Profesor Izabela Morska - stypendystką Stypendiów Kulturalnych Miasta Gdańska

Pisarka prof. Izabela Morska z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym UG znalazła się wśród stypendystów Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska na 2023 rok z projektem literackim pod tytułem "Miasto w stanie żałoby". Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska przyznawane artystkom i artystom jako wsparcie w procesie powstania dzieła.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy i życzymy weny twórczej!

W ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska na rok 2023 powstaną projekty artystyczne i kulturalne oraz inicjatywy z dziedziny literatury, sztuk wizualnych, teatru, fotografii, muzyki i tańca. Do gdańskich artystek i artystów trafi niemal milion złotych. Wsparcie w ramach stypendium uzyskało 84 utalentowanych twórców. W tym roku po raz pierwszy zaplanowano także uroczystą galę, podczas której stypendyści z rąk prezydent Gdańska otrzymają specjalne certyfikaty.

Oficjalne wręczenie certyfikatów potwierdzających otrzymanie Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska za rok 2023 odbędzie się w poniedziałek, 3 kwietnia o godzinie 13.00 w klubie Żak w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 195/197. 

Miesięczna wartość stypendium w 2023 roku to 3490 zł brutto. Będzie ono wypłacone w miesięcznych transzach. Najkrótszy okres przyznanego stypendium w I naborze to 2 miesiące – najdłuższy to pół roku.

W pierwszym naborze do Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska wpłynęło 290 wniosków. Wsparcie otrzymały 84 osoby, których projekty ujęte we wnioskach komisja uznała za najatrakcyjniejsze.

Łączna kwota jaka została rozdysponowana w pierwszym tym naborze to 998 140,00 zł.

z

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 4. Kwiecień 2023 - 13:22; osoba wprowadzająca: Anna Idzińska-Richter Ostatnia zmiana: wtorek, 4. Kwiecień 2023 - 13:23; osoba wprowadzająca: Anna Idzińska-Richter