III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie Religie Świata w Języku i Kulturze. Chrześcijaństwo. Judaizm: Wspólne Dziedzictwo, 17‒18 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo,

Pracownicy Zakładu Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa oraz Zakładu Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej WIELKIE RELIGIE ŚWIATA W JĘZYKU I KULTURZE. CHRZEŚCIJAŃSTWO. JUDAIZM: WSPÓLNE DZIEDZICTWO, która odbędzie się w trybie zdalnym (on-line) w dniach 17‒18 listopada 2022 r.

Języki konferencji: polski, rosyjski, ukraiński.

Szczegółowe informacje oraz ankieta zgłoszeniowa w załączeniu. 

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i stanowiskiem ministerstwa oraz uchwałą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego o zawieszeniu współpracy z uczelniami i ośrodkami badawczymi z Rosji i Białorusi, nie przewidujemy udziału naukowców z tych ośrodków.


Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в III Международной научной конференции ВЕЛИКИЕ РЕЛИГИИ МИРА В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ. ХРИСТИАНСТВО. ИУДАИЗМ: ОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ, которая будет проходить в удаленном режиме (онлайн) 17‒18 ноября 2022 г.

Рабочие языки конференции: польский, русский, украинский.

Информационное письмо и заявка на участие в приложении. 

В связи с вооруженной агрессией России против Украины и позицией министерства, а также постановлением Сената Гданьского университета о прекращении сотрудничества с вузами и исследовательскими центрами России и Беларуси, участие в конференции ученых из этих центров не является возможным.

 

Шановні колеги,

Запрошуємо вас взяти участь у III Міжнародній науковій конференції ВЕЛИКІ РЕЛІГІЇ СВІТУ В МОВІ ТА КУЛЬТУРІ. ХРИСТИЯНСТВО. ІУДАЇЗМ: СПІЛЬНА СПАДЩИНА, яка відбудеться в дистанційній формі (онлайн) 17‒18 листопаді 2022 року.

Робочі мови конференції: польська, російська та українська.

У прикріплених файлах ви знайдете інформацію о конференції та форму заявки на участь

У зв'язку із військовою агресією Росії проти України та позицією міністерства, а також постановою Сенату Гданського університету про припинення співпраці з університетами та науковими центрами Росії та Білорусі, участь науковців цих центрів неможлива.

 

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 6. Maj 2022 - 07:48; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: piątek, 6. Maj 2022 - 13:21; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz