Tematy prac licencjackich

Filologia klasyczna LIC-3 DZIENNE  - prace dyplomowe

Lp Promotor pracy dyplomowej Tytuł pracy dyplomowej Data egzaminu
1 prof. dr hab. Zofia Głombiowska Hortensjusz- jako mówca, polityk rywal i przyjaciel Cycerona w zródłach literackich. 2008-09-11
2 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Portrety bohaterów mitu o Orestesie w tragediach Ajschylosa i Eurypidesa. Studium porównawcze 2008-09-11
3 Krzysztof Głombiowski, prof. dr hab. Motyw zdrady małżeńskiej w dramacie greckim 2008-09-11
4 prof. dr hab. Zofia Głombiowska Miłość heroin z kręgu mitu trojańskiego w listach Owidiusza 2008-10-29
5 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Obraz wierzeń starożytnych Greków w epoce archaicznej 2008-10-29
6 prof. dr hab. Zofia Głombiowska Krytyka obyczajów w Żywocie Agrykoli 2008-10-29
7 dr Anna Ryś Herodot o Scytach. Powstawanie mitu i jego trwanie 2009-07-02
8 dr Anna Ryś Kitara i aulos - najpopularniejsze instrumenty w starożytnej Grecji 2009-07-02
9 Dr Izabela Bogumił Portrety wodzów rzymskich w "Wojnie jugurtyńskiej" Salustiusza 2009-07-13
10 Dr Izabela Bogumił Bakchus w poezji epoki augustowskiej 2009-07-13
11 dr Izabela Bogumił Epistulae morales ad Lucilium Lucjusza Anneusza Seneki - wybrane zagadnienia. 2009-07-13
12 dr Tatiana Krynicka Drzewa owocowe w De re rustica Lucjusza Juniusza Moderatusa Kolumelli 2010-07-07
13 dr Tatiana Krynicka Witruwiusz w świetle traktatu "De architectura libri decem" 2010-07-07
14 dr Tatiana Krynicka Wspólnota awentyńska w listach Hieronima ze Strydonu 2010-07-07
15 dr Tatiana Krynicka Analiza i interpretacja poematu „De ave Phoenice” Laktancjusza 2010-07-07
16 dr Tatiana Krynicka Kamienie szlachetne w XVI księdze "Etymologii" Izydora z Sewilli 2010-07-07
17 dr Tatiana Krynicka Postać niewolnika w komediach Plauta 2010-07-07
18 dr Anna Marchewka Gwałt w prawie i obyczajowości starożytnej Grecji 2010-07-13
19 dr Anna Marchewka Parodia w literaturze antycznej. 2010-07-13
20 dr Anna Marchewka Wizerunek Heleny w literaturze greckiej 2010-07-14
21 dr Tatiana Krynicka Wizja panowania Tyberiusza w Historii rzymskiej Wellejusza Paterkulusa 2010-07-14
22 dr Anna Marchewka Przykłady agresywnego zachowania u Aleksandra Macedońskiego 2010-10-28
23 dr Anna Marchewka Rytualne składanie ofiar z ludzi wedle greckich źródeł literackich 2010-10-28
24 profesor  Krzysztof Głombiowski Tukidydes jako historyk i filozof wojny peloponeskiej 2011-06-21
25 dr Ewelina Marciniak Tatuaż w wybranych kulturach starożytnych na podstawie znalezisk archeologicznych, "Dziejów" Herodota i innych autorów greckich 2011-06-21
26 profesor  Zofia Głombiowska Poetyckie ujęcie mitu o Dydonie w Heroidzie VII Owidiusza 2011-07-05
27 prof.  Zofia Głombiowska "Sermones in natalis Sancti Laurentii" Augustyna z Hippony na tle łacińskiej starożytnej i średniowiecznej tradycji o św. Wawrzyńcu 2011-07-05
28 dr Tatiana Krynicka "Versus" Izydora z Sewilli na tle starożytnych epigramatów łacińskich 2011-07-05
29 profesor  Zofia Głombiowska Wizerunek Oktawiana Augusta w poezji Horacego. 2011-07-05
30 profesor  Zofia Głombiowska Legenda Safony według Owidiusza na podstawie Heroidy XV 2011-07-05
31 profesor  Zofia Głombiowska Owidiuszowy list Ariadny do Tezeusza 2011-07-05
32 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Postacie mitologiczne w poezji Jorgosa Seferisa 2011-07-12
33 profesor  Krzysztof Głombiowski Starożytna kuchnia grecka i rzymska, oraz nowożytna kuchnia grecka i włoska. 2011-07-12
34 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Negatywne skutki demokratyzacji Aten na przykładzie postaci demagoga Kleona. 2011-09-09
35 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Wyprawa Aleksandra Wielkiego Flawiusza Arriana jako inspiracja dla filmu Alexander reż. Oliviera Stone’a 2011-09-09
36 prof. dr hab. Zofia Głombiowska Heroida III - Bryzeida jako niewolnica miłości. 2011-09-12
37 dr Ewelina Marciniak Gnostycki system Marcjona i jego znaczenie dla wczesnego chrześcijaństwa 2011-09-12
38 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Istoty fantastyczne w mitologii starożytnej Grecji. 2011-09-23
39 prof. dr hab. Zofia Głombiowska Przejście Hannibala przez Alpy na podstawie ks. XXI, cap. 23 - 44, 58 "Ab Urbe condita" Tytusa Liwiusza 2011-09-23
40 dr Ewelina Marciniak Druidzi i druidyzm  w przekazach autorów antycznych oraz w świetle źródeł archeologicznych. 2011-10-28
41 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski System pedagogiczno-wychowawczy Plutarcha z Cheronei, a wychowanie antyczne. 2011-10-28
42 dr Anna Ryś Metamorfoza Odyseusza. Trylogia Davida Gemmella " Troja" wobec "Iliady" i " Odysei" Homera 2011-11-18
43 dr Ewelina Marciniak Miłość w twórczości Katullusa i Marcjalisa 2011-12-14
44 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Wybrane zagadnienia etyki społecznej u Seneki 2012-07-09
45 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Porównanie tłumaczenia Psalmu 139 w Septuagincie i Psalterium iuxta Hebraeos świętego Hieronima 2012-07-09
46 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Instrumenty świata starożytnego, ich rola w kultach religijnych oraz podstawy teorii muzyki najdawniejszej. 2012-07-09
47 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Pochodzenie i kult Dionizosa 2012-07-11
48 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Metamorfozy albo Złoty Osioł Lucjusza Apulejusza z Madaury jako przykład powieści antycznej. 2012-07-11
49 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Obraz piechoty legionowej w epoce Juliusza Cezara, od jej organizacji i taktyki bitewnej do oblężenia Alezji w 52 roku p.n.e. 2012-10-19
50 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Dwie Ifigenie Eurypidesa Analiza porównawcza tragedii Ifigenia w kraju Taurów i Ifigenia w Aulidzie 2012-10-19
51 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Mit Hippolita i Fedry w tragediach Eurypidesa, Seneki i Jean'a Baptiste'a Racine'a oraz w filmie Jules'a Dassin'a. 2012-10-19
52 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Powstanie Spartakusa w źródłach, w powieści H. Fast’a „Spartacus” oraz w nauce nowożytnej 2012-11-09
53 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Funkcje, formy i znaczenie tańca w starożytnej Grecji. 2013-07-09
54 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Geneza filozofii greckiej 2013-07-09
55 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Portretowanie cielesności w Metamorfozach Owidiusza 2013-07-09
56 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Obraz społeczeństwa rzymskiego epoki wczesnego cesarstwa na podstawie epigramatów Marcjalisa. 2013-07-09
57 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Cesarz Domicjan i świat Stacjusza w jego Sylwach 2013-07-09
58 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Struktura legionów rzymskich w okresie końca republiki na podstawie źródeł antycznych 2013-09-20
59 prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski Wertumnus Propercjusza 2013-09-30
60 dr Grzegorz Kotłowski Zarys problematyki badań nad "kwestią homerycką" od czasów starożytnych do współczesnych. 2014-06-26
61 dr Agnieszka Witczak Wieś i jej mieszkańcy w Bukolikach Wergiliusza 2014-07-04
62 dr Agnieszka Witczak Pochwała w rzymskich utworach weselnych i jej związki z teorią retoryki - na podstawie wybranych utworów. 2014-07-04
63 dr Agnieszka Witczak Winorośl w De re rustica Lucjusza Juniusza Moderatusa Kolumelli 2014-07-04
64 dr Agnieszka Witczak Postać Dydony w Eneidzie Wergiliusza i w elżbietańskim dramacie Williama Gager'a 2014-07-04
65 dr Agnieszka Witczak Porównanie osoby Gajusza Juliusza Cezara jako dowódcy w dziele Vitae parallelae Plutarcha oraz Vitae duodecim Caesarum Swetoniusza. 2014-07-04
66 dr Agnieszka Witczak Postać cesarza Klaudiusza na podstawie "De vita Caesarum" Swetoniusza i "I, Claudius" Roberta Gravesa 2014-07-10
67 dr Grzegorz Kotłowski Mścicielki czy ofiary? Klitajmestra i Medea. 2014-07-10
68 dr Grzegorz Kotłowski Święty Paweł w Atenach i jego mowa na Areopagu. 2014-09-05
69 dr Grzegorz Kotłowski Recepcja mitu o Tezeuszu 2014-10-02
70 dr Grzegorz Kotłowski Stworzenie świata i człowieka według Teogonii Hezjoda. 2014-10-02
71 dr Agnieszka Witczak Mityczne stworzenia w de natura animalium Klaudiusza Eliana 2014-10-07
72 dr hab. Bogdan Burliga Powstanie świata na podstawie mitologii i filozofii starożytnej Grecji na wybranych przykładach 2015-10-08
73 dr hab. Bogdan Burliga Aleksander Wielki. Studium postaci na podstawie wybranych autorów starożytnych oraz współczesnych. 2015-10-08
74 dr hab. Bogdan Burliga Arkana magii i wiary antycznej: zestawienie wizerunku czarownicy i wyroczni 2015-10-08
75 dr hab. Bogdan Burliga Zagadnienie śmierci u Lukrecjusza 2015-10-09
76 dr hab. Bogdan Burliga Venationes: Walka z dzikimi zwierzętami jako forma rozrywki dla mas w starożytnym Rzymie 2015-10-09
77 dr Jacek Pokrzywnicki Motyw uczty w literaturze rzymskiej 2016-11-10
78 dr Jacek Pokrzywnicki Bariery językowe, a tłumaczenia tekstów świętych 2016-11-10
79 dr Jacek Pokrzywnicki Przedstawienie postaci kobiety kochanki w Amores Owidiusza 2016-11-10
80 dr Jacek Pokrzywnicki Prawda i kłamstwo: antyczna literatura grecka a Biblia 2016-11-10
81 dr Jacek Pokrzywnicki Gnoza w pierwszych wiekach chrześcijaństwa 2016-11-10
82 prof. UG, dr hab. Bogdan Burliga Amfitrion Plauta jako przykład komedii palliaty 2017-07-05
83 prof. UG, dr hab. Bogdan Burliga Pszczoły w rzymskiej literaturze agronomicznej i poezji na podstawie wybranych autorów starożytnych 2017-07-05
84 prof. UG, dr hab. Bogdan Burliga Natura a wiara Celtów oczami starożytnych 2017-07-05
85 prof. UG, dr hab. Bogdan Burliga Łucznicy w armii Aleksandra Wielkiego:  pochodzenie, ewolucja, postrzeganie 2017-07-05
86 dr Agnieszka Witczak Seneca magister moriendi. Śmierć w konsolacjach Lucjusza Anneusza Seneki 2018-07-05
87 dr Agnieszka Witczak "DE IMPERIO GNAEI POMPEI" ("PRO LEGE MANILIA") CYCERONA JAKO PRZYKŁAD MOWY EPIDEIKTYCZNEJ 2018-09-12
88 dr Agnieszka Witczak "DE IRA" SENEKI JAKO PRZEWODNIK PO ŻYCIU SZCZĘŚLIWYM 2018-10-30
89 prof. UG, dr hab. Anna Ryś Witruwiusz o malarstwie ściennym 2019-09-13
90 prof. UG, dr hab. Anna Ryś Tradycja antyczna w Harrym Potterze 2019-09-13
91 dr Jacek Pokrzywnicki Epilepsja, mózg i bogowie, czyli krótka prezentacja traktatu 'O świętej chorobie' Pseudo-Hipokratesa 2020-10-29
92 dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG Świat pogańskich wierzeń w VIII księdze "Etymologii" Izydora z Sewilli 2021-06-25
93 dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG Matematyka w encyklopedii Izydora z Sewilli  (Etymologiae III 1-13) 2021-06-25
94 dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG Sentencja retoryczna i wyrażenia sentencjonalne  we fragmentach scenariuszy kina popularnego 2021-11-22
95 dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG POCZĄTKI EDUKACJI RZYMIANINA W ŚWIETLE  „KSZTAŁCENIA MÓWCY” KWINTYLIANA 2021-06-25
96 dr hab. Izabela Bogumił, prof. UG Gajusz Cilniusz Mecenas w poezji Horacego 2022-07-05
97 dr hab. Izabela Bogumił, prof. UG "Sztuka kochania" jako odbicie obyczajowości rzymskiej w epoce Oktawiana Augusta 2022-07-05
98 dr hab. Izabela Bogumił, prof. UG Dawne hymny chrześcijańskie 2022-10-14
99 dr. hab. Bogdan Burliga, prof. UG RÓŻNE OBLICZA NERONA 2023-10-20
100 dr. hab. Bogdan Burliga, prof. UG ONEJROKRYTYKA GRECKA CASUS ARTEMIDORA 2023-09-14
101 dr. hab. Bogdan Burliga, prof. UG KIRKE I GALATEA, GRECKIE HEROINY W UJĘCIU STAROŻYTNYCH ORAZ MADELINE MILLER 2023-07-10
102 dr. hab. Bogdan Burliga, prof. UG Powab Egiptu: atrakcyjność państwa nad Nilem w oczach starożytnych Greków i Rzymian. Wybrane przykłady 2023-09-14
103 dr. hab. Bogdan Burliga, prof. UG PRZEKLEŃSTWO ZEMSTY NA PRZYKŁADZIE MITU O ATRYDACH 2023-10-20

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 12. luty 2021 - 10:48; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. Listopad 2023 - 13:10; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka