Zaproszenie na seminarium: Podążając tropem skażenia. O międzygatunkowych opowieściach w cieniu katastrofy nuklearnej

Zespół Antropologii Niezdyscyplinowanej ZAND przy Ośrodku Etnologii i Antropologii Współczesności w IAE PAN zaprasza na seminarium, które odbędzie się we wtorek 8 listopada 2022 roku, o godz. 17:00 (on-line). 

Gościem będzie Aleksandra Brylska, która wygłosi referat: Podążając tropem skażenia. O międzygatunkowych opowieściach w cieniu katastrofy nuklearnej.

Aleksandra Brylska jest doktorantką w Międzynarodowym Programie Doktoranckim „Natura-Kultura" na Wydziale „Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą statusu środowiskowego i kulturowego przestrzeni postnuklearnych na strefach wykluczenia wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu oraz Fukushimy Daiichi w Japonii. Jest kierowniczką grantu badawczego, pt. (Bio)dyskurs po Katastrofie. Naturalno-kulturowy status katastrof jądrowych w Czarnobylu i Fukushimie (nr 2019/33/N/HS2/00268). Otrzymała nagrodę Fulbright Junior Research Award na rok 2022-2023 i obecnie jest na stażu badawczym w Massachusetts Institute of Technology. Jej zainteresowania badawcze obejmują humanistykę środowiskową, refleksję nad relacją człowieka z ziemiami zdegradowanymi oraz statusem śmieci w antropocenie. 

Link do wydarzeniahttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVlOTY3OWQtZWRiNy00Y2YzLTliYmEtY2ViMDNkMjMyYjkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cc680b9-db00-4887-a7ab-84bd8244a208%22%2c%22Oid%22%3a%223cc85eb6-b22b-49da-9346-4ea5b2f68d0c%22%7d 

Informacja o problematyce

W wyniku trzęsienia ziemi i tsunami, które nawiedziło Japonię 11 marca 2011 roku, awarii uległa lokalna elektrownia jądrowa Fukushima Daiichi. Ofiarami katastrofy elektrowni nie byli jedynie mieszkańcy prefektury Fukushima, ale całe sieci relacji międzygatunkowych. Rośliny i nie-ludzkie zwierzęta stały się równoważnymi aktorami w snuciu opowieści o awarii. Tragedia z marca 2011 roku w Japonii, będąca spleceniem kataklizmu z technologiczną awarią oraz katastrofą klimatyczną pokazują, że o po-katastroficznym krajobrazie, pamięci i rzeczywistości nie można już opowiadać bez uwzględnienia historii nie-ludzkich bytów. Jednak wbrew pozorom nie jest to optymistyczna narracja o międzygatunkowym, wspólnotowym przetrwaniu, ale relacja z negocjowania i często wywalczania nowych form przeżycia w toksycznej rzeczywistości. Wystąpienie, oparte na badaniach terenowych i wywiadach przeprowadzonych w lutym 2018 roku w prefekturze Fukushima i strefie wykluczenia wokół elektrowni, będzie skupione na tym, jak o katastrofie opowiada się wraz ze zwierzętami i roślinami. W tle rozważań będzie się znajdować pytanie o to, czy pisząc i myśląc o współczesnych katastrofach (nie tylko) technologicznych jesteśmy w stanie wyjść poza antropogeniczną perspektywę oraz o to, czy radioaktywne dziki mogą naprawdę przemówić własnym głosem.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Wrzesień 2022 - 10:21; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 7. Listopad 2022 - 17:47; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz