Studia niestacjonarne - II stopień

Logopedia - studia niestacjonarne

Logopedia - studia niestacjonarne - II stopień

 

Studia magisterskie niestacjonarne na kierunku logopedia trwają 2 lata. W tym okresie studenci zdobywają i pogłębiają interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu logopedii oraz obszerną wiedzę specjalistyczną.

Student kierunku logopedia II stopnia zdobywa wiedzę specjalistyczną z zakresu neurologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej, surdologopedii, balbutologopedii (terapii jąkania), oligofrenologopedii, emisji i higieny głosu oraz innych specjalistycznych działów.

Program studiów obejmuje 715 godzin dydaktycznych w ciągu dwóch lat (120 ECTS) oraz praktykę zawodową (210 godzin).

Organizacja zajęć: zjazdy odbywają się co dwa tygodnie (od piątku od godz. 15 do niedzieli do godz. 15). Część zajęć odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia wyższych studiów i tytuł magistra logopedii. Jest specjalistą w zakresie neurologopedii przygotowanym do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej osób z uszkodzeniami neurologicznymi oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi od okresu noworodkowego. Posiada pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających logopedów, jak również ma prawo prowadzić prywatną praktykę logopedyczną. Po ukończeniu studiów przygotowany jest do:

 • prowadzenia działań z zakresu profilaktyki logopedycznej (w placówkach oświatowych i służby zdrowia);
 • prowadzenia diagnozy stanu mowy dzieci oraz osób dorosłych;
 • prowadzenia diagnozy zaburzeń komunikacji językowej u pacjentów po udarach i urazach mózgu, niedosłyszących, jąkających się;
 • konstruowania i prowadzenia programów terapeutycznych dla pacjentów dorosłych i dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej;
 • prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń czytania i pisania;
 • prowadzenia terapii z pacjentami z zaburzeniami głosu;
 • prowadzenia terapii mowy zastępczej (przełykowej) z pacjentami po laryngektomii;
 • prowadzenia terapii mowy z pacjentami po rozszczepach podniebienia;
 • kontynuacji edukacji w szkole doktorskiej i uczestniczenia w badaniach naukowych z zakresu interdyscyplinarnego ujęcia patologii mowy.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • poradniach specjalistycznych na stanowisku logopedy;
 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych;
 • poradniach foniatrycznych na stanowisku logopedy;
 • gabinetach logopedycznych istniejących na oddziałach neurologicznych w szpitalach i sanatoriach;
 • szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym, średnim oraz wyższym;
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;
 • specjalistycznych gabinetach logopedycznych (praktyka prywatna);
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu logopedii oraz komunikacji językowej.

W trakcie studiów absolwenci powinni opanować umiejętność współpracy z ludźmi (w tym także z osobami, u których obserwuje się występowanie problemów w zakresie komunikacji), kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami, w których odbywa się diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej.

Absolwent niestacjonarnych studiów logopedycznych II stopnia ma prawo poszerzać swoją wiedzę na podyplomowych studiach z zakresu logopedii prowadzonych przez Instytut Logopedii UG i inne ośrodki naukowe oraz zdobywać kolejne specjalności.

Studia niestacjonarne II stopnia są studiami płatnymi.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 3. Czerwiec 2020 - 17:09; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska Ostatnia zmiana: środa, 21. Grudzień 2022 - 14:10; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska