dr Maria Faściszewska | Wydział Filologiczny

dr Maria Faściszewska

Faściszewska Maria, dr, adiunkt

Kontakt

tel. służbowy: 58 523 23 71

e-mail: maria.fasciszewska@ug.edu.pl

 

Studia:

Kierunek filologia polska, specjalność zawodowa logopedia UG (2005); Podyplomowe Studium Emisji i Higieny Głosu, UG (2005); filologia rosyjska, specjalność glottodydaktyczna (2007); Podyplomowe Studia Neurologopedyczne, UG (2008); Filologiczne Studia Doktoranckie (2012); rozprawa doktorska z zakresu językoznawstwa, specjalność psycholingwistyka (2014); Podyplomowe Studia  Surdologopedyczne (2017).

Przebieg pracy zawodowej:

Praca na stanowisku logopedy w przedszkolach w Gdańsku, PPP numer 1, Specjalistycznym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Gdańsku. Od 2014 roku do chwili obecnej praca na stanowisku logopedy w PPP numer 7 w Gdańsku. Od 2016-2017 adiunkt - Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW, od X 2017 adiunkt -  Katedra Logopedii UG.

Zainteresowania naukowe:

Niepłynność w mowie dzieci, młodzieży i osób dorosłych, jąkanie i giełkot, surdologopedia, zaburzenia  w rozwoju mowy, językoznawstwo kognitywne.

Publikacje:


Rozdziały w książkach:

 1. Faściszewska M., (2015): Swoiste zjawiska językowe w tekstach dialogowych i narracyjnych tworzonych przez osoby mówiące niepłynnie. W: Węsierska K. red.,  Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka. Tom 1, Katowice: UŚ, s. 23-39. (dostępny na stronie http://centrumlogopedyczne.com.pl/public/zaburzenia-plynnosci-mowy-tekst.pdf )
 2. Faściszewska M., (2017). Wczesna interwencja w przypadku jąkania u dziecka z przyśpieszonym rozwojem mowy – studium przypadku 22 miesięcznego chłopca. W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, B. Kamińska (red.),  Studia logopedyczno-lingwistyczne. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edwarda Łuczyńskiego, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk, s. 350-365.
 3. Faściszewska M., Tuchowska J., (2017). Narzędzia stosowane w diagnozie jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W: Skibska J. (red.), Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s.321-344.
 4. Faściszewska M., (2017). „Lubię mówić”- rozwijanie dialogu i narracji dziecka jąkającego się w rodzinie i środowisku edukacyjnym, W: L. Jankowska- Szafarska (red.), Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, ss.15
 5. Faściszewska M., Tuchowska J., [w druku]: Narzędzia diagnostyczne stosowane w ocenie postaw i zachowań dorosłych osób jąkających się – możliwości zastosowania w polskiej logopedii, W: K. Węsierska (red.) przy współpracy z K. Gaweł, Zaburzenia płynności mowy, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk, ss. 15.

Inne publikacje:

 1. Faściszewska  M. (2009). Cienie logopedyczne. Ćwiczenia utrwalające wymowę głosek szumiących. Gdańsk. Wydawnictwo Harmonia.
 2. Faściszewska  M. (2010). Różnicowanie fonemowe głosek s, ś, sz. Gdańsk. Wydawnictwo Harmonia.
 3. Faściszewska  M. (2010). Cienie logopedyczne. Ćwiczenia utrwalające wymowę głosek syczących. Gdańsk. Wydawnictwo Harmonia.
 4. Faściszewska  M. (2011).  Wesołe minki tygrysa. Gdańsk. Wydawnictwo Harmonia.
 5. Faściszewska  M. (2011).  Cienie logopedyczne. Ćwiczenia utrwalające wymowę głosek ciszących. Gdańsk. Wydawnictwo Harmonia.
 6. Talaśka K., Faściszewska M. (2016). Pod lupą. Karty do utrwalania prawidłowej wymowy głosek syczących. Gdańsk. Wydawnictwo Harmonia.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: wt., 03.10.2017 r., 17:52
Data publikacji: wt., 03.10.2017 r., 17:52