Sinologia

Praktyki Sinologia

Studenci sinologii (studia I stopnia) zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze 80h.

Celem praktyk jest przygotowanie studenta do aktywności zawodowej z wykorzystaniem praktycznej znajomości języka chińskiego, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, jak również do pracy zespołowej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów.

1. Trzy tygodnie przed praktyką student zgłasza się do kierownika praktyk z wypełnionymi elektronicznie i wydrukowanymi:

Dokumenty:

  • muszą być dokładnie i prawidłowo wypełnione – bez skreśleń,
  • musza zawierać kompletne dane: dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki – te same na skierowaniu, ubezpieczeniu i porozumieniu na czas określony, pełne nazwy szkół/firm, adresy, imię i nazwisko dyrektora szkoły/reprezentanta firmy.
  1. Dwa tygodnie przed praktyką składa w Dziekanacie w budynku Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51, p. 162, komplet zatwierdzonych przez kierownika praktyk dokumentów z pkt. 1 (skierowanie, porozumienie, formularz ubezpieczenia)

WAŻNE!!! Nieprawidłowo wypełnione dokumenty nie będą przyjmowane!

  1. Przed rozpoczęciem praktyki odbiera z Dziekanatu, p. 162, dokumenty podpisane przez dziekana (skierowanie, porozumienie).
  1. Przekazuje do Dziekanatu, p. 162, jeden egzemplarz porozumienia podpisanego przez praktykodawcę.

Student po zakończeniu praktyk:

  1. W ciągu tygodnia składa do podpisania przez kierownika praktyk:

 

Funkcję kierownika praktyk na kierunku sinologia pełni mgr Anna Gryszkiewicz, anna.gryszkiewicz@ug.edu.pl 

Dokumenty niezbędne przy realizacji praktyk na kierunku sinologia oraz regulamin praktyk znajdują się w załącznikach. Na stronie wydziału zamieszczone są: program praktyk (zakładka Program Praktyk) oraz wzory wniosków o zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej oraz o przedłużenie terminu realizacji praktyk (zakładka Dokumenty).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2020 - 14:43; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: piątek, 14. Październik 2022 - 07:26; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz