Tematyka badawcza | Wydział Filologiczny

Realizowana tematyka badawcza

Język kancelarii niemieckojęzycznych na terenie Zachodniej Słowiańszczyzny i terenu języków bałtyckich w latach 1350-1650

Kierownik zadania: dr hab. Hanna Biaduń-Grabarek, profesor nadzwyczajny 

Realizacja: Katedra Językoznawstwa Diachronicznego i Synchronicznego 

nr zadania: 530-F530-D456-18

Język niemiecki i angielski w czasach nowożytnych – historia i stan dzisiejszy

Kierownik zadania: dr hab. Hadrian Lankiewicz, profesor nadzwyczajny

Realizacja: Katedra Języków Fachowych i Przekładozawstwa

nr zadania: 530-F530-D266-18

Sieci semantyczne - możliwość praktycznego zastosowania w przemyśle

Kierownik zadania: prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk

Realizacja: prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk

nr zadania: 530-F530-D725-18 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Osolińska-Tworkowska
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 30.11.2018 r., 10:13
Data publikacji: pt., 26.11.2010 r., 0:00