Komunikaty dla studentów | Wydział Filologiczny

Do Studentów I roku Skandynawistyki

Szanowni Państwo! Podzieliliśmy Was na trzy grupy językowe: duńską, norweską i szwedzką. Praktyczna nauka języka skandynawskiego jest kluczowa dla naszego kierunku, staramy się zatem, by liczebność grup była równa, tak by wszyscy mieli podobne warunki nauczania. 

Przy podziale staraliśmy się uwzględnić zgłaszane przez Państwa priorytety, ale nie mogliśmy zagwarantować, że każdy dostanie się do grupy wskazanej jako nr 1.  Decydowało miejsce na liście rankingowej (im wyższe miejsce na liście rankingowej, tym większa szansa uwzględnienia preferencji przy wyborze ścieżki językowej). Osoby, które nie zaznaczyły priorytetu, zostały przydzielone do grupy, w której zostały wolne miejsca. 

 Skład grup będzie można ewentualnie skorygować na początku roku akademickiego. Pisemne wnioski o zmianę grupy będziemy zbierać na spotkaniu inauguracyjnymI roku z pracownikami Instytutu Skandynawistyki (dokładny termin i harmonogram dnia adaptacyjnego będzie ogłoszony na stronie Wydziału Filologicznego). Podania będą rozpatrywane po spotkaniu inauguracyjnym, w kolejności odpowiadającej miejscu na liście rankingowej. 

Korekty będzie można dokonać 

a)    na zasadzie wymiany – np.  ktoś przydzielony do linii szwedzkiej będzie się mógł przenieść do grupy norweskiej, jeśli znajdzie w grupie norweskiej chętnego do przeniesienia się do grupy szwedzkiej. 

b)    zwolnienia się miejsca w grupie (z powodu rezygnacji ze studiów kogoś, kto został do danej grupy wpisany)        

Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych nie możemy opublikować listy zawierającej podział na poszczególne linie językowe, ale taka informacja znajdzie się w najbliższym czasie na Portalu Studenta. 

UWAGA!  W przypadku REZYGNACJI ZE STUDIÓW NA SKANDYNAWISTYCE prosimy o jak najszybsze, pisemne poinformowanie o tym dziekanatu Wydziału Filologicznego (Neofilologia, pokój 031, p. Dorota Jach fildj@ug.edu.pl)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: czw., 26.07.2018 r., 14:27
Data publikacji: czw., 26.07.2018 r., 12:31

Bergenstesten

Instytut Skandynawistyki UG we współpracy z Folkeuniversitetet– Norskspråktestorganizuje po raz pierwszy w Polsce tzw. Bergenstesten. 

„Test z języka norweskiego – poziom zaawansowany”, zwany również „Testem Bergeńskim”, skierowany jest do osób, których językiem ojczystym nie jest norweski, pragnących podjąć studia w Norwegii. Wszystkie norweskie uniwersytety i szkoły wyższe uznają pozytywnie zdany test za udokumentowanie znajomości języka norweskiego na poziomie zaawansowanym.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: finkm@univ.gda.pl(ze słowem „Bergenstesten” w temacie wiadomości)    

Terminnadsyłania zgłoszeńupływa 1 września 2018 roku

Opłaty

- 3500 NOK wpłacone na konto «Folkeuniversitetet - Norsk språktest»

- 200 zł wpłacone na konto Uniwersytetu Gdańskiego: 

Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV ul. Kołobrzeska 43

Nr konta: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

(z dopiskiem: F540-S352-18 test z j. norweskiego)

Opłaty należy wnosić dopiero po zaakceptowaniu zgłoszenia. Nie będą one podlegały zwrotowi, bez względu na rezultat egzaminu 

Termin:Egzamin w formie testu pisemnego trwającego 6 godzin (z przerwą między częścią I i II) zostanie przeprowadzony na Wydziale Filologicznym UG w sobotę 20 października 2018o godz. 10.00

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: czw., 12.04.2018 r., 13:14
Data publikacji: czw., 12.04.2018 r., 13:13

Konferencja studencko-doktorancka „Między Szwecją a Polską. Język, przekład, kultura"

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: pon., 15.01.2018 r., 15:06
Data publikacji: pon., 15.01.2018 r., 15:06

Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

Informujemy o XLVII Międzyanrodowym Seminarium Kół Naukowych  – „KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”, skierowanego do młodych naukowców, które odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku w Olsztynie.

Komitet Organizacyjny MSKN 2018:
- Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych
- Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego „PROSPERO”. 

Zaproszenie na Seminarium 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: pt., 12.01.2018 r., 14:31
Data publikacji: pt., 12.01.2018 r., 14:30

Tutoring: Oferta dla studentów I roku studiów licencjackich

Zajęcia tutorskie to spotkanie studenta i tutora, oparte na dyskusji wokół zagadnień bliskich obu stronom. Temat, nad którym tutor i tutee pracują, zostanie uzgodniony na pierwszym spotkaniu. Spotkania tutorskie będą się odbywały w semestrze letnim i obejmą 6 godzinnych spotkań prowadzonych w rytmie cotygodniowym.

Zapoznaj się z ofertą tutoringu tutaj.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: wt., 19.12.2017 r., 14:39
Data publikacji: wt., 19.12.2017 r., 14:38