fbpx ERASMUS+ | Wydział Filologiczny

ERASMUS+ | Wydział Filologiczny

Wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ 2018/19

Wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu

ERASMUS+ 2018/19

Zapraszamy studentów Katedry Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki I i II roku studiów dziennych I stopnia  i I roku studiów magisterskich do studiowania filologii na jednej z naszych partnerskich uczelni zagranicznych:

1.     Leibniz Universität Hannover (Niemcy)

2.     Universität Flensburg (Niemcy)

3.     Universität Braunschwieg (Niemcy)

4.     Uniwersytecie w Koszycach (Słowacja)

Na każdej z tych uczelni są DWA miejsca na semestr zimowy (lub – ewentualnie! – letni)  w roku akademickim 2018/19.

Podanie zawierające:

Ø Obowiązkowo: List motywacyjny w języku polskim oraz angielskim lub niemieckim

Ø Dodatkowo: przynajmniej jedną opinię od nauczyciela akademickiego lub z liceum (zawierającą dane kontaktowe osoby polecającej)

należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2019 w  

Sekretariacie Katedry u p. Magdaleny Osolińskiej (pokój 281A, telefon: +48 58 523 30 37, sekretariat.lingwistyka@ug.gda.pl).

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 05.03 od godz. 09.45 (p. 248).

Dodatkowe informacje: na poniższej stronie internetowej Uniwersytetu:

Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus – e-mail: bwzs@ug.edu.pl

STRONA INTERNETOWA: http://ug.edu.pl/uniwersytet/struktura_ug/administracja_centralna/rektor/prorektor_ds_nauki/biuro_wymiany_zagranicznej_erasmus 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Osolińska-Tworkowska
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: wt., 14.01.2020 r., 10:45
Data publikacji: wt., 20.02.2018 r., 11:35