.00-13.45

poprawka u dr hab. Tatiany Krynickiej – 21.02.2023, godz. 11.30-13.00

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. luty 2023 - 09:20; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: środa, 15. luty 2023 - 09:25; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Prof. Евгения Чекарева - zajęcia

W dniach 9-14 stycznia naszym gościem będzie Prof. Евгения Чекарева z Uniwersytetu w Charkowie. 

Zajęcia (ze wszystkimi rocznikami) odbędą się:

we środę 11 stycznia w godz. 10.00-11.30,

w czwartek 12 stycznia (według planu piątkowego) 11.30-14.45

w piątek 13 stycznia 11.30-13.00.

 

Tematy zajęć:

Heritage of Grigoriy Skovoroda: educational and scientific space for dialog in XXI century.

Classical Philology in V.N. Karazin Kharkiv National University.

 

The conceptual sphere of space in the lexical system of Ancient Greek and Latin: the problem of the system organization of the conceptual sphere of space as a fragment of general conceptual system of Hellenes and Romans.

 

The conceptual sphere of space in the lexical system of Ancient Greek and Latin:

lingual strategies and mechanisms that transfer sensitive data about space into structured system of Ancient Greek and Latin.

 

The conceptual sphere of time in the lexical system of Ancient Greek and Latin: functional-semantic peculiarities of lexemes that act as language representatives of conceptual sphere of time.

 

Udział w zajęciach jest obowiązkowy dla wszystkich Studentów (studiów licencjackich i magisterskich)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 9. Styczeń 2023 - 10:43; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 9. Styczeń 2023 - 10:45; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

27.10.2022 r. odwołane zajęcia prof. I. Bogumił

dr hab. Izabela Bogumił, prof. UG z powodu choroby odwołuje zajęcia w dniu 27.10.2022 r. (czwartek)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 26. Październik 2022 - 20:52; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: wtorek, 8. Listopad 2022 - 11:41; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

27.10.2022 - konsultacje prof. Burligi - on-line

 

Prof. B. Burliga w dniu 27.10.2022 odbywa konsultacje on-line: https://join.skype.com/JudlxaAClf0h

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 26. Październik 2022 - 14:31; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: wtorek, 8. Listopad 2022 - 11:42; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

II ROK - Zajęcia z prof. N. Secundą

Zajęcia - Historia sztuki starożytnego Rzymu - prowadzone przez prof. N Sekundę

będą odbywały się od 12.10.2021 r.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 5. Październik 2021 - 10:05; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: wtorek, 5. Październik 2021 - 10:05; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Zajęcia Academic English - terminy

Academic English - terminy

(13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 8.12)

środy, godz. 8.00 - 9.30

s. 4.3

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 5. Październik 2021 - 10:02; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: wtorek, 5. Październik 2021 - 10:02; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Informacja dla studentów 2021/2022 - plany zajęć

Plany na semestr zimowy 2021-2022 zostały zamieszczone na stronie internetowej, w zakładce: Plany zajęć.

Plany mogą ulec modyfikacji, prosimy na bieżąco sprawdzać plany na stronie internetowej.
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 28. Wrzesień 2021 - 13:32; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 14. Listopad 2022 - 09:51; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Informacja dla studentów II i III roku

 

Informacja dla studentów II i III roku

 

W roku akademickim 2021/2022 promotorem prac licencjackich będzie

dr hab. Izabela Bogumił, prof. UG

 

W przypadku uruchomienia studiów 2 stopnia promotorem będzie: 

dr hab. Anna Marchewka, prof. UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 25. Czerwiec 2021 - 14:33; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: piątek, 25. Czerwiec 2021 - 14:33; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Zajęcia z dr hab. Anną Ryś

Zajęcia z dr hab. Anny Ryś od 29.03.2021 r. (poniedziałek) odbywają się z panią profesor. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Marzec 2021 - 11:04; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: czwartek, 25. Marzec 2021 - 11:04; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Zastępstwo za dr hab. Annę Ryś

Do czasu powrotu dr hab. Anny Ryś, prof. UG przedmioty:

Historia starożytna (dla roku I) oraz Translatorium greckie dla roku III poprowadzi dr hab. Bogdan Burliga, prof. UG.

Zajęcia będą się odbywały według planu.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 18. Marzec 2021 - 19:50; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: piątek, 19. Marzec 2021 - 14:43; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Odwołane zajęcia dr hab. Anny Ryś

dr hab. Anna Ryś odwołuje zajęcia w dniu 22-24.03.2021 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 18. Marzec 2021 - 09:25; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: czwartek, 18. Marzec 2021 - 09:25; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

odwołane zajęcia dr hab. Anny Ryś

dr hab. Anna Ryś odwołuje zajęcia w dniu 15-17.03.2021 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Marzec 2021 - 08:02; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: środa, 17. Marzec 2021 - 08:02; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

odwołane zajęcia dr hab. Anny Ryś

dr hab. Anna Ryś odwołuje zajęcia w dniu 10.03.2021 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9. Marzec 2021 - 10:36; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: wtorek, 9. Marzec 2021 - 18:10; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

odwołane konsultacje dr Agnieszki Witczak

dr Agnieszka Witczak odwołuje konsultacje w dniu 25.02.2021 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. luty 2021 - 13:35; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: czwartek, 25. luty 2021 - 13:35; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Dzień Rektorski

KOMUNIKAT  

 

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego [załącznik do Uchwały nr 120/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 r.] 

ogłaszam 28 października 2020 roku dniem rektorskim.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 5. Październik 2020 - 10:21; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: wtorek, 27. Październik 2020 - 12:11; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Wykaz zajęć realizowanych w semestrze zimowym 2020/2021 w budynkach Wydziału Filologicznego (Wita Stwosza 51 i Wita Stwosza 55)

Wykaz zajęć realizowanych w semestrze zimowym 2020/2021 w budynkach Wydziału Filologicznego
(Wita Stwosza 51 i Wita Stwosza 55)

 

STUDIA STACJONARNE – Wita Stwosza 55

Kierunek studiów, semestr

Nazwa przedmiotu

Wymiar godzin w semestrze

Liczba godzin realizowanych na wydziale

Filologia klasyczna, 1 semestr

Ćwiczenia z języka greckiego z gramatyką opisową

30 godzin

2 grupy x 30 godzin

Filologia klasyczna, 1 semestr

Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową

90 godzin

2 grupy x 90 godzin

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 8. Wrzesień 2020 - 09:16; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: wtorek, 8. Wrzesień 2020 - 09:16; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Komunikat w sprawie organizacji zajęć na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym 2020/2021

Komunikat w sprawie organizacji zajęć na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym 2020/2021

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 ustala się następującą organizację zajęć na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym 2020/2021.

 

 1. Wszystkie wykłady realizowane będą zdalnie z wykorzystaniem aplikacji MS Teams lub innej aplikacji zaakceptowanej przez dziekana.
 2. Wybrane zajęcia, które ze względu na konieczność uzyskania efektów uczenia się muszą być realizowane, w całości lub w części, w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, będą odbywać się stacjonarnie.
 3. Zajęcia, o których mowa w pkt. 2 będą odbywać się w dużych salach, umożliwiających zapewnienie dystansu społecznego.
 4. Listy zajęć realizowanych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym zostaną opublikowane na stronach internetowych jednostek prowadzących poszczególne kierunki studiów.
 5. Plan zajęć zostanie ułożony tak, aby jednego dnia studenci realizowali zajęcia stacjonarne lub zajęcia zdalne.
 6. W miarę możliwości zajęcia odbywające się na wydziale będą planowane dla danej grupy studenckiej w jednej sali, aby ograniczyć przemieszczanie się studentów po wydziale.
 7. Wszystkie zajęcia na wydziale będą się odbywać z zapewnieniem środków bezpieczeństwa, za zgodą dziekana i monitorowaniem liczby osób przebywających równocześnie w budynku.
 8. Przed rozpoczęciem roku akademickiego pracownicy oraz studenci otrzymają informacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w budynkach Wydziału Filologicznego (Wita Stwosza 51, Wita Stwosza 55, Wita Stwosza 58).
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 8. Wrzesień 2020 - 09:14; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: wtorek, 8. Wrzesień 2020 - 09:14; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Dyżury pracowników Katedry Filologii Klasycznej w sesji poprawkowej 2019/2020

Dyżury pracowników w sesji poprawkowej 2019/2020

 

 

Tytuł

Nazwisko i imię

Termin konsultacji

pokój

dr hab.

Bogumił Izabela

on-line - piątki (4 IX, 11 IX, 18 IX), godz. 9.00 - 10.30,

4.29

dr hab.

Burliga Bogdan

on-line - 04 i 11.09., godz.15-16.30

4.31

dr

Grzegorz Kotłowski

on-line - środy i piątki godz. 15:00

4.32

dr hab.

Krynicka Tatiana

on-line - 2 i 9 września, 9.00-10.30

4.34

dr hab.

Anna Marchewka

on-line – 3.09

i 11.09. godz. 9.00 – 10.30 -

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNhZjUzMWUtZDBhMy00NjBlLWJkY2UtYTNiZmQ3MTdlMDZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%228f41d7e6-f943-4ffd-937d-136e230e947f%22%7d

4.31

dr

Pająkowska-Bouallegui Anna

on-line - 3 września czwartek od 15.00-16.30 oraz 10 września od 10.00-11.30 

4.33

dr

Pokrzywnicki Jacek

2 września 2020, godz. 10.00-11.30 (on-line – Skype: https://join.skype.com/ig38NeitZ8N4 i MS Teams)

8 września 2020, godz. 10.00-11.30 (j.w.)

4.68

dr hab.

Ryś Anna

on-line 2 września (środa), godz. 9:00 - 10:30

on-line 9 września (środa), godz. 9:00 - 10:30

4.34

mgr

Starek Elżbieta

on-line 2.09 i 9.09 w godzinach 9.00-10.30.

4.32

dr

Witczak Agnieszka

on-line - 2.09 oraz 9.09 w godz. 9:00-10:30

4.32

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 22. Sierpień 2019 - 08:23; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: wtorek, 8. Wrzesień 2020 - 08:59; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka