Filologia angielska II stopień

ATUTY KIERUNKU

Studia magisterskie na kierunku filologia angielska umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy specjalistycznej w języku angielskim z zakresu literatury anglojęzycznej oraz językoznawstwa. Mocną stroną kierunku jest szeroki wybór specjalności i specjalizacji oraz bogaty program praktycznej nauki języka angielskiego. Dodatkowo studenci mogą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych oraz pracować nad publikacjami studenckimi w czasopismach polskich i zagranicznych.

Studenci mają możliwość wyboru jednego z trzech modułów specjalnościowych: język, literatura, edukacja, przetwarzanie języka naturalnego oraz translatoryka.

Strona specjalności Język, Literatura, Edukacja

Strona specjalności Przetwarzanie Języka Naturalnego

Strona specjalności Translatoryka

Absolwenci filologii angielskiej I stopnia specjalności nauczycielskiej po ukończeniu studiów filologia angielska II stopnia na dowolnej specjalności zdobywają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku filologia angielska wszystkich modułów specjalnościowych mogą kontynuować studia na czteroletnich studiach III stopnia (doktoranckich).

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci specjalności język, literatura, edukacja, którzy ukończyli filologię angielską I stopnia specjalności nauczycielska, znajdują pracę w rozmaitych typach szkół: w szkołach publicznych, społecznych i językowych. Absolwenci specjalności przetwarzanie języka naturalnego zatrudniani są w firmach i korporacjach zajmujących się tworzeniem i wprowadzaniem nowych technologii, które wykorzystują język naturalny (np. aplikacje telefoniczne, inteligentne domy, komunikatory różnego typu) oraz w firmach zajmujących się pracą nad sztuczną inteligencją. Absolwenci specjalności translatorycznej zatrudniani są przez wydawnictwa, agencje tłumaczeniowe, podmioty zatrudniające tłumaczy w trybie in-house, instytucje Unii Europejskiej (również w ramach współpracy zdalnej). Nasi absolwenci zatrudniani są także w mediach, instytucjach kultury, instytucjach samorządowych, organizacjach międzynarodowych oraz w sektorach usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury: w branży turystycznej, reklamowej i marketingowej.

 

Program studiów

Załącznik Rozmiar
Filologia angielska stacjonarna II stopnia 54.42 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 28. Sierpień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 14. Grudzień 2023 - 22:08; osoba wprowadzająca: Maria Fengler