fbpx Dyżury pracowników | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Dyżury pracowników

Konsultacje on-line pracowników w sesji letniej 2020/2021

           Konsultacje w sesji letniej2020/2021 

Tytuł

Nazwisko i imię

Termin konsultacji

pokój

dr hab.

Bogumił Izabela

17 czerwca, godz. 10.00- 11.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThlOWY4YmQtZmMyMi00OGFhLTk5M2EtMWJkNWRmYjg2ZjIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22abd184d1-528f-45a6-a5b3-279e366a73a0%22%7d

25 czerwca, godz. 11.00-12.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRjMWUwNzItY2Y4Mi00NmY3LTg4NmUtZDg0YTkzMWFjMGRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22abd184d1-528f-45a6-a5b3-279e366a73a0%22%7d

 

online

dr hab.

Burliga Bogdan

18 i 25.06 (piątki), 9.00-9.45

online

dr

Grzegorz Kotłowski

poniedziałek 14 czerwca 1500-1600:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmI4YzI4ZWQtYTIwYy00MDY3LTliYzctYWE0NDExZmEyNzUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%227c7bc0b8-ffa6-45a2-bc59-5953491e42bd%22%7d

środa 16 i 23 czerwca 1500-1600:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGZmZmViMTEtMjY0ZC00NGJiLTg4NjQtMjBhNWQ5ZDE4OWJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22e9dd9687-3d76-484f-881e-4fff859f54ee%22%7d

online

dr hab.

Krynicka Tatiana

Poniedziałek, 14 VI (10.15-11.45)

https://join.skype.com/jNvlrT7jCn0c

 

 poniedziałek, 21 VI (10.15-11.45)

https://join.skype.com/jNvlrT7jCn0c

 

online

dr hab.

Anna Marchewka

14.06. (poniedziałek), godz. 8.30-10.00

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

21.06. (poniedziałek), godz. 8.30-9.30

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

online

dr

Pająkowska-Bouallegui Anna

poniedziałek 11.15-12.00; czwartek 11.15-12.00

poniedziałek

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkzY2I2YTgtNjQzZ...

 

czwartek

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJkYTRiZDktOWM1Z...

 

online

dr

Pokrzywnicki Jacek

14.06 (poniedziałek), godz. 9.00-10.30

 

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

22.06 (wtorek), godz. 9.00-10.30

 

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

online

dr hab.

Ryś Anna

16 czerwca (środa), godz. 11:15 - 12:45

23 czerwca (środa), godz. 11:30 - 13:00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3bf9a695be2b4dd58f8d68972c1d6bad%40thread.tacv2/conversations?groupId=120601a3-9c9a-4ef0-acfd-67c9250ffa86&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

 

online

mgr

Starek Elżbieta

14.06 (poniedziałek) - 8.30-10.00

21.06 (poniedziałek) - 8.30 -10.00

 

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

online

dr

Witczak Agnieszka

Wtorek 15.06.2021 godz. 14.00-15.30 Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

Czwartek 24.06.2021 godz. 14.-15.30

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

online

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Sułecka
Treść wprowadzona przez: Izabela Sułecka
Ostatnia modyfikacja: pon., 14.06.2021 r., 14:32
Data publikacji: pon., 14.06.2021 r., 14:32

Dyżury on-line pracowników w sesji letniej 2020/2021

                 Dyżury on-line pracowników w sesji letniej2020/2021 

 

 

Tytuł

Nazwisko

i imię

Termin konsultacji

                 

dr hab.

Bogumił Izabela

czwartek 14.30 - 15.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad68a53156b6744928aecdc02852f15e6%40thread.tacv2/1611916307565?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22abd184d1-528f-45a6-a5b3-279e366a73a0%22%7d

Wtorek: 13.00-14.00

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

on-line

dr hab.

Burliga Bogdan

wtorek i piątek 9.00-9.45

on-line

dr

Grzegorz Kotłowski

poniedziałki 15.00-16.00:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhkMTZiYzQtOTRjZS00NGJhLTg4NTQtZGNjMWQzZDIwN2Rh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22e9dd9687-3d76-484f-881e-4fff859f54ee%22%7d

środy 15.00-16.00:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGZmZmViMTEtMjY0ZC00NGJiLTg4NjQtMjBhNWQ5ZDE4OWJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22e9dd9687-3d76-484f-881e-4fff859f54ee%22%7d

on-line

dr hab.

Krynicka Tatiana

poniedziałek, 13.00-13.45

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

środa, 11.20-12.05

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

on-line

dr hab.

Anna Marchewka

poniedziałek 9.00 – 9.45  Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

czwartek 9.00-9.45 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

on-line

dr

Pająkowska-Bouallegui Anna

poniedziałek 11.15-12.00; czwartek 11.15-12.00

poniedziałek

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkzY2I2YTgtNjQzZ...

czwartek

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJkYTRiZDktOWM1Z...

on-line

dr

Pokrzywnicki Jacek


środy od 13.15 do 14.45).

Jacek Pokrzywnicki – dyżur (MsTeams) – środy – 13.15-14.45

on-line

dr hab.

Ryś Anna

poniedziałek, godz. 9:00 - 9:45

środa, godz. 12:30 - 13:15

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3bf9a695be2b4dd58f8d68972c1d6bad%40thread.tacv2/conversations?groupId=120601a3-9c9a-4ef0-acfd-67c9250ffa86&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

on-line

mgr

Starek Elżbieta

w poniedziałki 8.30-10.00:

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

on-line

dr

Witczak Agnieszka

wtorki od godz. 14.15 do 15.00:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Czwartek 13.30=14.15:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

on-line

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Sułecka
Treść wprowadzona przez: Izabela Sułecka
Ostatnia modyfikacja: pon., 14.06.2021 r., 14:33
Data publikacji: czw., 18.02.2021 r., 8:45

Harmonogram sesji zimowej oraz dyżury pracowników - 2020/2021

                  Harmonogram w sesji w sesji zimowej 2020/2021 

 

 

Tytuł

Nazwisko i imię

Termin konsultacji

                 

dr hab.

Bogumił Izabela

egzamin z przedmiotu "Teatr i dramat grecki" z rokiem II odbędzie się online 3 lutego (środa) o godz. 10.00 w formie pisemnej.

konsultacje

dla fil. klas. 9 lutego, godz. 9.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE1NjFlNzQtMDgwM...

Historia Sztuki dyżur - dwie soboty 6 lutego i 13 lutego, obie w godz. 8.00-11.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY0Mzc2NWYtZTk2ZC00NzEwLTgyNmItOGE3MjliOGM0M2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22abd184d1-528f-45a6-a5b3-279e366a73a0%22%7d

on-line

dr hab.

Burliga Bogdan

termin - stacjonarny to 11.02 br.: godz. 9.30 - egzamin z literatury greckiej (III rok); godz. 11

- zaliczenie z konwersatorium 'Religia i mitologia świata antycznego' (I rok)

 

w piątek, 05.02, od 9.00-9.45 (zamiast dyżuru)

https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_NDg2ODcxOGQtNWUzOS00MmIwLTlhZjctZDFiNGQwMWM3NTIw@thread.v2

sala.4.68

dr

Grzegorz Kotłowski

stacjonarny egzamin z języka greckiego w środę 3 lutego 2021 o godzinie 10.00.

 

konsultacje

poniedziałki (01, 08. 02) 15.00-16.00:

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

środy (03, 10. 02) 15.00-16.00:

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

sala 4.68

dr hab.

Krynicka Tatiana

Historia literatury rzymskiej, III rok FK - 1 lutego, 10.00-11.30

Filozofia starożytna, I-II rok FK - 3 lutego, 10.00-11.30

on-line

dr hab.

Anna Marchewka

konsultacje odbędę w czwartki w godz od 10:00- 11:30

Konsultacje

4.02. - czwartek

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

11.02. – czwartek

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

on-line

dr

Pająkowska-Bouallegui Anna

filologia germańska - zaliczenie wykładu - język łaciński z elementami kultury antycznej termin w sesji - 1 II, poniedziałek, godz. 10.00

konsultacje

Poniedziałki (01,08. 02)  11.15-12.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkzY2I2YTgtNjQzZS00YTQzLTgzYmItODI5ZjkyYjM0NDJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%229f9bbfa8-d8a7-4a57-827a-783e270b5c95%22%7d

czwartki (04, 11. 02) 11.15-12.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJkYTRiZDktOWM1Zi00MzBmLThmNGUtMTY4YzM4ZmNiM2Fk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%229f9bbfa8-d8a7-4a57-827a-783e270b5c95%22%7d

on-line

dr

Pokrzywnicki Jacek

dla grupy wykładowej na przedmiocie Łacina z elementami kultury antycznej (Filologia polska I lic., sem. 1): 18 stycznia 2021 – 11.30 – zaliczenie bez oceny (kryterium – obecność) dla grupy ćwiczeniowej na przedmiocie Język łaciński z elementami kultury antycznej (Filologia klasyczna II lic., sem. 3): 18 stycznia – 9:45 – zaliczenie na ocenę, czyli pisemny sprawdzian (kryterium – oceny cząstkowe, w tym lektury, aktywność).

2 i 3 lutego oraz 9 i 10 lutego 2021 (8.45-9.30):

Jacek Pokrzywnicki – dyżury podczas zimowej sesji egzaminacyjnej

 

on-line

dr hab.

Ryś Anna

Wprowadzenie do studiów filologii klasycznej: 19 stycznia 2021r. – stacjonarnie

Ćwiczenia z języka greckiego (grupa B): 29 stycznia 2021r. egzamin:

Historia starożytna: 10 lutego 2021r., godz. 9:00 - 13:00, s. 4.65, w trybie stacjonarnym (egzamin ustny)

konsultacje śrada 3 i 10 lutego godz. 13:00-14:30

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a46e27874b17d4e138c7a893b27a406fc%40thread.tacv2/conversations?groupId=a2209631-6736-42c2-8eb8-1ec1baa6ebf2&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

sala 4.65

sala 4.65

sala 4.65

mgr

Starek Elżbieta

zaliczenie Ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową rok I gr. A: 27.01.2021 na ostatnich zajęciach - 11.30.

2.02.2021 9.00-10.30 

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

oraz 

8.02.2021 9.00-10.30

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

on-line

dr

Witczak Agnieszka

04.02.2021 godz. 15.00-16.30

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

11.02.2021 godz. 15.-16.30

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

on-line

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Sułecka
Treść wprowadzona przez: Izabela Sułecka
Ostatnia modyfikacja: czw., 04.02.2021 r., 11:01
Data publikacji: śr., 27.01.2021 r., 8:17

Dyżury on-line pracowników w sesji zimowej 2020/2021

                   Dyżury on-line pracowników w sesji w sesji zimowej 2020/2021 

 

 

Tytuł

Nazwisko i imię

Termin konsultacji

pokój

dr hab.

Bogumił Izabela

środa:

Dyżur - środa - Prof. Izabela Bogumił

czwartek:

Dyżur - czwartek - Prof. Izabela Bogumił
 

dr hab.

Burliga Bogdan

wtorek, godz. 9.00-9.45

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

piątek, godz. 9.00-9.45

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

 

dr

Grzegorz Kotłowski

poniedziałek 15.00-16.00:

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

środa 15.00-16.00:

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

 

dr hab.

Krynicka Tatiana

poniedziałek, 13.00-13.45

środa, 13.00-13.45

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

 

dr hab.

Anna Marchewka

Poniedziałek godz. 8.45 – 9.30

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Czwartek  godz. 10:00-10:45

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

 

dr

Pająkowska-Bouallegui Anna

poniedziałek 11.15-12.00; czwartek 11.15-12.00

poniedziałek

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkzY2I2YTgtNjQzZS00YTQzLTgzYmItODI5ZjkyYjM0NDJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%229f9bbfa8-d8a7-4a57-827a-783e270b5c95%22%7d

czwartek

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJkYTRiZDktOWM1Zi00MzBmLThmNGUtMTY4YzM4ZmNiM2Fk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%229f9bbfa8-d8a7-4a57-827a-783e270b5c95%22%7d

 

dr

Pokrzywnicki Jacek

Dyżur - poniedziałek (8.45-9.30)

Dyżur – czwartek (8.45-9.30)

 

dr hab.

Ryś Anna

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

wtorek, godz. 11:30 - 12:15

środa, godz. 8:45 - 9:30

 

mgr

Starek Elżbieta

poniedziałek 9.30-10.15

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTkyMDc0NzUtZTdmOC00YWMzLWJiOWItNDRhM2UzMTU3NjM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%227a869992-c1cf-4605-8e3f-71f5fcd0384c%22%7d

wtorek 8.45-9.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVlNTIyZjQtZTk2OS00YmE1LTllNjMtZWY5M2EyMDAyMzgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%227a869992-c1cf-4605-8e3f-71f5fcd0384c%22%7d

 

dr

Witczak Agnieszka

poniedziałek 15.00-15.45

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Środa 10.45 -11.30

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Sułecka
Treść wprowadzona przez: Izabela Sułecka
Ostatnia modyfikacja: pon., 12.10.2020 r., 20:36
Data publikacji: śr., 22.01.2020 r., 8:39