Filologia angielska I stopień

FILOLOGIA ANGIELSKA I STOPIEŃ, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA LUB TRANSLATORYCZNA

FILOLOGIA ANGIELSKA I STOPIEŃ
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA LUB TRANSLATORYCZNA

Studia na kierunku filologia angielska umożliwiają wszechstronne wykształcenie humanistyczne w języku angielskim w zakresie literatury i kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii i USA oraz w dziedzinie językoznawstwa teoretycznego i stosowanego. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców polskich i zagranicznych. Mocną stroną kierunku jest bogaty program praktycznej nauki języka angielskiego, a także nauka innych języków obcych. W zależności od wybranej specjalności, studenci uczestniczą w zajęciach z dziedziny translatoryki lub dydaktyki nauczania języka angielskiego.  

UWAGA: Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek filologia angielska. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność (nauczycielską lub translatoryczną) w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek. Wskazanie preferencji nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na wybraną specjalność. Limit miejsc dzielony jest równo pomiędzy obydwie specjalności. Ostateczny przydział odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek filologia angielska (tzn. osoby, które uzyskały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo w wyborze specjalności, a osoby, które uzyskały niższą liczbę punktów zostaną przydzielone do specjalności, na której zostały wolne miejsca).

Specjalność nauczycielska zapoznaje studentów z innowacyjnymi narzędziami dydaktycznymi (np. Web 2.0, blended learning, różnorodne aplikacje TIK) oraz daje możliwość poznania praktycznych aspektów pracy nauczyciela podczas praktyk nauczycielskich. Ponadto wybór tego modułu pozwala na rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych oraz publikacje studenckie w czasopismach polskich i zagranicznych.

Specjalność translatoryczna daje możliwość studiowania u prowadzących z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, a także uczęszczania na wykłady i warsztaty gościnne prowadzone przez wybitnych teoretyków i praktyków przekładu. Zajęcia praktyczne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Wybór modułu translatorycznego pozwala na rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych tłumaczeń literackich, specjalistycznych i ustnych, odbycie stażu w firmach tłumaczeniowych, a także współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz publikacje studenckie i udział w konkursach translatorycznych. Studenci uczą się teorii przekładu oraz rozwijają warsztat tłumacza poprzez ćwiczenia praktyczne.

Absolwenci kierunku filologia angielska mogą kontynuować studia przez dwa lata na poziomie magisterskim, a potem podjąć czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie).

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Nasi absolwenci zatrudniani są przez wydawnictwa, agencje tłumaczeniowe, podmioty zatrudniające tłumaczy w trybie in-house, instytucje Unii Europejskiej (również w ramach współpracy zdalnej), media, instytucje kultury i organizacje międzynarodowe. Absolwenci specjalności nauczycielskiej znajdują również pracę w szkołach społecznych i językowych, a po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku filologia angielska, uzyskują  również uprawnienia do nauczania w szkołach publicznych.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 28. Sierpień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 15. Lipiec 2022 - 23:42; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny