Studia podyplomowe

Studia podyplomowe „Translatoryka”

Ostatnia modyfikacja: niedziela, 22 Październik, 2017 - 23:28
Studia podyplomowe "Translatoryka" - przekład literacki, przekład
specjalistyczny i przekład medyczny.
Studia podyplomowe "Tłumaczenia ustne".

Na przekład specjalistyczny i przekład medyczny prowadzimy nabór
naprzemienny - ścieżki uruchamiane są co dwa lata.
Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy
słuchaczy poprzez intensywny trening tłumaczenia typów tekstów
odpowiadających wymogom rynku. Studia obejmują też doskonalenie warsztatu
tłumacza oraz opanowanie odpowiedniej terminologii.