MOST

Rekrutacja na semestr letni 2023/2024

Do 30 listopada trwa rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST!

Program MOST daje możliwość:

 • realizacji programu studiów na polskiej uczelni innej niż macierzysta;
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Kto może wziąć udział w programie?

 • Studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich
 • Studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia
 • Studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia
 • Doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich

Aby aplikować do programu, należy wejść na stronę.

Więcej szczegółowych informacji o rekrutacji i ofercie Programu MOST:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. Listopad 2023 - 12:52; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: środa, 15. Listopad 2023 - 12:57; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka

Program MOST. Rekrutacja na semestr letni 2022/2023

31 października - 30 listopada 2022 r. - rekrutacja do programu MOST w semestrze letnim 2022/2023.

Dzięki tej inicjatywie studenci i doktoranci mają możliwość studiowania w jednej z ponad dwudziestu pięciu polskich uczelni partnerskich.

Oprócz Uniwersytetu Gdańskiego w programie biorą udział m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zgłoszenie kwalifikowane na podstawie:

 • średniej ocen z całego toku studiów
 • udokumentowanych osiągnięć naukowych
 • zaangażowania na rzecz społeczności akademickiej
 • osobistej motywacji studentów

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji do Programu MOST na semestr letni 2022/2023: https://most.amu.edu.pl/
Bieżące informacje publikowane są na oficjalnym profilu: www.facebook.com/programmost2000
System internetowej rekrutacji do Programu MOST: https://irkmost.amu.edu.pl/pl/
Przewodnik po rekrutacji do Programu MOST w Uniwersytecie Gdańskim znajduje się na stronie: https://ug.edu.pl/studenci/studia-i-i-ii-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie/rozwoj-kariera/most/rekrutacja-krok-po-kroku

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 22. Listopad 2017 - 12:15; osoba wprowadzająca: Jacek Pokrzywnicki Ostatnia zmiana: środa, 26. Październik 2022 - 11:40; osoba wprowadzająca: Jacek Pokrzywnicki