Erasmus

Rekrutacja Erasmus 2023/2024

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS + 2023/2024

 

Od dnia 2 lutego do 27 lutego 2023 roku można dokonywać rejestracji swojej kandydatury na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus +.

Warunkiem rejestracji jest:

 • wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego oraz formularza stypendysty wraz z załącznikami (wszystko w formacie PDF) pocztą elektroniczną na adres helena.garczynska@ug.edu.pl  oraz
 • złożenie w sekretariacie Instytutu oryginału podpisanego formularza stypendysty.

Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi podpisano lub umówiono umowy bilateralne:

Uniwersytet

 

Miasto

Państwo

Ilość wyjazdów i miesięcy

Turun Yliopisto

 

Turku

Finlandia

2 po 10 miesięcy

Jyväskylän Yliopisto

Jyväskylä

Finlandia

2 po 10 miesięcy

 

University of Eastern Finland

Kuopio (Joensuu)

Finlandia

2 po 10 miesięcy

Åbo Akademi

Åbo/Turku

Finlandia

2 po 10 miesięcy

 

Mälardalens Högskola

 

Västerås

Szwecja

2 po 10 miesięcy           (tylko magisterskie)

Södertörns Högskola

 

Huddinge

Szwecja

2 po 10 miesięcy

Umeå Universitet

 

Umeå

Szwecja

2 po 10 miesięcy

Stockholms Universitet

 

Sztokholm

Szwecja

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Bergen

 

Bergen

Norwegia

3 po 10 miesięcy

Universitetet i Tromsø

 

Tromsø

Norwegia

2 po 10 miesięcy

NTNU Trondheim

 

Trondheim

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Agder

 

Kristiansand

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Høgskolen i Innlandet

 

Elverum (Hamar)

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Høgskolen i Sørøst-Norge

Kongsberg (Bø)

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Oslo

 

Oslo

Norwegia

2 po 10 miesięcy

University of Southern Denmark

Odense

Dania

4 po 5 miesięcy

Haskoli Islands

Reykjavík

Islandia

1 po 10 miesięcy

(tylko magisterskie)

Universitatea Babes-Bolyai

Kluż-Napoka

Rumunia

4 po 6 miesięcy

Univerzita Karlova

Praga

Czechy

2 po 10 miesięcy

 

 

W ramach programu SEA EU dodatkowo:

 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Kilonia

Niemcy

2 po 5 miesięcy

 

Studenci zainteresowani wyjazdem do Niemiec proszeni są o przedłożenie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego na poziomie B1; z osobami nie posiadającymi certyfikatu zostanie w dniach 01.03-03.03.23 przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim.

 

Aktualny wykaz umów wraz z danymi odnośnie liczby studentów objętych wymianą oraz stopniem poziomu studiów dostępny jest też na stronie https://ug.edu.pl/sites/ug.edu.pl/files/_nodes/strona/120398/files/wykaz-umow-erasmus-2023-2024-z-krajami-programu_0.pdf

 

O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich i magisterskich:

 

   • studenci I roku studiów licencjackich linii norweskiej, szwedzkiej i duńskiej mogą odbyć w uczelniach partnerskich studia całoroczne; w/w studenci mogą też ubiegać się o wyjazd tylko w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego;
   • studenci II roku studiów licencjackich oraz studenci I roku studiów magisterskich mogą ubiegać się wyłącznie o wyjazd w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego; studenci II roku studiów licencjackich nie będą mieli możliwości przedłużenia pobytu w uczelni partnerskiej na semestr letni, natomiast studenci I roku studiów magisterskich w indywidualnych przypadkach otrzymają tę możliwość, jednak koniecznym i bezdyskusyjnym warunkiem jest okazanie przed przedłużeniem pobytu gotowej pracy magisterskiej;
   • studenci III roku studiów licencjackich warunkowo mogą ubiegać się o wyjazd wyłącznie w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pierwszego roku studiów magisterskich);

 

Prawo wyjazdu w charakterze studenta ERASMUSA + przysługuje studentowi w ilości do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjat oraz MSU są rozpatrywane osobno), sumując studia i praktyki.

 

Dofinansowanie na Skandynawię, Finlandię i Niemcy wynosi 670 miesięcznie, na Czechy i Rumunię – 600 €. Studenci w trudnej sytuacji materialnej po złożeniu wymaganych dokumentów będą mogli otrzymać dodatkowo 250 € miesięcznie. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać dodatkowo wsparcie w wysokości 250 € miesięcznie.

 

Oba formularze dostępne są na portalu edukacyjnym UG (kurs: studia za granicą HG; autor: Helena Garczyńska).

 

Na portalu edukacyjnym na w/w kursie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji, programu oraz wzorce dokumentów do pobrania. Osoby zainteresowane proszone są dokładne zapoznawanie się z podanymi na kursie informacjami.

 

Przy wyborze kandydatów decydować będą następujące kryteria (max. 100 pkt):

1. Ocena ze znajomości języka kierunkowego (max. 50 pkt).

Studenci pierwszego i drugiego roku licencjatu oraz studenci MSU otrzymują ocenę zaliczeniową za semestr zimowy. Studenci trzeciego roku licencjatu otrzymują ocenę wystawianą wspólnie przez nauczycieli uczących języka na podstawie wyników w semestrze zimowym

Osoby przebywające obecnie na urlopach otrzymują ocenę na podstawie ostatniego ukończonego semestru.

2. Aktywność naukowa (aktywne członkowstwo w kole naukowym, udział merytoryczny i/lub organizacyjny w imprezach naukowych, opublikowane wystąpienia, za ostatnie dwa lata) poświadczona podpisem opiekuna koła lub załącznikami (max. 20 pkt).

3. Udokumentowana działalność społeczna za ostatnie dwa lata (np. Samorząd Studentów, Erasmus Student Network, inne organizacje pożytku publicznego, harcerstwo, PCK, Dawcy Krwi i Szpiku, chór, wolontariaty itp.) poświadczona podpisem lub załącznikami (max. 15 pkt).

4. Uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania (max. 5 pkt).

5. Uzasadnienie wyboru uczelni i kursów (max. 5 pkt).

6. Oceny z pozostałych przedmiotów za ostatni semestr, w tym z języka angielskiego ( Studenci składają obowiązkowe oświadczenie o zaliczeniu semestru zimowego  - max. 5 pkt).

 

W dniu 02 marca 2023 roku zostanie ogłoszona na PE lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus +.

 

Ponieważ ogłoszona lista studentów jest natychmiast zgłaszana do bazy danych i uczelni partnerskich, niemożliwe jest wycofywanie się z zakończonej rekrutacji. W związku z tym należy przemyśleć decyzję o udziale w rekrutacji i wyjeździe za granicę przed zgłoszeniem.

Koordynator programu Erasmus + w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki
dr Helena Garczyńska

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 30. Styczeń 2023 - 22:05; osoba wprowadzająca: Magdalena Podlaska Ostatnia zmiana: środa, 1. luty 2023 - 16:30; osoba wprowadzająca: Magdalena Podlaska

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ 2022/2023

 

Od dnia 2 lutego do 24 lutego 2022 roku można dokonywać rejestracji swojej kandydatury na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus +.

Warunkiem rejestracji jest:

 • wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego oraz formularza stypendysty wraz z załącznikami (wszystko w formacie PDF) pocztą elektroniczną na adres helena.garczynska@ug.edu.pl

Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi podpisano lub umówiono umowy bilateralne:

Uniwersytet

Miasto

Państwo

Ilość wyjazdów i miesięcy

Turun Yliopisto

 

Turku

Finlandia

2 po 10 miesięcy

Jyväskylän Yliopisto

Jyväskylä

Finlandia

2 po 10 miesięcy

 

University of Eastern Finland

Kuopio (Joensuu)

Finlandia

2 po 10 miesięcy

Åbo Akademi

Åbo/Turku

Finlandia

2 po 9 miesięcy

 

Mälardalens Högskola

 

Västerås

Szwecja

2 po 10 miesięcy           

(tylko magisterskie)

Södertörns Högskola

 

Huddinge

Szwecja

2 po 10 miesięcy

Umeå Universitet

 

Umeå

Szwecja

2 po 10 miesięcy

Stockholms Universitet

 

Sztokholm

Szwecja

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Bergen

 

Bergen

Norwegia

3 po 10 miesięcy

Universitetet i Tromsø

 

Tromsø

Norwegia

2 po 10 miesięcy

NTNU Trondheim

 

Trondheim

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Agder

 

Kristiansand

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Høgskolen i Innlandet

 

Elverum (Hamar)

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Høgskolen i Sørøst-Norge

Kongsberg (Bø)

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Oslo

 

Oslo

Norwegia

2 po 10 miesięcy

University of Southern Denmark

Odense

Dania

4 po 5 miesięcy

Haskoli Islands

Reykjavík

Islandia

1 po 10 miesięcy

(tylko magisterskie)

 

W ramach programu SEA EU dodatkowo:

 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Kilonia

Niemcy

2 po 5 miesięcy

 

Studenci zainteresowani wyjazdem do Niemiec proszeni są o przedłożenie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego na poziomie B1; z osobami nie posiadającymi certyfikatu zostanie w dniach 25.02-02.03.22 przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim.

 

Aktualny wykaz umów wraz z danymi odnośnie liczby studentów objętych wymianą oraz stopniem poziomu studiów dostępny jest też na stronie

https://ug.edu.pl/sites/ug.edu.pl/files/_nodes/strona/101486/files/lista%20um%C3%B3w%202022-2023_0.pdf

 

O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich i magisterskich:

 

 • studenci I roku studiów licencjackich linii norweskiej, szwedzkiej i duńskiej mogą odbyć w uczelniach partnerskich studia całoroczne; w/w studenci mogą też ubiegać się o wyjazd tylko w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego;
 • studenci II roku studiów licencjackich oraz studenci I roku studiów magisterskich mogą ubiegać się wyłącznie o wyjazd w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego; studenci II roku studiów licencjackich nie mają możliwości przedłużenia pobytu w uczelni partnerskiej na semestr letni, natomiast studenci I roku studiów magisterskich w indywidualnych przypadkach otrzymają tę możliwość, jednak koniecznym i bezdyskusyjnym warunkiem jest okazanie przed przedłużeniem pobytu gotowej pracy magisterskiej;
 • studenci III roku studiów licencjackich warunkowo mogą ubiegać się o wyjazd wyłącznie w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pierwszego roku studiów magisterskich);

 

Prawo wyjazdu w charakterze studenta ERASMUSA + przysługuje studentowi w ilości do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjat oraz MSU są rozpatrywane osobno), sumując studia i praktyki.

 

Dofinansowanie na Skandynawię i Finlandię wynosi 520 € miesięcznie, na Niemcy – 500 €; studenci w trudnej sytuacji materialnej po złożeniu właściwych dokumentów będą mogli otrzymać dodatkowo około 250 € miesięcznie. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać dodatkowo wsparcie w wysokości ok. 250 € miesięcznie.

 

Oba formularze dostępne są na portalu edukacyjnym UG (kurs: studia za granicą; autor: Helena Garczyńska).

 

Na portalu edukacyjnym na w/w kursie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji, programu oraz wzorce dokumentów do pobrania. Osoby zainteresowane proszone są dokładne zapoznawanie się z podanymi na kursie informacjami.

 

Przy wyborze kandydatów decydować będą następujące kryteria (max. 100 pkt):

1. Ocena ze znajomości języka kierunkowego (max. 50 pkt).

Studenci otrzymują ocenę wystawianą wspólnie przez nauczycieli uczących języka na podstawie wyników w semestrze zimowym; studenci pierwszego roku BA i MSU – ocenę zaliczeniową za semestr zimowy.

Osoby przebywające obecnie na urlopach otrzymują ocenę na podstawie ostatniego ukończonego semestru.

2. Aktywność naukowa (aktywne członkowstwo w kole naukowym, udział merytoryczny i/lub organizacyjny w imprezach naukowych, opublikowane wystąpienia, za ostatnie dwa lata) poświadczona podpisem opiekuna koła lub załącznikami (max. 20 pkt).

3. Udokumentowana działalność społeczna za ostatnie dwa lata (np. Samorząd Studentów, Erasmus Student Network, inne organizacje pożytku publicznego, harcerstwo, PCK, Dawcy Krwi i Szpiku, chór, wolontariaty itp.) poświadczona podpisem lub załącznikami (max. 15 pkt).

4. Uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania (max. 5 pkt).

5. Uzasadnienie wyboru uczelni i kursów (max. 5 pkt).

6. Oceny z pozostałych przedmiotów za ostatni semestr, w tym z języka angielskiego. ( Studenci składają obowiązkowe oświadczenie o zaliczeniu semestru zimowego  - max. 5 pkt).

 

W dniu 02 marca 2022 roku zostanie ogłoszona na PE lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus +.

 

Ponieważ ogłoszona lista studentów jest natychmiast zgłaszana do bazy danych i uczelni partnerskich, niemożliwe jest wycofywanie się z zakończonej rekrutacji. W związku z tym należy przemyśleć decyzję o udziale w rekrutacji i wyjeździe za granicę przed zgłoszeniem.

Koordynator programu Erasmus + w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki
dr Helena Garczyńska

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 3. luty 2021 - 14:19; osoba wprowadzająca: Dominika Bartnik-Światek Ostatnia zmiana: poniedziałek, 7. luty 2022 - 20:18; osoba wprowadzająca: Dominika Bartnik-Światek

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS + 2020/2021

Od dnia 1 lutego do 1 marca 2020 roku można dokonywać rejestracji swojej kandydatury na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus +. 

Warunkiem rejestracji jest: 

·      

wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego oraz formularza stypendysty wraz z załącznikami (wszystko w formacie PDF) pocztą elektroniczną na adres helena.garczynska@ug.edu.pl oraz

·      

złożenie oryginałów (nie kopii czy scanów) wszystkich wyżej wymienionych dokumentów  i załączników w sekretariacie Instytutu Skandynawistyki i Fennistyki.

Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi podpisano umowy bilateralne: 

Uniwersytet

 

Miasto

Państwo

Ilość wyjazdów i miesięcy

Turun Yliopisto

 

Turku 

Finlandia 

2 po 10 miesięcy

Jyväskylän Yliopisto

Jyväskylä

Finlandia

2 po 10 miesięcy

 

University of Eastern Finland

Kuopio (Joensuu)

Finlandia

2 po 10 miesięcy

Åbo Akademi

Åbo/Turku

Finlandia

2 po 9 miesięcy

 

Mälardalens Högskola 

 

Västerås 

Szwecja 

2 po 10 miesięcy           (tylko magisterskie)

Södertörns Högskola 

 

Huddinge 

Szwecja 

2 po 10 miesięcy

Umeå Universitet 

 

Umeå 

Szwecja 

2 po 10 miesięcy

Stockholms Universitet 

 

Sztokholm 

Szwecja 

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Bergen 

 

Bergen 

Norwegia 

3 po 10 miesięcy

Universitetet i Tromsø 

 

Tromsø 

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

NTNU Trondheim 

 

Trondheim 

Norwegia 

2 po 10 miesięcy 

Universitetet i Oslo 

 

Oslo 

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Agder 

 

Kristiansand 

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

Høgskolen i Innlandet

 

Elverum (Hamar)

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

Høgskolen i Sørøst-Norge

Kongsberg (Bø)

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

Københavns Universitet

 

Kopenhaga

Dania

2 po 5 miesięcy

University of Southern Denmark

Odense

Dania

2 po 10 miesięcy

 

W ramach programu SEA EU dodatkowo:

 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Kilonia

Niemcy

2 po 12 miesięcy

 

Studenci potencjalnie zainteresowani wyjazdem do Niemiec proszeni są o zgłoszenie koordynatorowi swojego zainteresowania najpóźniej do dnia 15 lutego 2020. Wtedy koordynator uzyska od uczelni niemieckiej deklarację o możliwości przyjęcia (powód to m.in. język wykładowy niemiecki, nieznana ilość linii i poziom zajęć).

 

Aktualny wykaz umów wraz z danymi odnośnie liczby studentów objętych wymianą oraz stopniem poziomu studiów dostępny jest też na stronie http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020 .

O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich i magisterskich:

 

§  

studenci I roku studiów licencjackich linii norweskiej, szwedzkiej i duńskiej mogą odbyć w uczelniach partnerskich studia całoroczne; w/w studenci mogą też ubiegać się o wyjazd tylko w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego;

§  

studenci II roku trzyletnich studiów licencjackich studenci III roku czteroletnich studiów licencjackich specjalności Język, kultura i gospodarka Finlandii oraz studenci I roku studiów magisterskich mogą ubiegać się wyłącznie o wyjazd w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego; studenci II roku trzyletnich studiów licencjackich oraz studenci III roku czteroletnich studiów licencjackich specjalności Język, kultura i gospodarka Finlandii nie mają możliwości przedłużenia pobytu w uczelni partnerskiej na semestr letni, natomiast studenci I roku studiów magisterskich w indywidualnych przypadkach otrzymają tę możliwość, jednak koniecznym i bezdyskusyjnym warunkiem jest złożenie przed przedłużeniem pobytu gotowej pracy magisterskiej;

§  

studenci III roku trzyletnich studiów licencjackich warunkowo mogą ubiegać się o wyjazd wyłącznie w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pierwszego roku studiów magisterskich);

§  

studenci I roku studiów licencjackich specjalności Język, kultura i gospodarka Finlandii  warunkowo mogą ubiegać się o wyjazd. W kolejnym roku akademickim mogą odbyć w uczelniach partnerskich studia całoroczne; w/w studenci mogą też ubiegać się o wyjazd tylko w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego.

 

Kandydaci wyjeżdżają na czas studiów określony w umowach (semestr lub rok akademicki), pobyt nie może być jednak krótszy niż 3 miesiące. 

Prawo wyjazdu w charakterze studenta ERASMUSA + przysługuje studentowi w ilości do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjat oraz MSU są rozpatrywane osobno), sumując studia i praktyki.

Dofinansowanie na Skandynawię i Finlandię wynosi 520 € miesięcznie, na Niemcy – 500 €; studenci w trudnej sytuacji materialnej po złożeniu właściwych dokumentów mogą otrzymać dodatkowo około 200 € miesięcznie (w przeliczeniu na złotówki).

Oba formularze dostępne są na portalu edukacyjnym UG (kurs: studia za granicą; autor: Helena Garczyńska).

Na portalu edukacyjnym na w/w kursie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji, programu oraz wzorce dokumentów do pobrania. Osoby zainteresowane proszone są dokładne zapoznawanie się z podanymi na kursie informacjami.

 

Przy wyborze kandydatów decydować będą następujące kryteria (max. 100 pkt): 

1. Ocena ze znajomości języka kierunkowego (max. 50 pkt).

Studenci przedstawiają ocenę wystawioną wspólnie przez nauczycieli uczących języka na podstawie wyników w semestrze zimowym. Ocenę wpisują: 

dla linii szwedzkiej - mgr Małgorzata Boduch: malgorzata.boduch@ug.edu.pl, dla norweskiej - dr Karolina Drozdowska: karolina.drozdowska@ug.edu.pl, dla duńskiej – mgr Magdalena Śląska: magdalena.slaska@ug.edu.pldla fińskiej – mgr Laura Santoo: laura.santoo@gmail.com .

Osoby przebywające obecnie na urlopach otrzymują ocenę na podstawie ostatniego ukończonego semestru; wpisuje ją koordynator. 

2. Aktywność naukowa (aktywne członkowstwo w kole naukowym, udział merytoryczny i/lub organizacyjny w imprezach naukowych, opublikowane wystąpienia, za ostatnie dwa lata) poświadczona podpisem opiekuna koła lub załącznikami (max. 20 pkt).

3. Udokumentowana działalność społeczna za ostatnie dwa lata (np. Samorząd Studentów, Erasmus Student Network, inne organizacje pożytku publicznego, harcerstwo, PCK, Dawcy Krwi i Szpiku, chór, wolontariaty itp.) poświadczona podpisem lub załącznikami (max. 15 pkt).

4. Uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania (max. 5 pkt). 

5. Uzasadnienie wyboru uczelni i kursów (max. 5 pkt).

6. Oceny z pozostałych przedmiotów za ostatni semestr, w tym z języka angielskiego. ( Studenci składają obowiązkowe oświadczenie o zaliczeniu semestru zimowego  - max. 5 pkt).

W dniu 06 marca 2020 roku zostanie ogłoszona lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus +.

Ponieważ ogłoszona lista studentów jest natychmiast zgłaszana do bazy danych i uczelni partnerskich, niemożliwe jest wycofywanie się z zakończonej rekrutacji. W związku z tym należy przemyśleć decyzję o udziale w rekrutacji i wyjeździe za granicę przed zgłoszeniem.

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki
dr Helena Garczyńska 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 2. luty 2020 - 10:52; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka Ostatnia zmiana: niedziela, 2. luty 2020 - 10:59; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka

Zebranie dla studentów Skandynawistyki

 

Zapraszam studentów 1, 2 i 3 roku licencjackiego oraz 1 r. MSU, zainteresowanych wyjazdem na studia w Skandynawii i Finlandii w roku akademickim 2020/21

w ramach programu Erasmus + 

na zebranie 11.12 (środa) 
o godz. 15.00 w auli 022.

Przed zebraniem proszę się zapoznać z informacją n/t Erasmusa umieszczoną na stronie Instytutu 

Helena Garczyńska, koordynator Erasmusa

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 30. Listopad 2019 - 19:34; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka Ostatnia zmiana: sobota, 30. Listopad 2019 - 19:37; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu w ramach programu Erasmus+

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ znajduje się na PE na kursie "Studia za granicą". 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 8. Marzec 2019 - 16:56; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka Ostatnia zmiana: piątek, 8. Marzec 2019 - 16:56; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka

Rekrutacja na wjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ 2019/2020

Od dnia 29 stycznia do 2 marca 2019 roku można dokonywać rejestracji swojej kandydatury na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus +. 

Warunkiem rejestracji jest: 

·     

wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego oraz formularza stypendysty wraz z załącznikami (wszystko w formacie PDF) pocztą elektroniczną na adres finhg@univ.gda.pl,oraz

·     

złożenie oryginałów (nie kopii czy scanów) wszystkich wyżej wymienionych dokumentów  i załączników w sekretariacie Instytutu Skandynawistyki.

Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi podpisano umowy bilateralne:

 

Uniwersytet

 

Miasto

Państwo

Ilość wyjazdów i miesięcy

Turun Yliopisto

 

Turku 

Finlandia 

2 po 10 miesięcy

Jyväskylän Yliopisto

Jyväskylä

Finlandia

2 po 10 miesięcy

 

University of Eastern Finland

Kuopio (Joensuu)

Finlandia

2 po 10 miesięcy

Åbo Akademi

Åbo/Turku

Finlandia

2 po 9 miesięcy

 

Mälardalens Högskola

 

Västerås 

Szwecja 

2 po 10 miesięcy           (tylko magisterskie)

Södertörns Högskola 

 

Huddinge 

Szwecja 

2 po 10 miesięcy

Umeå Universitet 

 

Umeå 

Szwecja 

2 po 10 miesięcy

Stockholms Universitet 

 

Sztokholm 

Szwecja 

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Bergen 

 

Bergen 

Norwegia 

3 po 10 miesięcy

Universitetet i Tromsø 

 

Tromsø 

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

NTNU Trondheim 

 

Trondheim 

Norwegia 

2 po 10 miesięcy 

Universitetet i Oslo 

 

Oslo 

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Agder 

 

Kristiansand 

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

Høgskolen i Innlandet

 

Elverum (Hamar)

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

Høgskolen i Sørøst-Norge

Kongsberg (Bø)

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

Københavns Universitet

 

Kopenhaga

Dania

2 po 5 miesięcy

University of Southern Denmark

Odense

Dania

2 po 10 miesięcy

 

Aktualny wykaz umów wraz z danymi odnośnie liczby studentów objętych wymianą oraz stopniem poziomu studiów dostępny jest też na stronie http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020.

 

O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich i magisterskich:

§ 

studenci I roku studiów licencjackich oraz studenci II roku studiów licencjackich specjalności Język, kultura i gospodarka Finlandiistanowią jedyną grupę, która ubiegając się o wyjazd w kolejnym roku akademickim, może odbyć w uczelniach partnerskich studia całoroczne; w/w studenci mogą też ubiegać się o wyjazd tylko w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego;

§  

studenci II roku studiów licencjackich oraz studenci I roku studiów magisterskich mogą ubiegać się wyłącznie o wyjazd w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego; studenci II roku studiów licencjackich nie mają możliwości przedłużenia pobytu w uczelni partnerskiej na semestr letni, natomiast studenci I roku studiów magisterskich w indywidualnych przypadkach otrzymają tę możliwość, jednak koniecznym i bezdyskusyjnym warunkiem jest złożenie przed przedłużeniem pobytu gotowej pracy magisterskiej;

§  

studenci III roku studiów licencjackich warunkowomogą ubiegać się o wyjazd wyłącznie w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pierwszego roku studiów magisterskich).

 

Kandydaci wyjeżdżają na czas studiów określony w umowach (semestr lub rok akademicki), pobyt nie może być jednak krótszy niż 3 miesiące. 

Prawo wyjazdu w charakterze studenta ERASMUSA + przysługuje studentowi w ilości do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjat oraz MSU są rozpatrywane osobno), sumując studia i praktyki.

Dofinansowanie na Skandynawię wynosi 500 € miesięcznie; studenci w trudnej sytuacji materialnej po złożeniu właściwych dokumentów mogą otrzymać dodatkowo 200 € miesięcznie (w przeliczeniu na złotówki).

Oba formularze dostępne są na portalu edukacyjnym UG (kurs: studia za granicą HG ; autor: Helena Garczyńska).

Na portalu edukacyjnym na w/w kursie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji, programu oraz wzorce dokumentów do pobrania. Osoby zainteresowane proszone są dokładne zapoznawanie się z podanymi na kursie informacjami.

 

Przy wyborze kandydatów decydować będą następujące kryteria (max. 100 pkt): 

1. Ocena ze znajomości języka kierunkowego (max. 50 pkt).

Studenci przedstawiają ocenę wystawioną wspólnie przez nauczycieli uczących języka na podstawie wyników w semestrze zimowym. Ocenę wpisują: 

dla linii szwedzkiej - mgr Małgorzata Boduch: maboduch@gmail.com,    dla norweskiej -dr Karolina Drozdowska: k.drozdowska@ug.edu.pl,                 dla duńskiej – mgr Magdalena Śląska: magdalenaslaska@o2.pl,                                 dla fińskiej– mgr Magdalena Podlaska: m.m.podlaska@gmail.com.

Osoby przebywające obecnie na urlopach otrzymują ocenę na podstawie ostatniego ukończonego semestru. 

2. Aktywność naukowa (aktywneczłonkowstwo w kole naukowym, udział merytoryczny i/lub organizacyjny w imprezach naukowych, opublikowane wystąpienia, za ostatnie dwa lata) poświadczona podpisem opiekuna koła lub załącznikami (max. 20 pkt).

3. Udokumentowana działalność społeczna za ostatnie dwa lata (np. Samorząd Studentów, Erasmus Student Network, inne organizacje pożytku publicznego, harcerstwo, PCK, Dawcy Krwi i Szpiku, chór, wolontariaty itp.) poświadczona podpisem lub załącznikami (max. 15 pkt).

4. Uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania (max. 5 pkt). 

5. Uzasadnienie wyboru uczelni i kursów (max. 5 pkt).

6. Oceny z pozostałych przedmiotów za ostatni semestr, w tym z języka angielskiego. ( Studenci składają obowiązkowe oświadczenie o zaliczeniu semestru zimowego  - max. 5 pkt).

 

W dniu 06 marca 2019 roku zostanie ogłoszona lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus +.

 

Ponieważ ogłoszona lista studentów jest natychmiast zgłaszana do bazy danych i uczelni partnerskich, niemożliwe jest wycofywanie się z zakończonej rekrutacji. W związku z tym należy przemyśleć decyzję o udziale w rekrutacji i wyjeździe za granicę przed zgłoszeniem.

 

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Skandynawistyki
dr Helena Garczyńska 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 26. Styczeń 2019 - 18:52; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka Ostatnia zmiana: sobota, 26. Styczeń 2019 - 18:57; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka

Lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach Erasmus+

Lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus + znajduje się na portalu na kursie Studia za granicą.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Marzec 2018 - 10:54; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka Ostatnia zmiana: wtorek, 6. Marzec 2018 - 10:54; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS + 2018/2019

Od dnia 8 lutego do 1 marca 2018 roku można dokonywać rejestracji swojej kandydatury na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus +.

Warunkiem rejestracji jest:

·     

wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego oraz formularza stypendysty wraz z załącznikami (wszystko w formacie PDF) pocztą elektroniczną na adres finhg@univ.gda.pl, oraz

·     

złożenie oryginałów (nie kopii czy scanów) wszystkich wyżej wymienionych dokumentów  i załączników w sekretariacie Instytutu Skandynawistyki.

Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi podpisano umowy bilateralne:

 Uniwersytet

 


Miasto


Państwo


Ilość wyjazdów i miesięcy


Turun Yliopisto

 


Turku


Finlandia


2 po 10 miesięcy


Jyväskylän Yliopisto


Jyväskylä


Finlandia


2 po 10 miesięcy

 


University of Eastern Finland


Kuopio (Joensuu)


Finlandia


2 po 10 miesięcy


Åbo Akademi


Åbo/Turku


Finlandia


2 po 9 miesięcy

 


Mälardalens Högskola

 


Västerås


Szwecja


2 po 10 miesięcy


Södertörns Högskola

 


Huddinge


Szwecja


2 po 10 miesięcy


Umeå Universitet

 


Umeå


Szwecja


2 po 10 miesięcy


Stockholms Universitet

 


Sztokholm


Szwecja


2 po 10 miesięcy


Universitetet i Bergen

 


Bergen


Norwegia


3 po 10 miesięcy


Universitetet i Tromsø

 


Tromsø


Norwegia


2 po 10 miesięcy


NTNU Trondheim

 


Trondheim


Norwegia


2 po 10 miesięcy


Universitetet i Oslo

 


Oslo


Norwegia


2 po 10 miesięcy


Universitetet i Agder

 


Kristiansand


Norwegia


2 po 10 miesięcy


Høgskolen i Innlandet

 


Elverum (Hamar)


Norwegia


2 po 10 miesięcy


Høgskolen i Sørøst-Norge


Kongsberg (Bø)


Norwegia


2 po 10 miesięcy


Københavns Universitet

 


Kopenhaga


Dania


2 po 5 miesięcy


University of Southern Denmark


Odense


Dania


2 po 10 miesięcy

 

Aktualny wykaz umów wraz z danymi odnośnie liczby studentów objętych wymianą oraz stopniem poziomu studiów dostępny jest też na stronie http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020 .

O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich i magisterskich:

§  studenci I roku studiów licencjackich stanowią jedyną grupę, która ubiegając się o wyjazd w kolejnym roku akademickim, może odbyć w uczelniach partnerskich studia całoroczne; studenci I roku mogą też ubiegać się o wyjazd tylko w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego;

§  studenci II roku studiów licencjackich, studenci III roku studiów licencjackich specjalności Język, kultura i gospodarka Finlandii oraz studenci I roku studiów magisterskich mogą ubiegać się wyłącznie o wyjazd w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego i nie mają możliwości przedłużenia pobytu w uczelni partnerskiej na semestr letni;

§  studenci III roku studiów licencjackich warunkowo mogą ubiegać się o wyjazd wyłącznie w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pierwszego roku studiów magisterskich).

 

Kandydaci wyjeżdżają na czas studiów określony w umowach (semestr lub rok akademicki), pobyt nie może być jednak krótszy niż 3 miesiące.

Prawo wyjazdu w charakterze studenta ERASMUSA + przysługuje studentowi w ilości do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjat oraz MSU są rozpatrywane osobno), sumując studia i praktyki.

Dofinansowanie na Skandynawię wynosi 500 € miesięcznie; studenci w trudnej sytuacji materialnej po złożeniu właściwych dokumentów mogą otrzymać dodatkowo 200 € miesięcznie (w przeliczeniu na złotówki).

Oba formularze dostępne są na portalu edukacyjnym UG (kurs: studia za granicą; autor: Helena Garczyńska).

Na portalu edukacyjnym na w/w kursie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji, programu oraz wzorce dokumentów do pobrania. Osoby zainteresowane proszone są dokładne zapoznawanie się z podanymi na kursie informacjami.

 

Przy wyborze kandydatów decydować będą następujące kryteria (max. 100 pkt):

1. Ocena ze znajomości języka kierunkowego (max. 60 pkt).

Studenci przedstawiają ocenę wystawioną wspólnie przez nauczycieli uczących języka na podstawie wyników w semestrze zimowym. Ocenę wpisują:

dla linii szwedzkiej - mgr Małgorzata Boduch: maboduch@gmail.com

dla norweskiej - dr Karolina Drozdowska: k.drozdowska@ug.edu.pl

dla duńskiej – mgr Magdalena Śląska: magdalenaslaska@o2.pl

dla fińskiej – prof. Katarzyna Wojan: finkw@ug.edu.pl .

Osoby przebywające obecnie na urlopach otrzymują ocenę na podstawie ostatniego ukończonego semestru.

2. Aktywność naukowa (aktywne członkowstwo w kole naukowym, udział merytoryczny i/lub organizacyjny w imprezach naukowych, opublikowane wystąpienia, za ostatnie dwa lata) poświadczona podpisem opiekuna koła lub załącznikami (max. 20 pkt).

3. Udokumentowana działalność społeczna za ostatnie dwa lata (np. Samorząd Studentów, Erasmus Student Network, inne organizacje pożytku publicznego, harcerstwo, PCK, Dawcy Krwi i Szpiku itp.) poświadczona podpisem lub załącznikami (max. 5 pkt).

4. Uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania (max. 5 pkt).

5. Uzasadnienie wyboru uczelni i kursów (max. 5 pkt).

6. Oceny z pozostałych przedmiotów za ostatni semestr, w tym z języka angielskiego. ( Studenci składają obowiązkowe oświadczenie o zaliczeniu semestru zimowego  - max. 5 pkt).

W dniu 04 marca 2018 roku zostanie ogłoszona lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus +.

Ponieważ ogłoszona lista studentów jest natychmiast zgłaszana do bazy danych i uczelni partnerskich, niemożliwe jest wycofywanie się z zakończonej rekrutacji. W związku z tym należy przemyśleć decyzję o udziale w rekrutacji i wyjeździe za granicę przed zgłoszeniem.

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Skandynawistyki
dr Helena Garczyńska 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 12. luty 2018 - 12:07; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 12. luty 2018 - 12:10; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka

Impresje ze Sztokholmu

 

Dwie studentki trzeciego roku linii szwedzkiej, Anna i Sonia, spędzają w Södertörns högskola w Huddinge koło Stockholmu semestr zimowy w ramach programu ERASMUS. Prezentujemy zdjęcia Anny Lisieskiej z wycieczki po Sztokholmie. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 5. Grudzień 2017 - 21:38; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka Ostatnia zmiana: wtorek, 5. Grudzień 2017 - 21:38; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka

Zebranie w sprawie wyjazdów w ramach programu Erasmus +

 Zapraszam studentów 1, 2 i 3 roku licencjackiego oraz 1 r. MSU, zainteresowanych wyjazdem na studia w Skandynawii w roku akademickim 2018/19

w ramach programu Erasmus +

na zebranie 05.12 (wtorek)
o godz. 16.45 w auli 022.

 

Przed zebraniem proszę się zapoznać z informacją n/t Erasmusa umieszczoną na stronie Instytutu

(informacje dla studentów/Erasmus/Outgoing students).

Helena Garczyńska, koordynator Erasmusa

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. Listopad 2017 - 18:12; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka Ostatnia zmiana: piątek, 10. Listopad 2017 - 18:13; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka

Lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach Erasmus+

 

Lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus + znajduje się na portalu na kursie Studia za granicą HG.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 1. Marzec 2017 - 13:32; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka Ostatnia zmiana: środa, 1. Marzec 2017 - 13:32; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS + 2017/2018

Od dnia 8 lutego do 27 lutego 2017 roku można dokonywać rejestracji swojej kandydatury na wyjazd w ramach programu Erasmus +.

Warunkiem rejestracji jest:

·      wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego oraz formularza erasmusowca wraz z załącznikami (wszystko w formacie PDF) pocztą elektroniczną na adres finhg@univ.gda.pl, oraz

·      złożenie oryginałów (nie kopii czy scanów) wszystkich wyżej wymienionych dokumentów  i załączników w sekretariacie Instytutu Skandynawistyki.

Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi podpisano umowy bilateralne:

 

Uniwersytet

 

Miasto

Państwo

Ilość wyjazdów i miesięcy

Turun Yliopisto

 

Turku

Finlandia

2 po 10 miesięcy

Jyväskylän Yliopisto

Jyväskylä

Finlandia

2 po 10 miesięcy

 

University of Eastern Finland

Kuopio

Finlandia

2 po 10 miesięcy

Mälardalens Högskola

 

Västerås

Szwecja

2 po 10 miesięcy

Södertörns Högskola

 

Huddinge

Szwecja

2 po 10 miesięcy

Umeå Universitet

 

Umeå

Szwecja

2 po 10 miesięcy

Stockholms Universitet

 

Sztokholm

Szwecja

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Bergen

 

Bergen

Norwegia

3 po 10 miesięcy

Universitetet i Tromsø

 

Tromsø

Norwegia

2 po 10 miesięcy

NTNU Trondheim

 

Trondheim

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Oslo

 

Oslo

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Agder

 

Kristiansand

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Høgskolen i Hedmark/ Innlandet

 

Elverum (Hamar)

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Høgskolen i Sørøst-Norge

Kongsberg (Bø)

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Københavns Universitet

 

Kopenhaga

Dania

2 po 5 miesięcy

University of Southern Denmark

Odense

Dania

2 po 10 miesięcy

 

Aktualny wykaz umów wraz z danymi odnośnie liczby studentów objętych wymianą oraz stopniem poziomu studiów dostępny jest też na stronie http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020 .

 

O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich i magisterskich:

 

§  studenci I roku studiów licencjackich oraz studenci II roku studiów licencjackich specjalności Język, kultura i gospodarka Finlandii stanowią jedyną grupę, która ubiegając się o wyjazd w kolejnym roku akademickim, może odbyć w uczelniach partnerskich studia całoroczne; studenci I roku oraz II specjalności fińskiej mogą też ubiegać się o wyjazd tylko w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego;

§  studenci II roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich mogą ubiegać się wyłącznie o wyjazd w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego i nie mają możliwości przedłużenia pobytu w uczelni partnerskiej na semestr letni;

§  studenci III roku studiów licencjackich warunkowo mogą ubiegać się o wyjazd wyłącznie w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pierwszego roku studiów magisterskich).

 

Kandydaci wyjeżdżają na czas studiów określony w umowach (semestr lub rok akademicki), pobyt nie może być jednak krótszy niż 3 miesiące.

 

Prawo wyjazdu w charakterze studenta ERASMUSA + przysługuje studentowi w ilości do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjat oraz MSU są rozpatrywane osobno), sumując studia i praktyki.

 

Dofinansowanie na Skandynawię wynosi 500 € miesięcznie; studenci w trudnej sytuacji materialnej po złożeniu właściwych dokumentów mogą otrzymać dodatkowo 200 € miesięcznie (w przeliczeniu na złotówki).

 

Oba formularze dostępne są na portalu edukacyjnym UG (kurs: studia za granicą HG; autor: Helena Garczyńska) oraz w sekratariacie na półce Heleny Garczyńskiej.

 

Na portalu edukacyjnym na w/w kursie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji, programu oraz wzorce dokumentów do pobrania. Osoby zainteresowane proszone są dokładne zapoznawanie się z podanymi na kursie informacjami.

 

Przy wyborze kandydatów decydować będą następujące kryteria (max. 100 pkt):

1. Ocena ze znajomości języka kierunkowego (max. 60 pkt).

Studenci przedstawiają ocenę wystawioną wspólnie przez nauczycieli uczących języka na podstawie wyników w semestrze zimowym. Ocenę wpisują:

dla linii szwedzkiej - mgr Małgorzata Boduch: maboduch@gmail.com ,    dla norweskiej -dr Karolina Drozdowska: k.drozdowska@ug.edu.pl ,                 dla duńskiej – mgr Magdalena Śląska: magdalenaslaska@o2.pl ,                                 dla fińskiej – prof. Katarzyna Wojan: finkw@ug.edu.pl .

Osoby przebywające obecnie na urlopach otrzymują ocenę na podstawie ostatniego ukończonego semestru.

2. Aktywność naukowa (aktywne członkowstwo w kole naukowym, udział merytoryczny i/lub organizacyjny w imprezach naukowych, opublikowane wystąpienia, za ostatnie dwa lata) poświadczona podpisem opiekuna koła lub załącznikami (max. 20 pkt).

3. Udokumentowana działalność społeczna za ostatnie dwa lata (np. Samorząd Studentów, Erasmus Student Network, inne organizacje pożytku publicznego, harcerstwo, PCK, Dawcy Krwi i Szpiku itp.) poświadczona podpisem lub załącznikami (max. 5 pkt).

4. Uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania (max. 5 pkt).

5. Uzasadnienie wyboru uczelni i kursów (max. 5 pkt).

6. Oceny z pozostałych przedmiotów za ostatni semestr, w tym z języka angielskiego. ( Studenci składają obowiązkowe oświadczenie o zaliczeniu semestru zimowego  - max. 5 pkt).

 

W dniu 04 marca 2017 roku zostanie ogłoszona lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus +.

 

Ponieważ ogłoszona lista studentów jest natychmiast zgłaszana do bazy danych i uczelni partnerskich, niemożliwe jest wycofywanie się z zakończonej rekrutacji. W związku z tym należy przemyśleć decyzję o udziale w rekrutacji i wyjeździe za granicę przed zgłoszeniem.

 

Koordynator programu Erasmus w Katedrze Skandynawistyki
mgr Helena Garczyńska 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 8. luty 2017 - 17:07; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka Ostatnia zmiana: środa, 8. luty 2017 - 17:07; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka

Zebranie dla osób zainteresowanych wyjazdem w ramach programu Erasmus+

Zapraszam studentów skandynawistyki 1, 2 i 3 roku licencjackiego oraz 1 r. MSU, zainteresowanych wyjazdem na studia w Skandynawii w roku akademickim 2017/18 w ramach programu Erasmus + na zebranie 08.12 (czwartek) o godz. 16.45 w auli 023.

 

Przed zebraniem proszę się zapoznać z informacją n/t Erasmusa umieszczoną na stronie Instytutu  (informacje dla studentów/Erasmus/Outgoing students).

Helena Garczyńska, koordynator Erasmusa

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Grudzień 2016 - 17:59; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka Ostatnia zmiana: czwartek, 1. Grudzień 2016 - 17:59; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka

Erasmus+

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Czerwiec 2016 - 22:09; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24. Październik 2016 - 12:48; osoba wprowadzająca: Agata Lubowicka