Pracownia Badawcza Between.Pomiędzy współorganizuje kurs Blended Intensive Programme Choreographic project and collaborative work between Science, Art and Creation w ramach programu SeaEU

12 lutego 2024 roku rozpoczął się kurs BIP (Blended Intensive Programme) zatytułowany Choreographic project and collaborative work between Science, Art and Creation. Głównymi organizatorami kursu są Uniwersytet Zachodniej Bretanii w Breście (Francja), Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet w Splicie (Chorwacja). Kurs realizowany jest w ramach programu współpracy SEA-EU. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego koordynatorami wydarzenia są  dr Katarzynę Pastuszak oraz dr. hab. Tomasza Wiśniewski, prof. UG, z Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi IAiA. W programie udział biorą studenci i wykładowcy z Gdańska, Splitu, Malty, Kadyksu oraz Kilonii.

W ramach kursu BIP 15 lutego Tomasz Wiśniewski i Katarzyna Pastuszak wygłosili wykład Between Bodies & Landscapes, podejmujący temat relacji między ciałem a krajobrazem w sztukach performatywnych. Tomasz Wiśniewski omówił organizowane w ciągu ostatnich piętnastu lat w ramach festiwalu Between.Pomiędzy działania realizowane na styku praktyki artystycznej i badawczej. Wykład był okazją do podsumowania dotychczasowej pracy laboratoryjnej, jak również koncepcji warsztatów teatralnych z udziałem aktorów, studentów i badaczy. Z kolei Katarzyna Pastuszak przedstawiła studium przypadku badań praktycznych (practice as research), skupiając się na pracy własnej prowadzonej w ubiegłym roku w ramach Pracowni Badawczej Between.Pomiędzy. Było to przygotowanie słuchaczy do praktycznej części kursu.

W dniach 13–19 marca Tomasz Wiśniewski i Katarzyna Pastuszak wraz z grupą studentów UG gościć będą w Breście, gdzie przeprowadzą praktyczną część kursu. Będzie to jednocześnie okazja do wypracowywania dalszej współpracy z partnerskimi uniwersytetami. Podczas pobytu w Breście (obok zajęć teoretycznych i artystycznych) Katarzyna Pastuszak oraz studenci UG uczestniczyć będą w warsztatach pracy twórczej nad spektaklem, który wieńczyć będzie całość kurs. Premiera spektaklu w choreografii Elizabeth Schwarz odbędzie się 19 marca 2024 podczas międzynarodowego festiwalu RESSAC w Breście. W spektaklu wystąpią studenci z Gdańska, Splitu, Malty, Kadyksu oraz Kilonii.

Współpraca między Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem w Breście została zainicjowana w 2022 roku przez Tomasza Wiśniewskiego i Christine Paillard. W 2023 roku pięcioro studentów z Brestu wzięło udział w praktyczno-badawczym warsztacie performatywnym prowadzonym przez Katarzynę Pastuszak na Uniwersytecie Gdańskim podczas konferencji naukowej The Geography of The Theatre Imagination. Warsztat nosił tytuł Mapping Bodies, Landscapes and Relations: Practice Research workshop i odbywał się w dniach 18–20 maja 2023 roku na Sali Teatralnej im. Jerzego Limona. W warsztacie udział wzięli obok studentów z Uniwersytetu Zachodniej Bretanii w Breście, także studenci Uniwersytetu Gdańskiego oraz badacze/praktycy z Federalnego Uniwersytetu w Goiás – Goiânia (Brazylia) i Narodowej Akademii Sztuk „George Enescu” w Jassach (Rumunia). Organizacja wydarzenia możliwa była dzięki współpracy prowadzonej przez Europejski Uniwersytet Nadmorski (SeaEU) w ramach umów bilateralnych z zagranicznymi instytucjami. Dostępny jest film dokumentujący te działania (VIDEO Mapping Bodies_Between.Pomiedzy 2023_documentary (vimeo.com)) oraz ich podsumowanie (Between.Pomiędzy | Festiwal Rozproszony).

 

Więcej o kursie BIP: https://www.univ-brest.fr/festival-ressac/fr/actualite/genesis-growth-and-transformation

Warsztaty Katarzyny Pastuszak oraz wykład online Tomasza Wiśniewskiego i Katarzyny Pastuszak:

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 23. luty 2024 - 12:09; osoba wprowadzająca: Małgorzata Nehring Ostatnia zmiana: czwartek, 23. Maj 2024 - 14:24; osoba wprowadzająca: Małgorzata Nehring