dr Aneta Lica

Lica Aneta, dr, adiunkt

Kontakt

tel. służbowy: 58 523 23 73

 

Wykształcenie: filologia polska (specjalność edytorska), Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych (język niemiecki), Filologiczne Studia Doktoranckie (specjalność językoznawcza), Podyplomowe Studia Logopedyczne

Doświadczenie zawodowe: nauczyciel języka polskiego i niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie i Gimnazjum nr 1  w Tczewie, redaktor w Wydawnictwie Harmonia i Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel języka polskiego jako obcego w Domu Pojednania i Spotkań im. Maksymiliana Kolbego, starszy wykładowca w Instytucie Pedagogiczno-Językowym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, adiunkt w  Instytucie Filologii Polskiej oraz Katedry Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego.

Publikacje:

Książki

 • Słownik trudności językowych, Gdańsk 2001.
 • „Cyzelator słów”. Rzecz o frazeologii Wacława Berenta, Elbląg 2009. 


Artykuły, rozdziały w monografiach

 • Innowacja rozwijająca w prozie – jej funkcje (na podstawie twórczości Wacława Berenta), w: Problemy frazeologii europejskiej, pod red. A.M. Lewickiego, Lublin 2001.
 • Frazeologia w twórczości Wacława Berenta – użycia kanoniczne, w: Opuscula linguistica Georgio Treder dedicata, pod red. E. Brezy, Z. i A. Liców, Gdańsk 2007.
 • Słowotwórstwo nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich, w: Wokół słów i znaczeń II. Z problemów słowotwórstwa, pod red. J. Maćkiewicz, E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2008.
 • Typy innowacji modyfikujących w powieściach Wacława Berenta, w: Polonistyczne drobiazgi językoznawcze I, pod red. J. Maćkiewicz, E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2009.
 • Morfologiczne i składniowe modyfikacje frazeologizmów w prozie Wacława Berenta, w: Wokół słów i znaczeń III. Z zagadnień leksykalno-semantycznych, pod red. B. Milewskiej, S. Rzedzickiej, Gdańsk 2009.
 • Kto mieszka na Kociewiu, w: Mówię, więc jestem, pod red. M. Milewskiej-Stawiany, E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2013.
 • (współaut.) Pomorskie nazwiska genetycznie niemieckie derywowane od nazw fauny i flory, w: Polonistyczne drobiazgi językoznawcze, t. II, po red. E. Rogowskiej-Cybulskiej, M. Cybulskiego, Gdańsk 2011.
 • (współaut.) Historyczne antroponimy w „Legendach gdańskich” Jerzego Sampa, w: Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku, pod red. I. Kepki, L. Wardy-Radys, Pelplin 2014.  
 • Idiomatyka kaszubska na tle frazeologii europejskiej. Kilka uwag o udziale kaszubszczyzny w badaniach Widespread Idioms in Europe and Beyond, w: Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, t. 2, pod red. M. Klinkosz, A. Licy, Z. Licy, Gdańsk 2015.
 • Nieautentyczne leksykalnie antroponimy w „Starej baśni” Józefa Ignacego Kraszewskiego, w: „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu” 2015, z. 21.
 • Autentyczne leksykalnie antroponimy w „Starej baśni” Józefa Ignacego Kraszewskiego, w: Słowa bez tajemnic, t. I: Słowa w systemie i w tekście, pod red. B. Milewskiej, D. Maryn-Stachurskiej, Gdańsk 2016.
 • Dwukropek: kłopotliwy znak interpunkcyjny, w: Norma i uzus współczesnej polszczyzny. Wybrane problemy, pod red. E. Rogowskiej-Cybulskiej, M. Cybulskiego, Gdańsk 2016.
 • Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2017, z. 25.

Redakcja

 • (współred.) Opuscula linguistica Georgio Treder dedicata, Gdańsk 2007.
 • (współred.) Integralia. Wymiary studenckiej humanistyki, Elbląg 2008.
 • (współred.) Integralia II. Wymiary studenckiej humanistyki, Elbląg 2011.
 • (red.) Język – Szkoła – Religia, z. VIII/1, Pelplin 2013.
 • (red.) Język – Szkoła – Religia, z. VIII/2, Pelplin 2013.
 • (red.) Rozprawy naukowe i zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, z. 17, Elbląg 2013.
 • (red.) Integralia III. Wymiary studenckiej humanistyki, Elbląg 2014.
 • (współred.) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, t. 2, Gdańsk 2015.
 • (współred.) Integralia IV. Wymiary studenckiej humanistyki, Elbląg 2016.
 • (współred.) Wolność i solidarność w języku i kulturze, Gdańsk 2017.
 • (współred.) Integralia V. Wymiary studenckiej humanistyki, Elbląg 2017.
 • (współred.) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, t. 4, Gdańsk 2018.
 • (współred.) Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne, Gdańsk 2019

Recenzje

 • (rec.) Frazeologia w nowym słowniku. Słownik współczesnego języka polskiego, „Język Polski” 1997, z. 2-3.
 • (rec.) Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947-2005), pod red. J. Maćkiewicz, E. Rogowskiej-Cybulskiej, J. Tredera, „Poradnik Językowy” 2008, z. 2.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 7. Październik 2017 - 14:04; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska Ostatnia zmiana: piątek, 7. Czerwiec 2019 - 15:26; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska