Profesor Magdalena-Bielenia Grajewska w gronie koordynatorów UG w SEA-EU 2.0

13 marca br. Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski wręczył nominacje nowym koordynatorom, którzy będą reprezentować uczelnię podczas realizacji sześciu pakietów roboczych kolejnej edycji sojuszu. Wśród koordynatorów znalazła się prof. Magdalena Bielenia- Grajewska z Wydziału Filologicznego UG. Pani Profesor zajmie się koordynowaniem zadania: Tworzenie europejskiej wartości dodanej poprzez współpracę badawczą na poziomie magisterskim. Serdecznie gratulujemy!

s

O SEA-EU myślimy jako o integralnej części Uniwersytetu Gdańskiego, która stała się elementem tożsamości naszej uczelni - rozpoczął spotkanie Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski. - Niewątpliwie nadmorski uniwersytet europejski, dzisiaj pod skrótem 2.0, to dla nas coś absolutnie niezwykłego. To doświadczenie, które pomaga nam budować uczelnię umiędzynarodowioną i przede wszystkim otwartą na kompletnie nowe wyzwania.

SEA EU

 

W ramach sojuszu SEA-EU 2.0 dziewięć uniwersytetów członkowskich zrealizuje sześć pakietów roboczych. Każdy z nich dotyczy innej sfery życia akademickiego: administracji, mobilności, badań, zielonego i zrównoważonego kampusu, relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym i komunikacji.

Każdy członek sojuszu wyznacza swoje zespoły do realizacji tych zadań. W jego skład wchodzą naukowcy, jak i pracownicy administracyjni uczelni. 13 marca br. Uniwersytet Gdański powołał 25 koordynatorów, którzy będą współpracować przy pakietach roboczych z pozostałymi ośmioma uczelniami.

W lipcu 2022 r. Komisja Europejska przeznaczyła na inicjatywę SEA-EU 2.0 14 mln euro. To prawie trzy razy więcej niż szóstka uczelni z pierwszej edycji otrzymała w latach  2019-22. Oznacza to więcej wspólnych inicjatyw, projektów naukowych oraz przede wszystkim więcej mobilności.

prof. Anna Jurkowska-Zeidler

prof. Anna Jurkowska-Zeidler

Dzisiaj mamy 18 uczelni krajowych, które są w sojuszach - mówiła podczas spotkania Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG. - Obecnie funkcjonują 44 uniwersytety europejskie, do 2027 roku ma już ich być 60. Na ten moment stanowią one 10% szkolnictwa wyższego, więc to naprawdę bardzo elitarne grono. Do 2027 r. Komisja Europejska chce przeznaczyć 1 mld euro na tę inicjatywę.

Podczas spotkania Kierowniczka Projektu SEA-EU Marlena Myzyk-Rutkowska i kierownik Biura SEA-EU Natalia Lubińska opowiedziały o zmianach w nowej edycji sojuszu oraz o szczegółach każdego z pakietów roboczych.

Przed koordynatorami pierwsze spotkania z bliźniaczymi zespołami powstałymi na innych uniwersytetach członkowskich SEA-EU oraz budowanie fundamentów na kolejne 4 lata współpracy.

Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski i Prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG. 

Lista koordynatorów z Uniwersytetu Gdańskiego i zadań:

 

Zadanie

Koordynator tasku UG

T1.1 Aligning the European University of the Seas’ short and long-term objectives and leading the design of a fully recognised legal status

P. Pawelska

T1.2Monitoring and reporting

Biuro SEA-EU

T1.3 Assuring quality, ethics and data protection

P. Pawelska

T1.4 Aligning and amplifying SEA-EU 2.0’s Agenda for
educational, research and socio-economic engagement

Ewa Szymczak

T2.1 Facilitating and increasing the level of physical mobility

P.Borkowski

T2.2 Fostering inclusive, digital and green interdisciplinary and innovative training pathways

J. Morawska

T2.3 Enhancing personalised curriculum and credit pathways: developing microcredentials under SEA-EU quality label

A. Kłonczyński

T2.4 Increasing the offer of SEA-EU joint programmes

A.Kędzierska-Szczepaniak

T2.5. SEA-EU becoming a diversified lifelong learning hub

A.Stenke

T2.6 Development of a coherent legal framework, included Automatic Academic Recognition

T. Widłak

T3.1 Generating European added value through research collaborations at the master level

M.Grottel, M. Bielenia-Grajewska

T3.2 Enhance career perspectives of early career researchers inside and outside of academia task

Ł.Rudnicki

T3.3 Reinforcing SEA-EU RI common research framework by facilitating and increasing access to joint resources and infrastructures

W. Laskowski

T4.1 European campus starts with equity promotion

N. Kosakowska-Berezecka

T4.2 Increasing student's participation through the Alliance

Ł.Bień

T4.3 SEA-EU Goes more digital

A. Kubicki

T4.4 SEA-EU Goes Greener

S.Mrozowska

T4.5 Embracing European values as SEA-EU identity hallmarks

M.Niestoruk/B.Madany

T4.6 Promoting multilingualism, building English language competence, and setting up a common SEA-EU Language Policy

A.Swebocka

T5.1 SEA-EU Building Global Bridges: Stronger partnerships for common goals

A. Jurkowska-Zeidler, A. Kłonczyński

T5.2 Innovating the regional understanding about being SEA- EU

M.Adamczuk

T5.3 Transforming SEA-EU Service Learning Centre to the SEA-EU Society Hub

J.Jendza

T6.1 Building a consistent, memorable and attractive identity communication and impact strategy

M. Nieczuja-Goniszewska/M. Jakubowski

T6.2 Managing and implementing a solid, transparent and effective dissemination.

M. Nieczuja-Goniszewska/M. Jakubowski

T6.3 Implementation of common values and quality standards for Science communication

W. Glac

fot. Marcel Jakubowski

fot. Marcel Jakubowski

fot. Marcel Jakubowski

fot. Marcel Jakubowski

fot. Marcel Jakubowski

fot. Marcel Jakubowski

fot. Marcel Jakubowski

fot. Marcel Jakubowski

fot. Marcel Jakubowski

fot. Marcel Jakubowski

fot. Marcel Jakubowski

fot. Marcel Jakubowski

fot. Marcel Jakubowski

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 4. Kwiecień 2023 - 13:26; osoba wprowadzająca: Anna Idzińska-Richter Ostatnia zmiana: wtorek, 4. Kwiecień 2023 - 13:27; osoba wprowadzająca: Anna Idzińska-Richter