POWER

Program ProUG

Reklama obrazkowa programu ProUG

Wydział Filologiczny uczestniczy w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku. Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2018-30.09.2022.

Programem POWER objęte są kierunki prowadzone na Wydziale Filologicznym UG: Filologia klasyczna, Filologia germańska, Studia bałkańskie, Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, Produkcja form audiowizualnych (nowy kierunek w przygotowaniu).

https://proug.ug.edu.pl/

 baner z logotypami POWER, UG i UE

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 30. Wrzesień 2018 - 12:06; osoba wprowadzająca: Jacek Pokrzywnicki Ostatnia zmiana: niedziela, 30. Wrzesień 2018 - 12:08; osoba wprowadzająca: Jacek Pokrzywnicki