Sesja egzaminacyjna | Wydział Filologiczny

Terminarz letniej sesji poprawkowej 4-17.09.2017

 

Terminarz letniej sesji poprawkowej 04-17.09.2017 r.

Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki

data

godzina

rok

przedmiot typ egzaminu

egzaminator

sala

01.09.2017

10.00-12.00

III

PNJA

Dr Sean Moran

165

06.09.2017

9.30-11.00

II

GOJA

Dr Magdalena Grabowska

261

07.09.2017

10.00-11.30

II

WOKiRKN

dr Renata Rozalowska-Żądło

266

12.00

I, MSU

wszystkie

Prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska

144

08.09.2017

11.00

II

leksykologia

Prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska

144

09.09.2017

12.00-12.30

II

Gramatyka opisowa języka niemieckiego

Prof. Józef Grabarek

164

12.30-13.30

I zao

Wstęp do językoznawstwa

Prof. Józef Grabarek

164

14.09.2017

9.00 -

I

Gramatyka opisowa

Dr Grzegorz Grzegorczyk

164

9.30-13.30

I i III

PNJN pisemny

dr Jolanta Hinc, dr Grażyna Kulpa –Woś,

dr Renata Rozalowska-Żądło

261

10.00-

I

PNJA

dr Magdalena Grabowska, dr Maria Bogucka

266

15.09.2017

9.30-

I i III

PNJN ustny

dr Jolanta Hinc, dr Grażyna Kulpa –Woś, dr Renata Rozalowska-Żądło

266

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: pon., 21.08.2017 r., 7:52
Data publikacji: czw., 06.07.2017 r., 8:14

Terminarz letniej sesji egzaminacyjnej 12-25.06.2017 r.

 

Terminarz letniej sesji egzaminacyjnej 12-25.06.2017 r.

Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki

data

godzina

rok

przedmiot typ egzaminu

egzaminator

sala

12.06.2017

8.00-12.00

III

PNJN, pisemny

dr Renata Rozalowska-Żądło

261,266

9.00-12.00

I

PNJA, ustny

dr Maria Bogucka, mgr Barbara Lewandowska, dr Magdalena Grabowska, dr Sean Moran

164,165

12.00-13.30

II

GOJA

dr Magdalena Grabowska

261

13.30-15.00

I

PNJA, pisemny esej

dr Maria Bogucka, mgr Barbara Lewandowska, dr Magdalena Grabowska, dr Sean Moran

261

 

13.06.2017

8.55-10.00

III

RiKUSA

prof. UG, dr hab.Hadrian Lankiewicz

261

10.00-14.00

I

PNJN

dr Grażyna Kulpa-Woś

261,266

14.00-15.00

II

GOJN

prof. UG, dr hab.. Hanna Biaduń-Grabarek

261

14.00-15.00

II

WdTP

prof. dr hab. Józef Grabarek

261

10.00-16.00

III

PNJA, ustny

dr Sean Moran

164

15.00-16.00

III

Historia języka

prof. dr hab. Józef Grabarek

165

 

14.06.2017

9.00-15.00

III

PNJA, pisemny

dr Sean Moran

261

 

19.06.2017

9.00-10.00

I

PNJA, listening

dr Maria Bogucka

261

10.00-13.30

I

PNJA, pisemny

dr Maria Bogucka, dr Magdalena Grabowska

261

9.30-13.00

III

PNJN, ustny

dr Renata Rozalowska-Żądło, dr Grażyna Kulpa-Woś

164

13.30-15.00

II

WOKIRKN, pisemny

dr Renata Rozalowska-Żądło

261

 

20.06.2017

9.30-13.00

III

PNJN, ustny

dr Renata Rozalowska-Żądło, dr Grażyna Kulpa-Woś

164

 

21.06.2017

10.00-11.30

III

Hiszpański

dr Adam Jarosz

164

11.45-13.15

III

Francuski

dr Adam Jarosz

164

 

22.06.2017

8.00-12.00

I

PNJN, ustny

dr Jolanta Hinc, dr Renata Rozalowska-Żądło

164

9.30-16.00

III

PNJA, ustny

dr Sean Moran

165

 

23.06.2017

9.30-13.30

I

PNJN, ustny

dr Jolanta Hinc, dr Grażyna Kulpa-Woś

164

Uwaga Studenci studiów niestacjonarnych!!!!

Wszystkie zaliczenia i egzaminy u profesora Grabarka

odbędą się w sobotę 17 czerwca 2017 o godz. 12.00

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: czw., 08.06.2017 r., 11:20
Data publikacji: wt., 30.05.2017 r., 7:22

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017
Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 12 czerwca 2017 r. do 25 czerwca 2017 r.
Sesja poprawkowa trwa od 04 września 2017 r. do 17 września 2017 r.

1.      Studentowi przysługuje możliwość zdawania jednego egzaminu poprawkowego
z każdego przedmiotu, z którego uzyskał ocenę niedostateczną w podstawowym terminie lub utracił taki termin.

2.      Utratę terminu powoduje niespełnienie przez studenta warunków dopuszczających go do egzaminu lub nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie.

3.      Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Egzaminator, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do dziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.

4.      Za zgodą dziekana i egzaminatora student, który spełnia warunki umożliwiające przystąpienie do egzaminu, może do niego przystąpić w innym terminie (traktowanym jako pierwszym) – także przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż przed jej zakończeniem.

5.      W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z tego przedmiotu, jeżeli plan studiów lub program kształcenia przewiduje takie zajęcia. Termin zaliczenia zajęć warunkujących dopuszczenie do egzaminu określa dziekan. Na Wydziale Filologicznym zaliczenie zajęć warunkujących przystąpienie do egzaminu należy uzyskać najpóźniej w dniu poprzedzającym datę egzaminu.

6.      17 października 2017 r. jest ostatecznym dniem, do którego dziekan, na prośbę studenta, w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć termin zdawania konkretnego egzaminu. Podanie w tej sprawie powinno być złożone w dziekanacie do dnia 17 września 2017 r. Po tym terminie podania nie będą przyjmowane.

7.      Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnej zostanie umieszczony na stronach Instytutów i Katedr najpóźniej 05 czerwca 2017 r.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: pon., 22.05.2017 r., 7:32
Data publikacji: pon., 22.05.2017 r., 7:32

Egzamin poprawkowy z Historii literatury anglojęzycznej w zarysie dla sudiów niestacjonarnych

Egzamin poprawkowy z Historii literatury anglojęzycznejw zarysie dla sudiów niestacjonarnych

26.02.2017(niedziela)  godz. 16.30 sala 165

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: pon., 13.02.2017 r., 7:12
Data publikacji: pon., 13.02.2017 r., 7:12

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017

  

  Terminy sesji egzaminacyjnej zima 2016/2017 30.01-5.02 ILSiT
    godzina rok, kierunek przedmiot nauczyciel sala
poniedziałek 30.01.2017 9.00 2 L3DZ  lingwistyka Historia lit. WB prof. Sakowicz  
  30.01.2017 11.00 3 L3DZ lingwityka Wybrane zagadnienia ze studiów amerykanskich prof. Lankiewicz 261
- - - - - - -
wtorek 31.01.2017 9.30 2 rok Lingwistyki GOJA dr Grabowska 261
  31.01.2018 09.00 2 rok MSU Lingwistyka PNJN dr Rozalowska 165
  31.01.2019 10.30-11.30 3 rok Lingwistyka Tłumaczenia ang-pol dr Grzegorczyk 362
- - - - - - -
środa 1.02.2017 10.15 I rok Lingwistyka Wstęp do językoznawstwa prof. Grabarek 261
  1.02.2017 10.15 II rok Lingwistyka Gramatyka opisowa języka niemieckiego prof. Biaduń 261
  1.02.2017 10.15 III rok Lingwistyka Gramatyka kontrastywna języka niemieckiego prof. Biaduń 261
- - - - - - -
czwartek 2.02.2017 10.-.10.45 II rok Lingwistyka Gramatyka kontrastywna  dr Grzegorczyk 261
  2.02.2017 13.30-15.30 II MSU PNJA dr Aldridge 261
- - - - - - -
piątek 3.02.2017 9.30- 11   GOJA dr Grabowska 261
- - - - - - -
sobota 4.02.2017 13.00 I ZAO   dr Kowalski 164
  4.02.2017 11.00 I ZAO Literatura prof. Lankiewicz 261
- - - - - - -
             
niedziela 5.02.2017          

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: pon., 30.01.2017 r., 14:05
Data publikacji: pon., 16.01.2017 r., 7:24

Harmonogram egzaminów w roku akademickim 2015

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram sesji letniej 2015_201663.5 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Bogucka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: ndz., 05.06.2016 r., 8:09
Data publikacji: śr., 30.05.2012 r., 0:00