Filologia angielska I stopień

FILOLOGIA ANGIELSKA I STOPIEŃ, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA LUB TRANSLATORYCZNA

 

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku filologia angielska umożliwiają wszechstronne wykształcenie humanistyczne w języku angielskim. Program studiów oferuje wykłady i ćwiczenia z literatury i kultury brytyjskiej i amerykańskiej oraz językoznawstwa teoretycznego i stosowanego (glottodydaktyki lub przekładoznawstwa). Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych i nowoczesnych laboratoriów językowych. Mocną stroną kierunku jest bogaty program praktycznej nauki języka angielskiego. Ponadto studenci mogą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ z uniwersytetami we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Portugalii, Chorwacji i Norwegii, uczestniczyć w wykładach gościnnych, rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, brać udział w projektach dydaktycznych i naukowych oraz uczestniczyć w publikacjach studenckich.

W ramach filologii angielskiej studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: nauczycielskiej i translatorycznej. Podział na specjalności odbywa się po I roku studiów na podstawie preferencji studentów oraz średniej ze studiów. Limit miejsc dzielony jest równo pomiędzy obydwie specjalności. Ostateczny przydział odbywa się wg listy rankingowej (tzn. osoby, które uzyskały wyższą średnią mają pierwszeństwo w wyborze specjalności, a osoby, które uzyskały niższe wyniki zostaną przydzielone do specjalności, na której zostały wolne miejsca).

Specjalność nauczycielska oferuje zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców polskich i zagranicznych. Studenci nie tylko poznają innowacyjne narzędzia dydaktyczne przydatne w pracy nauczyciela języka angielskiego (np. Web 2.0, blended learning, różnorodne aplikacje TIK), ale również nabywają wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki, rozwijają umiejętność komunikacji, nowoczesnego przekazywania wiedzy i zarządzania pracą zespołową. Studenci biorą udział w międzynarodowych projektach dydaktycznych oraz zapoznają się z praktycznymi aspektami pracy nauczyciela podczas praktyk nauczycielskich. Specjalność nauczycielska oferuje również szeroki wachlarz fakultetów z zakresu literatury i kultury brytyjskiej i amerykańskiej oraz językoznawstwa, które studenci wybierają według swoich zainteresowań.

Specjalność translatoryczna daje możliwość studiowania u prowadzących z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, a także uczęszczania na wykłady i warsztaty gościnne prowadzone przez wybitnych teoretyków i praktyków przekładu. Studenci nie tylko rozwijają warsztat tłumacza poprzez ćwiczenia praktyczne z przekładu, prowadzone w nowocześnie wyposażonych laboratoriach, ale również poznają teorię przekładu i metodologię badań przekładoznawczych. Wybór modułu translatorycznego pozwala na rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych tłumaczeń literackich, specjalistycznych i ustnych, udział w konkursach translatorycznych oraz odbycie stażu w firmach tłumaczeniowych.

Absolwentki i absolwenci kierunku filologia angielska mogą kontynuować studia przez dwa lata na poziomie magisterskim, a potem podjąć czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie).

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Nasi absolwenci zatrudniani są w szkołach językowych i społecznych, wydawnictwach, mediach, instytucjach kultury, instytucjach samorządowych, organizacjach międzynarodowych oraz w sektorach usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury: w branży turystycznej, reklamowej i marketingowej. Absolwenci specjalności nauczycielskiej, po ukończeniu filologii angielskiej II stopnia (studia magisterskie) dowolnej specjalności, posiadają pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego szkołach państwowych. Absolwenci specjalności translatorycznej zatrudniani są przez agencje tłumaczeniowe, podmioty zatrudniające tłumaczy w trybie in-house oraz instytucje Unii Europejskiej (również w ramach współpracy zdalnej).

Program studiów

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 28. Sierpień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: niedziela, 20. Sierpień 2023 - 16:05; osoba wprowadzająca: Maria Fengler