Historia logopedii na Uniwersytecie Gdańskim

Historia logopedii na Uniwersytecie Gdańskim

 

 • 1979 – Powołanie Podyplomowego Studium Logopedycznego UG (trzeciego w Polsce).

 • 1984 – Powołanie Zakładu Logopedii jako samodzielnej jednostki w ramach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszym kierownikiem Zakładu – dr Bronisław Rocławski.

 • 1991 – Uruchomiona zostaje Zawodowa specjalizacja logopedyczna w ramach kierunku Filologia polska, przygotowująca systemem dziennym polonistów mających uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

 • 1994 – Zmiana na stanowisku kierownika Zakładu Logopedii. Wobec rezygnacji z pracy na Uniwersytecie Gdańskim prof. dr. hab. Bronisława Rocławskiego nowym kierownikiem Zakładu zostaje dr Stanisław Milewski.

 • 1995 – Zmiana na stanowisku kierownika Zakładu Logopedii. Nowym kierownikiem zostaje prof. dr hab. Edward Łuczyński.

 • 1996 – Powołanie Podyplomowego Studium Afazjologicznego, przemianowanego na Podyplomowe Studium Neurologopedyczne.

 • 1998 – Zakład Logopedii organizuje ogólnopolską konferencję „Problemy kształcenia logopedów w Polsce”.

 • 2000 – Powołanie Podyplomowego Studium Surdologopedycznego.

 • 2001 – Powołanie Podyplomowego Uzupełniającego Studium Terapii Logopedycznej.

 • 2002 – Powołanie Podyplomowego Studium Emisji i Higieny Głosu.

 • 2006 – Zmiana lokalowa. Wobec likwidacji pomieszczeń przy ul. Bażyńskiego 15 A Zakład Logopedii przenosi się do gmachu Instytutu Pedagogiki przy ul. Krzywoustego 19, a po roku – do specjalnie przygotowanego na potrzeby logopedii lokalu przy ul. Wita Stwosza 58.

 • 2007 – Powołanie międzyuczelnianego kierunku Logopedia i inauguracja studiów I stopnia w roku akademickim 2007/2008.

 • 2008 – Powołanie Podyplomowych Studiów Logopedii MedialnejPodyplomowych Studiów Wczesnej Interwencji Logopedycznej.

 • 2009 – Zmiana strukturalna. Powołana zostaje Katedra Logopedii i wchodzące w jej skład dwa zakłady: Zakład Rozwoju MowyZakład Zaburzeń Komunikacji. Kierownikiem Katedry zostaje prof. zw. dr hab. Edward Łuczyński.

 • 2014 – Powołanie Podyplomowych Studiów OligofrenologopedycznychPodyplomowych Studiów Gerontologopedycznych.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 9. Grudzień 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska Ostatnia zmiana: czwartek, 14. Lipiec 2016 - 14:27; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska