Tutoring

Tutoring jest wyjątkową formą edukacji, opierającej się na spotkaniu prowadzącego (tutora_ki) i studenta_tki (tutee), podczas którego zgłębiane są naukowe tematy interesujące obie strony. Praca jest w systemie 1-na-1, czyli student_ka pracuje indywidualnie z wykładowcą. Tutoring naukowy ma za zadanie poszerzyć horyzonty, rozwinąć podejmowanie refleksji nad różnymi zjawiskami i być formą intelektualnej podróży.

Więcej o tutoringu: https://cddit.ug.edu.pl/o-tutoringu-slow-kilka/

Na naszym Wydziale mamy wielu tutorów, z którymi tutee mogą pracować. Zarówno wybór tutora_ki, jak i tematu tutoringu zależy od studenta, więc możliwości jest bardzo dużo.

Procedura:

  • nabór na zajęcia w semestrze zimowym – do 31.10 każdego roku,
  • nabór na zajęcia w semestrze letnim – do 31.01 każdego roku,
  • osoba studencka zgłasza chęć uczestnictwa w tutoringu wydziałowej koordynatorce tutoringu (dr Aleksandra Wierucka, aleksandra.wierucka@ug.edu.pl), która wskazuje tutora_kę właściwą ze względu na proponowany temat lub wybranemu tutorowi_ce (jeśli już wie, z kim chciał(a)by pracować),
  • jeśli do danego tutora_ki zgłosi się więcej niż jedna osoba studencka, wszystkie one są zobowiązane do napisania litu motywacyjnego i cv, które będą podstawą dokonania wyboru przez tutora_kę,
  • cykl tutorski trwa od 7 do 10 godzin zegarowych i może zostać przedłużony, jeśli tutor_ka i tutee wyrażą taką chęć; przedłużenie tutoringu może mieć miejsce tylko w przypadku wolnych godzin tutorskich w wydziałowej puli tutoringu; decyzję o przedłużeniu tutoringu podejmuje koordynatorka wydziałowa w porozumieniu z panią dziekan Wydziału,
  • temat i porządek spotkań jest wspólnie ustalany przez tutora_kę i tutee na pierwszym spotkaniu,
  • udział w tutoringu jest odnotowywany w suplemencie do dyplomu jako dodatkowe aktywności podjęte przez osobą studencką w procesie kształcenia.

Koordynator wydziałowy tutoringu: dr Aleksandra Wierucka (aleksandra.wierucka@ug.edu.pl)

Baza tutorów: https://cddit.ug.edu.pl/bazatutorow/ (tu: baza tutorów Wydziału Filologicznego)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 18. Styczeń 2023 - 08:58; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska Ostatnia zmiana: środa, 22. luty 2023 - 11:24; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska