Cultural Communication

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Cultural Communication pozwalają uzyskać wszechstronne wykształcenie humanistyczne w języku angielskim. Interdyscyplinarny program studiów licencjackich łączy zajęcia z dziedziny językoznawstwa, teorii i historii literatury anglojęzycznej i europejskiej, kulturoznawstwa oraz teorii komunikacji, podczas których studenci nabywają umiejętności potrzebne do analizy skomplikowanych zjawisk i problemów dotyczących rozmaitych kultur i społeczeństw. Studia magisterskie umożliwiają zdobycie poszerzonej, specjalistycznej wiedzy z zakresu związków kultury, polityki i gospodarki, współczesnej literatury oraz teorii literatury, kultury, języka i komunikacji. Ponadto studenci opanowują nowoczesne technologie informacyjne, a także rozwijają warsztat tworzenia profesjonalnych projektów i organizowania działalności artystycznej w zróżnicowanych społecznie i politycznie kulturach. Kierunek Cultural Communication pozwala również studentom rozwinąć zaawansowane kompetencje językowe w języku angielskim oraz, dodatkowo, w przypadku obcokrajowców, opanować język polski na poziomie podstawowym.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem, z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych i nowoczesnych laboratoriów językowych. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w filologicznych kołach naukowych, przygotowując publikacje studenckie i uczęszczając na wykłady gościnne. Prowadzimy także wymianę międzynarodową w ramach programu Erasmus+ z uniwersytetami w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoszech.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Kierunek Cultural Communication stworzony został z myślą o zapotrzebowaniu rynku pracy na wysokiej klasy specjalistów zdolnych do praktycznego zastosowania różnorodnych technik komunikacji kulturowej i kompetencji miękkich w zarządzaniu instytucjami kulturalnymi i artystycznymi na forum międzynarodowym.

Absolwenci kierunku zyskują także kwalifikacje do sprawnej komunikacji międzykulturowej w języku angielskim, przydatne w pracy w międzynarodowych korporacjach, wydawnictwach, mediach, organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej.

 

Cultural Communication

The Cultural Communication course, taught entirely in English, offers an interdisciplinary study programme which prepares students to analyse and understand the problems of contemporary cultures and societies.  At the BA level, the programme includes courses in linguistics, theory and history of literature in English, European and Polish literature, cultural studies and theory of communication. The MA programme offers advanced courses focusing on contemporary migrational literature in English, theories of literature, culture, language and communication, as well as the interrelations between culture, politics and economy. The practical component includes classes in advanced information technologies and courses which enable students to acquire skills necessary to devise and implement cultural and artistic projects and to manage artistic institutions functioning in a multicultural environment. In addition, students develop their advanced language skills through a rich and varied programme of courses in practical English and a chosen foreign language; students from abroad are offered a course of Polish at the elementary level.

All lectures and classes are taught by experienced lecturers and are held in modern, fully equipped classrooms and language laboratories. In addition to the study programme, students may join student societies, attend guest lectures by visiting scholars and publish their own work in student journals. They may also take part in the Erasmus + exchange programmes, visiting one of the partner universities in Spain, Germany, Sweden and Italy.

EMPLOYMENT PROSPECTS

Graduates of Cultural Communication have the cultural expertise and practical skills necessary to pursue a career in arts management in international cultural and artistic institutions. They may also take up positions in international corporations, the media, local government, European Union institutions, international airlines, etc.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 28. Sierpień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Styczeń 2022 - 09:29; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny