fbpx dr Maria Faściszewska | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

dr Maria Faściszewska

dr Maria Faściszewska

Faściszewska Maria, dr, adiunkt

Kontakt

tel. służbowy: 58 523 23 71

e-mail: maria.fasciszewska@ug.edu.pl

 

Studia:

Kierunek filologia polska, specjalność zawodowa logopedia UG (2005); Podyplomowe Studium Emisji i Higieny Głosu, UG (2005); filologia rosyjska, specjalność glottodydaktyczna (2007); Podyplomowe Studia Neurologopedyczne, UG (2008); Filologiczne Studia Doktoranckie (2012); rozprawa doktorska z zakresu językoznawstwa, specjalność psycholingwistyka (2014); Podyplomowe Studia  Surdologopedyczne (2017).

Przebieg pracy zawodowej:

Praca na stanowisku logopedy w przedszkolach w Gdańsku, PPP numer 1, Specjalistycznym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Gdańsku. Od 2012 roku do chwili obecnej praca na stanowisku logopedy w PPP numer 7 w Gdańsku. Od 2016-2017 adiunkt - Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW, od X 2017 adiunkt -  Katedra Logopedii UG.

Zainteresowania naukowe:

Niepłynność w mowie dzieci, młodzieży i osób dorosłych, jąkanie i giełkot, surdologopedia, zaburzenia  w rozwoju mowy, językoznawstwo kognitywne, dwujęzyczność.

Publikacje:


Rozdziały w książkach:

 1. Tuchowska, J. A., Faściszewska (in press) Terapia jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, W: J. Skibska (red.), Terapia interdysyplinarna. Wybrane problemy. Kraków.
 2. Węsierska K., Vanryckeghem M., Krawczyk A., Danielowska M., Faściszewska M., Tuchowska J., (2018). Behavior Assessment Battery: Normative and Psychometric Investigation Among Polish Adults Who Do and Do Not Stutter, American Journal Speech and Language Pathology, 19 (27), 1224-1234.
 3. Faściszewska M., Tuchowska J. (2018). Narzędzia diagnostyczne stosowane w ocenie postaw i zachowań dorosłych osób jąkających się – możliwości zastosowania w polskiej logopedii. W: K. Węsierska (red.), przy współ. K. Gaweł, Zaburzenia płynności mowy, Gdańsk: Harmonia Universalis, s.158-174.
 4. Faściszewska M. (2018) Trudne postawy i emocje towarzyszące jąkaniu – sposoby wspierania jąkającego się dziecka. W:  A. Myszka, K. I. Bieńkowska (red.), Głos, język komunikacja, t.5, W obliczu emocji, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 49-60.
 5. Faściszewska M., (2017). Wczesna interwencja w przypadku jąkania u dziecka z przyśpieszonym rozwojem mowy – studium przypadku 22 miesięcznego chłopca. W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, B. Kamińska (red.),  Studia logopedyczno-lingwistyczne. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edwarda Łuczyńskiego, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk, s. 350-365.
 6. Faściszewska M., Tuchowska J., (2017). Narzędzia stosowane w diagnozie jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W: Skibska J. (red.), Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s.321-344.
 7. Faściszewska M., (2017). „Lubię mówić”- rozwijanie dialogu i narracji dziecka jąkającego się w rodzinie i środowisku edukacyjnym, W: L. Jankowska- Szafarska (red.), Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, s.55-67.
 8. Faściszewska M., (2015): Swoiste zjawiska językowe w tekstach dialogowych i narracyjnych tworzonych przez osoby mówiące niepłynnie. W: Węsierska K. red.,  Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka. Tom 1, Katowice: UŚ, s. 23-39. (dostępny na stronie http://centrumlogopedyczne.com.pl/public/zaburzenia-plynnosci-mowy-tekst.pdf)

Artykuły w czasopismach i inne:

 1. Faściszewska M. (2018). Wczesna interwencja logopedyczna w jąkaniu – praktyka oparta na dowodach, Forum Logopedy, 26, s. 4-8.
 2. Faściszewska M. (2018). Przedmowa do polskiego wydania, Manon Spruit, Giełkot. Jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie? Podręcznik diagnostyki i terapii, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, 2018, s. 7-8. 
 3. Faściszewska M. (2018). Artykuł recenzyjny na temat książki Manon Spruit, Giełkot. Jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie? Podręcznik diagnostyki i terapii. Forum Logopedyczne,  26, s. 197-201.

Recenzja wydawnicza:

 1. Manon Spruit, Giełkot. Jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie? Podręcznik diagnostyki i terapii, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, 2018.

Inne publikacje:

 1. Faściszewska  M. (2009). Cienie logopedyczne. Ćwiczenia utrwalające wymowę głosek szumiących. Gdańsk. Wydawnictwo Harmonia.
 2. Faściszewska  M. (2010). Różnicowanie fonemowe głosek s, ś, sz. Gdańsk. Wydawnictwo Harmonia.
 3. Faściszewska  M. (2010). Cienie logopedyczne. Ćwiczenia utrwalające wymowę głosek syczących. Gdańsk. Wydawnictwo Harmonia.
 4. Faściszewska  M. (2011).  Wesołe minki tygrysa. Gdańsk. Wydawnictwo Harmonia.
 5. Faściszewska  M. (2011).  Cienie logopedyczne. Ćwiczenia utrwalające wymowę głosek ciszących. Gdańsk. Wydawnictwo Harmonia.
 6. Talaśka K., Faściszewska M. (2016). Pod lupą. Karty do utrwalania prawidłowej wymowy głosek syczących. Gdańsk. Wydawnictwo Harmonia.
 7. Gra terapeutyczna -  Jagoda Agnieszka Tuchowska, Maria Faściszewska. Co u Ciebie? Kości terapeutyczno- dramowe dla dzieci z trudnościami komunikacyjnymi w wieku od 6 do 12 lat (w okresie latencji), Kraków 2018, Wydawnictwo Dandelion (https://wydawnictwodandelion.pl/couciebie.html)
 8. Percepcja Słuchowa. Zestaw interakcyjnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze słuchowym. https://www.learnetic.pl/mtalent_percepcja_sluchowa/ Learnetic 2018.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: sob., 16.03.2019 r., 11:55
Data publikacji: wt., 03.10.2017 r., 17:52