dr Maria Faściszewska

Faściszewska Maria, dr, adiunkt

Kontakt

tel. służbowy: 58 523 23 71

e-mail: maria.fasciszewska@ug.edu.pl

 

Studia:

Kierunek filologia polska, specjalność zawodowa logopedia UG (2005); Podyplomowe Studium Emisji i Higieny Głosu, UG (2005); filologia rosyjska, specjalność glottodydaktyczna (2007); Podyplomowe Studia Neurologopedyczne, UG (2008); Filologiczne Studia Doktoranckie (2012); rozprawa doktorska z zakresu językoznawstwa, specjalność psycholingwistyka (2014); Podyplomowe Studia  Surdologopedyczne (2017); Tutor akademicki I stopnia (2021); Europejska Kliniczna Specjalizacja Zaburzeń Płynności Mowy – ECSF (European Clinical Specialization in Fluency Disorder, 2021), Thomas More University, Belgia; Stuttering Foundation 2021 Online Summer Workshop: Using Cognitive Approaches with People Who Stutter.

Przebieg pracy zawodowej:

Praca na stanowisku logopedy w przedszkolach w Gdańsku, PPP numer 1, Specjalistycznym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Gdańsku. Od 2012 do 2019 roku praca na stanowisku logopedy w PPP numer 7 w Gdańsku. Od 2016 do 2017 roku adiunkt - Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW. Od X 2017 pracownik naukowo-dydaktyczny -  Instytut Logopedii UG.

Prowadzi również diagnozę i terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi warsztaty i szkolenia, głównie z zakresu niepłynności mowy.

Zainteresowania naukowe:

Niepłynność w mowie dzieci, młodzieży i osób dorosłych, jąkanie i giełkot, surdologopedia, zaburzenia  w rozwoju mowy, językoznawstwo kognitywne, dwujęzyczność.

Publikacje:


Książka:

Faściszewska M. (2020). Jąkanie. Wypowiedzi dialogowe i narracyjne osób jąkających się. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Rozdziały w książkach:

 1. Faściszewska M. (2020). Ćwiczenia słuchowe i słuchowo-językowe dotyczące stymulacji wyższych funkcji słuchowych. W: J. Szmalec, E. Binkuńska, G. Brzuzy, D. Wyszyński (red.), Rozwojowe zaburzenia koordynacji ruchowej, s.154-165. Warszawa: Diffin.
 2. Faściszewska M. (2020). Zaburzenia przetwarzania słuchowego i wykrywanie jego ryzyka w kontekście problemów z koordynacją. W: J. Szmalec, E. Binkuńska, G. Brzuzy, D. Wyszyński (red.), Rozwojowe zaburzenia koordynacji ruchowej, s.140-151. Warszawa: Diffin.
 3. Faściszewska M. (2020). Kierunki działań dotyczące potrzeby podjęcia wczesnej interwencji terapeutycznej u dzieci jąkających się w wieku przedszkolnym, W: I. Więcek- Poborczyk, J. Wrzosek-Żulewska, Interdyscyplinarność w logopedii: konieczność czy nadmiar? s. 129-146, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

http://www.aps.edu.pl/media/2394661/interdyscyplinarnosc_w_logopedii_e-book.pdf#page=130

 1. Tuchowska, J. A., Faściszewska (2020). Terapia jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, W: J. Skibska (red.), Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy, s. 233-265. Kraków.
 2. Czaplewska E., Faściszewska M., Kurowska M., Smoczyńska M. (2019). History of language impairment/ developmental language disorder in Poland. W: J. Law (i.in., red.), Managing children with developmental language disorder: theory and practice across Europe and beyond. London; New York: Routledge.
 3. Faściszewska M. (2019). Diagnoza funkcjonalna dziecka jąkającego się w wieku szkolnym. W: K. Węsierska, M. Witkowski (red.), Zaburzenia płynności mowy; teoria i praktyka, Katowice; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 245-254.
 4. Węsierska K., Vanryckeghem M., Krawczyk A., Danielowska M., Faściszewska M., Tuchowska J., (2018). Behavior Assessment Battery: Normative and Psychometric Investigation Among Polish Adults Who Do and Do Not Stutter, American Journal Speech and Language Pathology, 19 (27), 1224-1234.
 5. Faściszewska M., Tuchowska J. (2018). Narzędzia diagnostyczne stosowane w ocenie postaw i zachowań dorosłych osób jąkających się – możliwości zastosowania w polskiej logopedii. W: K. Węsierska (red.), przy współ. K. Gaweł, Zaburzenia płynności mowy, Gdańsk: Harmonia Universalis, s.158-174.
 6. Faściszewska M. (2018) Trudne postawy i emocje towarzyszące jąkaniu – sposoby wspierania jąkającego się dziecka. W: A. Myszka, K. I. Bieńkowska (red.), Głos, język komunikacja, t.5, W obliczu emocji, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 49-60.

https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/4067/4%20fa%c5%9bciszewska-trudne%20sprawy.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 1. Faściszewska M., (2017). Wczesna interwencja w przypadku jąkania u dziecka z przyśpieszonym rozwojem mowy – studium przypadku 22 miesięcznego chłopca. W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, B. Kamińska (red.),  Studia logopedyczno-lingwistyczne. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edwarda Łuczyńskiego, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk, s. 350-365.
 2. Faściszewska M., Tuchowska J., (2017). Narzędzia stosowane w diagnozie jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W: Skibska J. (red.), Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s.321-344.
 3. Faściszewska M., (2017). „Lubię mówić”- rozwijanie dialogu i narracji dziecka jąkającego się w rodzinie i środowisku edukacyjnym, W: L. Jankowska- Szafarska (red.), Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, s.55-67.
 4. Faściszewska M., (2015): Swoiste zjawiska językowe w tekstach dialogowych i narracyjnych tworzonych przez osoby mówiące niepłynnie. W: Węsierska K. red.,  Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka. Tom 1, Katowice: UŚ, s. 23-39. (dostępny na stronie http://centrumlogopedyczne.com.pl/public/zaburzenia-plynnosci-mowy-tekst.pdf)

Artykuły w czasopismach i inne:

 1. Faściszewska M. (2021). Skirinng logopedyczny w diagnozie dzieci jąkających się. Forum Logopedy, styczeń-luty, s. 43-47.
 2. Faściszewska M. (2019). Diagnozowanie utrwalonego jąkania z wykorzystaniem klasyfikacji ICF, Forum Logopedy, 31, s. 4-9.
 3. Faściszewska M. (2018). Wczesna interwencja logopedyczna w jąkaniu – praktyka oparta na dowodach, Forum Logopedy, 26, s. 4-8.
 4. Faściszewska M. (2018). Przedmowa do polskiego wydania, Manon Spruit, Giełkot. Jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie? Podręcznik diagnostyki i terapii, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, 2018, s. 7-8. 
 5. Faściszewska M. (2018). Artykuł recenzyjny na temat książki Manon Spruit, Giełkot. Jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie? Podręcznik diagnostyki i terapii. Forum Logopedyczne,  26, s. 197-201.

Recenzja wydawnicza:

 1. Manon Spruit, Giełkot. Jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie? Podręcznik diagnostyki i terapii, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, 2018.

Przekład z języka rosyjskiego:

 1. Ceytlin S. N. (2019). Wczesne stadia przyswajania gramatyki przez dzieci rosyjskojęzyczne, W: M. Kielar-Turska, S. Milewski, Język w biegu życia. s. 202-212. Gdańsk: Grupa Wydawnicza Harmonia (Harmonia Universalis).
 2. Eliseeva M. (2019). Różne typy autokorekty językowej jako przejaw językowej refleksji, W: M. Kielar-Turska, S. Milewski, Język w biegu życia. s. 213-233.Gdańsk: Grupa Wydawnicza Harmonia (Harmonia Universalis).

Inne publikacje:

 1. Faściszewska  M. (2009). Cienie logopedyczne. Ćwiczenia utrwalające wymowę głosek szumiących. Gdańsk. Wydawnictwo Harmonia.
 2. Faściszewska  M. (2010). Różnicowanie fonemowe głosek s, ś, sz. Gdańsk. Wydawnictwo Harmonia.
 3. Faściszewska  M. (2010). Cienie logopedyczne. Ćwiczenia utrwalające wymowę głosek syczących. Gdańsk. Wydawnictwo Harmonia.
 4. Faściszewska  M. (2011).  Wesołe minki tygrysa. Gdańsk. Wydawnictwo Harmonia.
 5. Faściszewska  M. (2011).  Cienie logopedyczne. Ćwiczenia utrwalające wymowę głosek ciszących. Gdańsk. Wydawnictwo Harmonia.
 6. Talaśka K., Faściszewska M. (2016). Pod lupą. Karty do utrwalania prawidłowej wymowy głosek syczących. Gdańsk. Wydawnictwo Harmonia.
 7. Tuchowska J. A., Faściszewska M.. Co u Ciebie? Kości terapeutyczno- dramowe dla dzieci z trudnościami komunikacyjnymi w wieku od 6 do 12 lat (w okresie latencji), Kraków 2018, Wydawnictwo Dandelion (https://wydawnictwodandelion.pl/couciebie.html)
 8. Percepcja Słuchowa. Zestaw interakcyjnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze słuchowym. https://www.learnetic.pl/mtalent_percepcja_sluchowa/ Learnetic 2018.
 9. Faściszewska M., Talaśka K. (2020). Zaburzenia przetwarzania słuchowego. Druga część programu Percepcja słuchowa w postaci zestawu interaktywnych ćwiczeń stymulujących wyższe funkcje słuchowe. Learnetic.

https://www.learnetic.pl/mtalent-zaburzenia-przetwarzania-sluchowego/

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 3. Październik 2017 - 17:52; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska Ostatnia zmiana: piątek, 25. Czerwiec 2021 - 15:41; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska