fbpx Wydarzenia | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Wydarzenia

Zaproszenie na konferencję "Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce'

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż Koło Naukowe Glottodydaktyków działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 8-9 października 2021 roku konferencję studencko-doktorancką zatytułowaną: Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce.

Poprzednie konferencje organizowane przez Koło Naukowe Glottodydaktyków zakończyły się sukcesem, a prezentowane referaty zostały wydane w recenzowanych tomach pokonferencyjnych. Na wspomnienie zasługuje w szczególności jubileuszowa konferencja Ludyczność w (glotto)dydaktyce, która stała się przestrzenią wymiany myśli młodych naukowców i dydaktyków na najbardziej aktualne tematy nauczania.

Założeniem konferencji jest spotkanie studentów i doktorantów kierunków filologicznych i neofilologicznych, młodych doktorów nauk humanistycznych, badaczy języka, kultury i literatury, dydaktyków i czynnych nauczycieli języka polskiego jako dziedziczonego w szkołach podstawowych i liceach, lektorów języka polskiego jako obcego/drugiego oraz innych języków obcych.

Celem konferencji jest wymiana myśli na temat innowacyjności procesu nauczania, różnych aspektów aktywizacji słuchaczy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym oraz źródeł inspiracji w nauczaniu i uczeniu się. Referaty dotyczyć mogą zarówno kwestii teoretyczno--metodologicznych – odnoszących się do metodyki nauczania, zagadnień kulturoznawczych oraz językoznawczych, jak i praktycznych – badań, analiz, obserwacji czy opisu własnych doświadczeń w prowadzeniu zajęć.

Proponujemy następujący zakres tematyczny wystąpień:

• innowacyjne metody dydaktyczne;

• metody aktywizacji uczniów;

• źródła pomysłów na zajęcia dydaktyczne;

• nowa rzeczywistość w dydaktyce

– nauczanie online

− dobór treści dydaktycznych na zajęciach,

− nowe narzędzia i pomoce dydaktyczne,

− wiek słuchacza a odbiór zajęć,

− sprawdziany i testy w warunkach online,

− sposoby motywowania uczniów w środowisku wirtualnym,

− nauczanie online

– wady, zalety, wyzwania.

Powyższe tematy są wyłącznie naszymi sugestiami. Dopuszczamy możliwość rozszerzenia dyskusji o zagadnienia zaproponowane przez uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem konferencji proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz tematu wystąpienia.

Przewidywany czas wystąpienia to 15 minut.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń do 4 lipca 2021 przez formularz dostępny pod wskazanym linkiem: https://forms.office.com/r/bujXS7LVW0

Konferencja odbędzie się w trybie online.

Wysokość opłaty konferencyjnej to 130 zł.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: kng@filologia.uni.lodz.pl W imieniu organizatorów:

Komitet naukowy: dr hab. Beata Grochala dr Michalina Biernacka Sekretarze konferencji: mgr Małgorzata Syrek mgr Michalina Pokorska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Przybylska
Ostatnia modyfikacja: pon., 07.06.2021 r., 8:18
Data publikacji: czw., 27.05.2021 r., 7:35

Border Seminar 2021 starts tomorrow!

Dzień dobry,

Poniżej zaproszenie na Border Seminar 2021, które odbędzie się w dniach 25-27 maja czyli już od jutra.

W programie inauguracja International Border Studies Center, spektakle, dyskusje i oczywiście wykłady.

Zapraszam serdecznie.

Link do sesji znajdziecie Państwo poniżej oraz w załączonym pliku PDF.

Zaczynamy jutro o 11:00 czasu lokalnego CET.

Studentów zapraszam szczególnie!

Please spread the word.

 

border_seminar_2021_press_packet.pdf (ug.edu.pl)

 

Z poważaniem,

Grzegorz Welizarowicz

 

Good morning!

Below please find an invitation to the Border Seminar 2021, which will take place on May 25-27, that is starting tomorrow.

The program features for example, the inauguration of the International Border Studies Center, performances, discussions and, of course, lectures.

Please join us starting tomorrow at 11:00 CET.
You can find a links to sessions in the attached PDF file or simply by scrolling down this message.

All sessions are open to everybody! Students are especially welcome!

Please spread the word.

 

All best and see you tomorrow,

Grzegorz Welizarowicz

 

 

BORDER SEMINAR 2021 (ZOOM)

(re)thinking border studies/communication across borders

Wykłady, prezentacje, przedstawienia, dyskusje, inauguracja IBSC, lounge …

 

Border Seminar jest cykliczną konferencją międzynarodową organizowaną od 2017 roku na IAiAWFUG przez Pracownię badań nad granicami / Border Studies Group (BSG). Odbywające się zdalnie (na platformie Zoom) w dniach 25-27 maja Border Seminar 2021 jest pierwszym organizowanym wspólnie z powołanym na UG w maju 2021 International Border Studies Center (IBSC).

 

Interdyscyplinarna konferencja Border Seminar poświęcona jest wszystkiemu co związane z pojęciem granicy. Staramy się aby aspekt akademicki jak wykłady i dyskusje splatać z pedagogiką i performatyką, np. przygotowując spektakle ze studentami, jak miało to miejsce w 2019 roku czy ma miejsce aktualnie. W tym roku wspólne przedstawienie przygotowują studenci z UG oraz z Valdosta State University z Valdosty, w Georgii, USA (w czwartek 27 maja o godz. 18:00). Kierownikiem artystycznym tego wydarzenia jest dr Martin Blaszk.

 

Innym wydarzeniem specjalnym będzie inauguracja International Border Studies Center (we wtorek 25 maja o 18). Gospodarzem tego spotkania będzie dr hab., Anna Mazurkiewicz, prof. UG. Będzie okazja poznać zespół IBSC i zadać pytania. Zespół IBSC składa się z historyków, filologów i socjologów zainteresowanych problematyką granicy, pogranicza, itd. i uznający istotę namysłu nad zjawiskami granicy w kontekście zarówno „naszego miejsca na Ziemi”, czyli Gdańska, Pomorza i ich historii, jak i w kontekście zmieniającego się świata, w którym granice są materialnymi artefaktami ale i zjawiskami wyobrażonymi. Interesują nas momenty spotkań, interkulturalnej wymiany i konfliktu. IBSC ma na celu promocję interdyscyplinarnych ujęć przedmiotu a także promowanie praktyki granicznej czyli łączenie namysłu akademickiego z działalnością artystyczną czy społeczną.    

 

Border Seminar 2021 postawił dwa zagadnienia w tytule „(Re)Thinking Border Studies/Communication across Borders.” Po pierwsze, zastanawiamy się czym jest Border Studies i Borderlands Studies jako dyscyplina naukowa. Stąd dwa otwierające wykłady – Rossa Aldridge’a (z BSG, UG) i Elżbiety Opiłowskiej (UWr) – które nakreślą pole badawcze dyscypliny. Pytamy co my, badacze z Gdańska, możemy wnieść do trwającej debaty? Po drugie, zadajemy pytanie o komunikację poprzez granice, o mechanizmy przekraczania. Szczególnie okres pandemii sprowokował nowe pytania dotyczące konieczności stawiania granic (w skali makro i mikro) i sposobów ich transgresji oraz zmian w sposobach pracy czy na płaszczyźnie poznawczej w dobie nakładających się kryzysów komunikacji algortymicznej i rzeczywistości lockdownu.

 

Zestaw uczestników i ich zainteresowania odzwierciedlają jeden lub dwa z powyższych tematów. W środę o 11:30 Julian Wolfreys wygłosi wykład łączący namysł nad geopolityką, geografią (od Bałtyku do Bałkanów) i tekstami kultury jak literatura, film czy sztuka. Nieco później, tego samego dnia odbędzie się specjalna sesja dotycząca zmian w sposobach pracy w dobie Covid-19. To sesja przygotowana przez koleżanki i kolegów z Socjologii UG a także z UWr, UAM i innych ośrodków ze świata. W środę także odbędzie się specjalny pokaz spektaklu Trumpus Caesar Carlosa Mortona i dyskusja z artystami. Spektakl przygotował zespół Department of Theater and Dance na University of California Santa Barbara (DTDUCSB) w czasie kampanii prezydenckiej w USA w 2020 roku. Przed spektaklem specjalny referat wygłosi antropolog pogranicza USA i Meksyku Gilberto Rosas (UIUC). Po spektaklu spotkanie m.in. z Carlosem Mortonem, badaczem Jorge Huertą czy znakomitym aktorem i szefem DTDUCSB Irwinem Appelem.

Oprócz tego będą bardzo ciekawe sesje panelowe dotyczące tak różnych zagadnień jak: międzywojenne aspiracje kolonialne Polski (Marta Grzechnik), opieka nad rodzicami poprzez granice (Elżbieta Czapka), radio a Zimna Wojna (Anna Podciborska), Action-Network Theory (Magdalena Bielenia-Grajewska), język Margaret Thatcher (Maciej Rataj), antropocentryzm a zadania tłumacza (Wioleta Karwacka), widowiska kolonialne w Kalifornii (Maiza Hixson), doświadczenia pogranicza USA i Meksyku w kulturze (Santiago Vaquera-Vasquez). Dr Martin Blaszk wygłosi we wtorek swoje rozważania dotyczące performatywnej pedagogiki w świecie wirtualnym. Organizujemy też specjalną sesję, podczas której będzie można w sposób mniej formalny porozmawiać o kierunkach rozwoju Border Studies na UG.

 

Celem Border Seminar jest zbliżanie i konfrontowanie różnorodnych propozycji teoretycznych, tworzenie platformy przyjaznego dialogu i produktywnej wymiany, poznawanie realnych i wyobrażonych miejsc egzemplifikujących „granicę” i pozwalających nam lepiej rozumieć zjawiska, narracje, obrazy przywoływane przez ten termin. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tymi zagadnieniami.

Cały plan konferencji dostępny jest w pliku PDF oraz na osobnych planszach graficznych. Tylko w plikach PDF zamieszczone są linki do wszystkich sesji. W pliku PDF także książeczka z abstraktami wszystkich wystąpień oraz krótkie biogramy uczestników.

 

 

Linki do sesji w uproszczonej wersji programu Border Seminar 2021 tutaj:

TUESDAY May 25, 2021

 

11:00-13:00 – Opening and Special Session: Keynote Lectures: Border and Borderlands Studies

Zoom #1: https://zoom.us/j/96865129528?pwd=aEZDaEJheHJGQ1VFTzJZV2w3dVJldz09

1/ Grzegorz Welizarowicz (UG) – welcome and opening statement

2/ Ross Aldridge (UG) – Border Journeys: exploring the language, concepts and themes of Border Studies

3/ Elżbieta Opiłowska (UWr) Advances in Borderlands Studies - Theoretical and Methodological Approaches

 

13:15-14:45 – Session: Linguistics, Actor Network Theory, Virtual Performance in Education

Zoom #2: https://zoom.us/j/94364123886?pwd=bUo1MzdNamZ4Y1hTTmMyandLQlJqdz09

1/ Maciej Rataj (UG) Bi-accentism, translanguaging or just a costume? What Margaret Thatcher and the portrayal of her speech in popular culture can tell us about linguistic boundaries and ideologies

2/ Magdalena Bielenia-Grajewska (UG) - The (in) visible border between humans and machines. The application of Actor Network Theory in Border Studies

3/ Martin Blaszk (UG) - A Performative Educational Practice in the Virtual World

Moderated by Maciej Rataj

 

15:00-16:30 – Session: Colonialism, Theater, Artivism

Zoom #3: https://zoom.us/j/93242989798?pwd=MEt1R1NtL3lEek1zY2VRMmtCQ1BRUT09

1/ Marta Grzechnik (UG) Fitting within borders. The interwar Polish colonial plans as and aspiration of civilisational advancement

2/ Maiza Hixson (Doctoral Fellow, University of California, Santa Barbara) Resisting Neo-Settler Colonial Performance in Santa Barbara  

3/ Ewa Antoszek (UMCS) - Border Artivism and Communication across Borders at the U.S.-Mexico Border

Moderated by Grzegorz Welizarowicz

 

18:00-20:00 - Special Session: IBSC Launch - Inauguration of the International Border Studies Center

Zoom #4: https://zoom.us/j/97127980863?pwd=R2RURFc2NDZudkp0UEx5WS8xcnFXUT09

Grab a glass of champagne (or whatever) and let’s celebrate!

1/ Anna Mazurkiewicz (UG) - opening and mission statements

2/ Team IBSC - presentations

3/ Open discussion

Moderated by Anna Mazurkiewicz

 

 

WEDNESDAY May 26, 2021

 

11:30-13:00 – Lecture: Julian Wolfreys on Porosity

Zoom #5: https://zoom.us/j/95586904862?pwd=VlY3c2czeW01MEpkZytsalhCVFpQdz09

Julian Wolfreys (UG) – ‘How Many Borders Must We Cross to Reach Home?’ The Politics and Poetics of Porosity

Moderated by Ross Aldridge

 

13:15-14:45 Session: Sociology and Translation Studies

Zoom #6: https://zoom.us/j/96996360308?pwd=dkFtUElTZG5rZllnQ3AyNVQvM1dXQT09

1/ Elżbieta Czapka (UG) - Challenges related to caring across the borders for parents with dementia

2/ Wioleta Karwacka (UG) - Anthropocentric overtones in translating the voices of nature - a few notes on anthropomorphism, intentionality and deontic modality in translating popular science

Moderated by Anna Mazurkiewicz

 

15:00-16:45 – Special SessionBlurred boundaries of work in the age of covid-19. The Sociological Perspective

Zoom #7: https://zoom.us/j/92208159714?pwd=alNxcjRGRUVyeUZWdUtKNkczekZyZz09

1/ Magdalena Żadkowska (UG) i Jacek Gądecki (AGH) - Borders between work and family at home. Segregation or integration? COVID19 pandemic as a trigger to define new borders at home in terms of space, gender and social roles.

2/ Adam Mrozowicki (UWr) in cooperation with Markieta Domecka, Karol Muszyński and Valeria Pulignano (CESO K Leuven) - COVID-19 pandemic and the social boundaries of work: what can we learn so far?

3/ Dorota Mroczkowska (UAM) and Małgorzata Kubacka (UAM) - On the Treadmill of Pandemic Everyday Life: Work-Life Boundary Dynamics in Three Types of Organizations in Poland

Moderated by Bartosz Mika (UG)

 

17:30-20:00 – Special Session: Gilberto Rosas's The New Lloronx and Trumpus Caesar Screening and Discussion with the Artists

Zoom #8: https://zoom.us/j/97668894921?pwd=ck5uaXBoQTVpeDZOeTRFeW5obE9yZz09

1/ Gilberto Rosas (UIUC) - The New Lloronx

2/ Trumpus Caesar – screening of the 2020 U.S. Elections satirical tragicomedy by Carlos Morton followed by live discussion with the creators: Jorge Huerta (UCSD), playwright Carlos Morton (UCSB), Irwin Appel (UCSB), Luis Moreno (El Teatro Campesino), Maiza Hixson (UCSB).

Moderated by Grzegorz Welizarowicz

 

 

THURSDAY May 27, 2021

11:30-13:00 - Session: Sociological, Historical and Literary Approaches

Zoom #9: https://zoom.us/j/96852648875?pwd=K2cvZVJxU2c2TXN2cURmc1dPbXZDdz09

1/ Monika Mazurek (UG) - Our Home is Our Castle: Words Change Meaning during the Pandemic of Covid 19

2/ Anna Podciborska (UG) - Messages of Hope Surfing through the Waves: Communication Across the Iron Curtain

3/ Izabela Morska (UG) - Animality as an excuse for murder: David Grann and Killers of the Flower Moon

Moderated by Anna Mazurkiewicz

 

13:15 - 14:45 – LoungeThe IBSC Coffee Hour and Border Studies Group Roundtable

Zoom #10: https://zoom.us/j/91426464142?pwd=aXJ4L0hobG0wSk0xR29md3lvb3Z2Zz09

Roundtable: Border Studies projects, collaborations, ideas and recommendations for theme of next conference

Moderated by Anna Mazurkiewicz

 

16:00-17:30 – Session: Dispatches from the Borderlands

Zoom #11: https://zoom.us/j/99653792463?pwd=OHdGbk5UK3JTOWcwbURVaytBUXlBQT09

1/ Santiago Vaquera-Vasquez (UNM) - This is Not an Exit: Dispatches from the Borderlands

2/ Grzegorz Welizarowicz (UG) - Rituals of Hospitality in the Greater San Diego Area
Moderated by Grzegorz Welizarowicz

 

18:00-20:00 – Special Session: " CROSSING / ACROSS BORDERS”: Live Virtual Performance by Students of Valdosta State University and University of Gdansk

Zoom #12: https://us02web.zoom.us/j/81720394843?pwd=QVN4dzZEVGhWaFgvUWtJVzE1c2Vodz09

Live virtual collaboration and performance of a performance piece collectively-created by students of the Valdosta State University and the University of Gdansk.

Moderated and directed by Martin Blaszk

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Przybylska
Ostatnia modyfikacja: pon., 07.06.2021 r., 8:20
Data publikacji: pon., 24.05.2021 r., 14:19

Pożegnanie Profesora Jerzego Limona

Z najgłębszym smutkiem i żalem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora Jerzego Limona

światowej sławy Szekspirologa i wybitnego wykładowcy na Wydziale Filologicznym UG.

z

Profesor dr hab. Jerzy Limon był znakomitą osobowością,

współtwórcą i legendą gdańskiego życia kulturalnego

oraz Instytutu Anglistyki  i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym UG,

uwielbianym przez studentów, pełnym pasji wykładowcą,

fundatorem i prezesem Fundacji Theatrum Gedanense,

która przez ostatnie 31 lat doprowadziła do odbudowy i świetności teatru szekspirowskiego w Gdańsku.

Jego Fundacja zapoczątkowała organizację nagradzanego i rozpoznawalnego nie tylko w Europie

Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego.

Profesor Jerzy Limon był także autorem książek o tematyce szekspirowskiej wydawanych

przez wydawnictwa polskie i zagraniczne, licznych artykułów, esejów, recenzji,

a także powieści oraz przekładów sztuk elżbietańskich i współczesnych.

Za swoje osiągnięcia został odznaczony m.in. Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze - Gloria Artis,

Honorowym Orderem Imperium Brytyjskiego w stopniu oficera przez królową brytyjską Elżbietę II,

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem św. Wojciecha

oraz Medalem 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego, który miał otrzymać na uroczystości 10 marca 2021.

Był także laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza oraz 

Pragnell Shakespeare Award za wybitne osiągnięcia w popularyzowaniu

i rozwoju wiedzy na temat dzieł Williama Szekspira.

 

Wielka strata dla świata nauki i kultury i naszego Wydziału!

Żegnamy wspaniałego Człowieka i naszego Przyjaciela!

Cześć Jego pamięci!

 

Dziekan i społeczność akademicka Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu Gdańskiego 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: śr., 03.03.2021 r., 11:32
Data publikacji: śr., 03.03.2021 r., 11:12

Promocja książki Pośród nas III. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z promocji książki

„Pośród nas III. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone”,

która odbyła się 9 stycznia w Bibliotece Głównej na Wydziale Filologicznym UG.

Publikacja Pośród nas III. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone, red. G. F Tomaszewscy, M. S. Modrzewscy, Wyd. UG, Gdańsk 2018 jest III tomem szerszego publikacyjnego zamysłu, jako rezultatu bezpośrednich spotkań z twórcami pomorskimi i gdańskimi na Uniwersytecie Gdańskim. Serię rozpoczęła opublikowana przez Wydawnictwo UG w 2016 roku książka Pośród nas. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone, powstała w rezultacie spotkań (według kolejności czasowej) z: Zofią Sumczyńską i Andrzejem Grzybem, Arturem Nowaczewskim, Pawłem Huelle, Stanisławem Modrzewskim, Krystyną Lars i Stefanem Chwinem, Andrzejem Lipniewskim, Olgą Kubińską oraz Davidem Malcolmem.  Pośród nas II obejmowała spotkania (według ich kolejności) z: Tadeuszem Dąbrowskim, Andrzejem Kasperkiem, Kazimierzem Nowosielskim, Jerzym Limonem, Teresą Ferenc i Zbigniewem Jankowskim, Aleksandrem Jurewiczem  oraz Adamem Kamińskim.
Aktualny tom Pośród nas III. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone pozwala uczestniczyć w rozmowach z: 
  • Władysławem Zawistowskim
  • Barbarą Piórkowską
  • Markiem Szalszą
  • Ryszardem Horodeckim
  • Wojciechem Borosem
  • Izabelą Morską (Filipiak)
  • Andrzejem Mestwinem Facem i Ewą Miłek.
Goszczący na Uniwersytecie twórcy trzeciej serii są przedmiotem literaturoznawczej uwagi, ale przynoszą wraz z sobą również świat (światy) spoza typowej akademickiej wspólnoty, uświadamiając rozmiary i specyfikę otaczającej nas rzeczywistości „pośród nas”.  Wszystkich bohaterów spotkań charakteryzuje silna tendencja do przełamywania dualizmu życia i literatury, działalności artystycznej i pozaartystycznej, twórczości typowo rozumianej i „twórczości”, jako kreacyjnej pasji, mającej różne formy, odgałęzienia, rodzaje (urzędnicze, wydawnicze, instytucjonalne, naukowe, społeczne, dydaktyczne, itd.). Wszyscy są wyjątkowo silnie zanurzeni w materię życia, w związane z nią problemy, pasje, fascynacje; w działania performerskie o różnym charakterze i wymiarze. Wszyscy, przełamując dystans między tym, co formalnie porozdzielane (jak np. nauki humanistyczne i przyrodnicze), tworzą wielopoziomową i skomplikowaną konstrukcję świata nam najbliższego. Nie zamykają się przy tym w ściśle ograniczonych (problemowo, tematycznie, dyskursywnie) granicach, ale budują różnego rodzaju nici porozumienia z uniwersalnym wymiarem ludzkiej egzystencji. Przekonują, że idea rozumienia i porozumienia nie jest tylko utopią i marzeniem naiwnych, ale naszą fundamentalną potrzebą.
 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
Pracownia „Pośród nas”
Organizatorzy spotkań i redaktorzy tomu
Grażyna i Feliks Tomaszewscy oraz Mirosława i Stanisław Modrzewscy
zzzzzzzzzzzzzzzz
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: śr., 15.01.2020 r., 10:55
Data publikacji: śr., 15.01.2020 r., 10:51