fbpx Sinologia | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Sinologia

Praktyki Sinologia

Studenci sinologii (studia I stopnia) zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze 80h.

Celem praktyk jest przygotowanie studenta do aktywności zawodowej z wykorzystaniem praktycznej znajomości języka chińskiego, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, jak również do pracy zespołowej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów.

Termin rozpoczęcia praktyki student powinien zgłosić najpóźniej na 4 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki poprzez przesłanie na adres mailowy kierownika praktyk (jacek.splisgart@ug.edu.pl) skierowania na praktykę oraz porozumienia pomiędzy wybranym podmiotem gospodarczym lub placówką edukacyjną i UG. W dokumentach tych powinien być określony czas odbywania praktyki.

Wszelkie formularze (porozumienie, skierowanie na praktyki) są jednakowe dla studentów różnych kierunków i znajdują się na stronie Wydziału Filologicznego UG w zakładce STUDENCI.

Zakres obowiązków jakie ciążą na studencie odbywającym praktykę wyznacza strona przyjmująca. Wywiązanie się z nich przez studenta strona przyjmująca potwierdza wpisem do karty praktyki.

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin praktyk na kierunku sinologia101.99 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Klimkiewicz
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Klimkiewicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 05.02.2021 r., 11:32
Data publikacji: pon., 23.11.2020 r., 14:43