Amerykanistyka

KIERUNEK AMERYKANISTYKA

Studia I stopnia

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku amerykanistyka umożliwiają wszechstronne wykształcenie w języku angielskim w dziedzinie historii, literatury, kultury oraz problematyki politycznej i gospodarczej U.S.A. Zajęcia prowadzą wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym oraz dorobkiem naukowym w dziedzinie studiów amerykanistycznych. Współpracujemy z placówkami i instytucjami kulturalnymi (między innymi z ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce, polsko-amerykańską komisją Fulbrighta, American Corner), fundacjami (Fundacja Kościuszkowska i inne) i stowarzyszeniami o zasięgu krajowym i międzynarodowym (Polskie i Europejskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych). Prowadzimy wymianę międzynarodową z uczelniami w USA oraz w ramach programu Erasmus+ (z uniwersytetami w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoszech). Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych i nowoczesnych laboratoriów językowych. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kole naukowym amerykanistów, poprzez publikacje studenckie i uczęszczając na wykłady gościnne.

Umiejętności absolwenta: bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość historii, kultury i literatury amerykańskiej, a także orientacja w świecie mediów, polityki i gospodarki USA; komunikacja oraz umiejętność współpracy w grupie, umiejętność skutecznego przeszukiwania zróżnicowanych źródeł informacji, wysokie kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej.

Amerykanistyka oferuje możliwość uzyskania po trzech latach studiów stopnia zawodowego licencjata. Absolwenci amerykanistyki mogą kontynuować studia przez dwa lata na poziomie magisterskim, a następnie podjąć czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie) w ramach Filologicznych Studiów Doktoranckich.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Firmy tłumaczeniowe, instytucje kultury, wydawnictwa, media, firmy wymagające znajomości języka angielskiego i kultury amerykańskiej, linie lotnicze.

Absolwenci kierunku nie mają trudności ze znalezieniem pracy, również za granicą.

 

Plany studiów 

Sylabusy. Opisy przedmiotów

Efekty uczenia się 

Studia II stopnia

ATUTY KIERUNKU

Studia w języku angielskim na kierunku amerykanistyka umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy specjalistycznej z zakresu literatury, kultury, mediów oraz problematyki społecznej U.S.A. Zajęcia prowadzą wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym oraz dorobkiem naukowym w dziedzinie studiów amerykanistycznych. Współpracujemy z placówkami i instytucjami kulturalnymi (między innymi z ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce, polsko-amerykańską komisją Fulbrighta, American Corner), fundacjami (Fundacja Kościuszkowska i inne) i stowarzyszeniami o zasięgu krajowym i międzynarodowym (Polskie i Europejskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych). Prowadzimy wymianę międzynarodową z uczelniami w USA oraz w ramach programu Erasmus+ (z uniwersytetami w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoszech). Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych i nowoczesnych laboratoriów językowych. Szczególny nacisk kładzie się także na wykorzystanie nowych metod (np. tutoring, organizacje warsztatów i mini-konferencji studenckich) w procesie kształcenia, którego celem jest wyposażenie studentów w wiedzę kierunkową i umiejętności specjalistyczne oraz zapewnienie im możliwości jej poszerzania w toku dalszych studiów. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kole naukowym amerykanistów, poprzez publikacje studenckie i uczęszczając na wykłady gościnne.

Umiejętności absolwenta: bardzo dobra znajomość języka angielskiego, pogłębiona wiedza o historii, kultury i literatury amerykańskiej, a także znajomość świata mediów, systemu politycznego i polityki zagranicznej USA oraz podstaw wiedzy o gospodarce; relacyjność, komunikacja oraz umiejętność współpracy w grupie, umiejętność skutecznego przeszukiwania zróżnicowanych źródeł informacji, wysokie kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej.

Absolwenci amerykanistyki II stopnia mogą kontynuować naukę na czteroletnich studiach III stopnia (doktoranckich) w ramach Filologicznych Studiów Doktoranckich.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Firmy tłumaczeniowe, instytucje kultury, wydawnictwa, media, firmy wymagające znajomości języka angielskiego i kultury amerykańskiej, linie lotnicze.

Absolwenci kierunku nie mają trudności ze znalezieniem pracy także za granicą.

 

Plany studiów 

Sylabusy. Opisy przedmiotów 

Efekty uczenia się 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 28. Sierpień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 16. Marzec 2022 - 13:46; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny