Szkolenie z ochrony własności intelektualnej

W tym roku obowiązkowe szkolenie z ochrony własności intelektualnej będzie składało się z dwóch etapów. W dniach od 2 do 11 czerwca należało będzie wysłuchać wykładu oraz zapoznać się z prezentacją, które zostaną udostępnione w wymienionym okresie w materiałach we właściwym dla poszczególnych kierunków, stopni i form studiów zespole na platformie MS Teams. Zapoznawać się z treścią wykładu oraz prezentacji będzie można wielokrotnie. Następnie, od godziny 7.00 w dniu 12 czerwca do godziny 21.00 w dniu 13 czerwca należało będzie wypełnić test, logując się ze swojego studenckiego konta uczelnianego do właściwego zespołu na platformie MS Teams. Test będzie można wypełnić tylko jednokrotnie!

Szkolenie z ochrony własności intelektualnej jest obowiązkowe i niezbędne do ukończenia studiów. W szkoleniu, zgodnie z obowiązującymi planami studiów, muszą wziąć udział wszyscy studenci pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Brak zaliczenia szkolenia z ochrony własności intelektualnej jest równoznaczne z nieuzyskaniem zaliczenia w danym semestrze.

W sprawach zaliczeń, przepisywania zaliczeń oraz wszelkich innych proszę się kontaktować tylko i wyłącznie ze swoim dziekanatem a nie z wykładowcą!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 23. Maj 2023 - 11:25; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5. Czerwiec 2023 - 07:28; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka