Studia niestacjonarne

FILOLOGIA ANGIELSKA NIESTACJONARNE I STOPNIA

ATUTY KIERUNKU

Studia niestacjonarne I stopnia na kierunku filologia angielska prowadzone są bez podziału na moduły specjalnościowe. Studia umożliwiają wszechstronne wykształcenie humanistyczne w języku angielskim w zakresie literatury i kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii i U.S.A. oraz w zakresie językoznawstwa. Mocną stroną kierunku jest intensywny program praktycznej nauki języka angielskiego, rozwijający wszystkie umiejętności językowe.

Filologia angielska oferuje możliwość uzyskania po trzech latach studiów stopnia zawodowego licencjata. Absolwenci mogą kontynuować studia – przez dwa lata na poziomie magisterskim, a potem podjąć czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie).

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Instytucje kultury, wydawnictwa, media, instytucje samorządowe, organizacje międzynarodowe, instytucje Unii Europejskiej, firmy wymagające znajomości języka angielskiego i kultury anglosaskiej (m.in. linie lotnicze), prywatne szkoły językowe.

FILOLOGIA ANGIELSKA NIESTACJONARNE II STOPNIA

ATUTY KIERUNKU

Niestacjonarne studia magisterskie filologia angielska przeznaczone są dla absolwentów filologii angielskiej (dowolnej specjalności) i przygotowują studentów do podjęcia pracy nauczyciela języka angielskiego. Studenci zdobywają kwalifikacje do uczenia języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Ponadto studia oferują zaawansowane zajęcia z zakresu literatury anglojęzycznej, językoznawstwa teoretycznego i stosowanego oraz umożliwiają poszerzenie wiedzy o współczesnej kulturze krajów anglojęzycznych.

Anglistyczne studia niestacjonarne II stopnia dają możliwość uzyskania w ciągu dwóch lat stopnia magistra filologii angielskiej, a następnie podjęcia studiów doktoranckich.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci znajdują pracę w szkołach publicznych, społecznych i językowych, firmach tłumaczeniowych, instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach, firmach wymagających znajomości języka angielskiego oraz kultury brytyjskiej i amerykańskiej, liniach lotniczych.

Programy studiów

Załącznik Rozmiar
Filologia angielska I stopnia 33.23 KB
Filologia angielska II stopnia 41.03 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 28. Sierpień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: niedziela, 20. Sierpień 2023 - 15:45; osoba wprowadzająca: Maria Fengler