dr Klaudia Kluj-Kozłowska

Kluj-Kozłowska Klaudia, dr, adiunkt

Kontakt

tel. służbowy: 58 523 23 70

 

Klaudia Kluj-Kozłowska – dr n. hum. w zakresie językoznawstwa, neurologopeda, absolwentka Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, adiunkt w Instytucie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 2012-2019, neurologopeda w Oddziale Neurologicznym i Udarowym Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku, nadal współpracująca ze specjalistami Oddziału w ramach prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń językowych na Podyplomowych Studiach z Neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim oraz zajęć o tematyce neurologopedycznej ze słuchaczami kierunku Psychologia Zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Współzałożycielka Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej (CDiTN) działającego na terenie Trójmiasta i okolic, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą zespołu logopedów i neurologopedów.

Autorka artykułów naukowych z zakresu diagnozy i terapii afazji i dyzartrii. Interesuje się zaburzeniami językowymi w przebiegu postępujących schorzeń neurologicznych.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 23. Listopad 2022 - 11:32; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska Ostatnia zmiana: środa, 23. Listopad 2022 - 11:32; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska