Publikacje Pracowni

Spis publikacji 2021-2023

Slusar Ekaterina, Mampe Joanna, Воспитание толерантности на уроках РКИ. Установление контакта между учащимися разного вероисповедания, W: Wielkie religie świata w języku i kulturze: chrześcijaństwo, islam, dialog / Jaszczewska Magdalena, Kopac Tatiana, Stec Wanda (red.), 2022, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.213-224, ISBN 978-83-8206-337-0

Hinc Jolanta, Mampe Joanna, Jarosz Adam, Academic tutoring as a form of personalized language education: a project and practice at the University of Gdańsk (Poland) , Филологические Hауки в МГИМО, 2021, vol. 7, nr 4, s.21-27

Mampe Joanna, Ovchinnikova Lada, Fomina Jekaterina, В мире событий: пособие по русскому языку как иностранному на материале текстов новостей , 2021, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 212 s., ISBN 978-83-8206-139-0

Mampe Joanna, Stepanova Lada, Жемчужина Сибири , 2021, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 182 s., ISBN 978-83-8206-235-9

Овчинникова Лада, Mampe Joanna, Интернет-общение: письма и короткие сообщения: учебное пособие по развитию речи , 2021, Москва, Русский Язык. Курсы, 216 s., ISBN 978-5-88337-844-6

Mampe Joanna, Овчинникова Лада, Персуазивно-дидактический ресурс учебных материалов по русскому языку как иностранному, W: Perswazja językowa w różnych dyskursach / Sładkiewicz Żanna (red.), 2021, vol. 6, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.76-86, ISBN 978-83-8206-219-9

Овчинникова Лада, Mampe Joanna, Творческие письменные задания по русскому языку как средство выражения языковой личности обучающихся, W: W poszukiwaniu tożsamości językowej / Hau Anna, Trendowicz Marcin (red.), 2021, vol. 5, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.97-112, ISBN 978-83-8206-217-5

Овчинникова Лада Олеговна, Mampe Joanna, Дидактический потенциал коммерческих текстов на занятиях по РКИ , W: Руски јазик, литература и култура: минато, сегашност, иднина 3: Зборник на трудови од III меѓународна конференција „Руски јазик, литература и култура: минато, сегашност, иднина“, (26-28 септември 2021 г. во Скопје) / Ковшова Марија [i in.] (red.), 2021, Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, s.191-195, ISBN 978-9989-43-471-6

Резникова Татьяна Николаевна , Mampe Joanna, Имитационная фирма как интерактивная технология в обучении русскому языку как иностранному студентов технического вуза , W: Руски јазик, литература и култура: минато, сегашност, иднина 3: Зборник на трудови од III меѓународна конференција „Руски јазик, литература и култура: минато, сегашност, иднина“, (26-28 септември 2021 г. во Скопје) / Ковшова Марија [i in.] (red.), 2021, Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, s.205-214, ISBN 978-9989-43-471-6
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 29. Wrzesień 2023 - 21:33; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: piątek, 29. Wrzesień 2023 - 21:35; osoba wprowadzająca: Marta Noińska

Интернет-общение: письма и короткие сообщения. Учебное пособие по развитию речи

Joanna Mampe, Lada Owczinnikowa 

Wydawnictwo "Russkij Jazyk". Kursy wydało nowy podręcznik do kształtowania umiejętności komunikacyjnych "Komunikacja internetowa: listy i krótkie wiadomości". Poziom B1. Autorki, Joanna Mampe i Lada Owczinnikowa, zbudowały swój podręcznik zgodnie z kalendarzowym, rocznym harmonogramem życia studenta od września do sierpnia. To książka o przyjaźni trzech młodych mężczyzn i dwóch dziewcząt. Ich historie poznajemy z listów, które do siebie piszą.

Иоанна Мампе и Лада Овчинникова

Издательство "Русский язык". Курсы выпустило новинку по развитию речи "Интернет-общение: письма и короткие сообщения". Уровень В1. Авторы, Иоанна Мампе и Лада Овчинникова, построили своё пособие по календарному, годовому графику жизни студента с сентября по август. Это книга о дружбе трёх молодых людей и двух девушек. Их истории мы узнаём из писем, которые они пишут друг другу.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 2. luty 2022 - 17:56; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 2. luty 2022 - 17:56; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

W mirie sobytij Joanna Mampe Lada Ovchinnikova Jekaterina Fomina

Pojawił się podręcznik  В мире событий autorstwa Joanny Mampe, Lady Ovchinnikovej i Jekateriny Fominy.

Dodatkowe ćwiczenia:

https://wordwall.net/resource/27901891

 

https://learningapps.org/watch?v=pgjv0w71322

 

https://wordwall.net/resource/27907236

Załącznik Rozmiar
okladka.jpg 3.01 KB
mir_sobytij_27_08-fragment.pdf 826.97 KB
mir_sobytij-spis.pdf 233.48 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. Styczeń 2022 - 17:49; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24. Styczeń 2022 - 17:50; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Жемчужина Сибири - dodatkowe fotografie

Irkuck, Bajkał, Bolszyje Koty

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 16. Maj 2021 - 10:51; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: niedziela, 16. Maj 2021 - 10:51; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Жемчужина Сибири - pytania i odpowiedzi do tekstów

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 16. Maj 2021 - 10:40; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: niedziela, 16. Maj 2021 - 10:40; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Жемчужина Сибири - Ciekawostki

Załącznik Rozmiar
napoje.pdf 244.15 KB
kebab.pdf 269.86 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 16. Maj 2021 - 10:30; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: niedziela, 16. Maj 2021 - 10:30; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Расскажи мне обо всём. Пособие по русскому языку в дружеской переписке.

Rasskazhi_mne

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczących się języka rosyjskiego.

Celem podręcznika jest wprowadzenie w fascynujący sposób zestawu powszechnie stosowanych szablonów, które są typowe dla codziennej komunikacji ustnej i pisemnej w sferze codziennej i akademickiej. Składa się z 93 listów, które przedstawiają różne style, komentarze, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia kontrolujące czytanie ze zrozumieniem, a także zadania komunikacyjne dla rozwoju umiejętności pisania. Na końcu książki znajdują się klucze do zadań i ćwiczeń.

Informacja na stronie Wydawnictwa  

Nagrania listów można pobrać pod linkiem: https://wyd.ug.edu.pl/rasskazhi

 

 

 

Recenzje podręcznika

Załącznik Rozmiar
Recenzja 1 1.72 MB
Recenzja 2 2.09 MB
Recenzja 3 476.43 KB
Recenzja 4 799.14 KB
Recenzja 5 2.06 MB
Recenzja 6 1.66 MB
Recenzja 7 2.5 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. Październik 2017 - 23:14; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: niedziela, 22. Listopad 2020 - 19:54; osoba wprowadzająca: Marta Noińska

Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu

Problemy_dyd_przekl

Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania. J.Mampe, J. Hinc, A. Jarosz (red.)

Publikacja, którą mamy przyjemność przedstawić, to zbiór opracowań naukowych podejmujących szerokie problemy badawcze z zakresu glottodydaktyki oraz nauczania przekładu na uczelniach wyższych oraz w szkolnictwie nieakademickim. Różnorodność omawianych w niniejszym tomie zagadnień świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu badaczy efektywizacją procesu nauczania języków obcych oraz nauczania przekładu, a także o stale aktualnej potrzebie doskonalenia technik pracy i warsztatu metodycznego nauczyciela.

W publikacji wyróżnić można dwie grupy tematyczne. W pierwszej dyskutowane są zagadnienia szeroko pojętej glottodydaktyki. Druga poświęcona jest wykorzystaniu tłumaczeń w nauczaniu języka obcego oraz dydaktyce przekładu.

Redaktorzy publikacji wyrażają nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem czytelników związanych z nauczaniem języków obcych, przekładem oraz nauczaniem przekładu. Pozycja na stronie Wydawnictwa UG

Załącznik Rozmiar
Spis treści 59.37 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. Październik 2017 - 23:09; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: niedziela, 22. Listopad 2020 - 19:53; osoba wprowadzająca: Marta Noińska

Wykaz publikacji

 

Статьи

[1]     Рублева Е. В. Использование интерактивных технологий в практике преподавания РКИ иностранным военнослужащим // Проблемы модернизации современного высшего образования: лингвистические аспекты: материалы IV Международной научно-метдической конференции (25 мая 2018 г.). — Изд-во Ипполитова, ОАБИИ Омск, 2018. — С. 326–331. ISBN 978-5-90363-161-2.

[2]     Дистанционное образование в обучении РКИ: положительный опыт использования ресурсов портала "Образование на русском" / С. И. Ельникова, Е. Н. Павличева, М. Н. Русецкая, Е. В. Рублева // Русский язык за рубежом. — 2017. — № 4. — С. 6–12.

[3]     Баранникова Н. А., Павличева Е. Н., Рублева Е. В. Инновационные методы и технологии преподавания русского языка как иностранного и неродного в дистанционном формате // Актуальные проблемы обучения русскому языку как иностранному и русскому языку как неродному. — Издательство МГОУ Москва, 2017. — С. 145–149.

[4]     Рублева Е. В. Лингвометодические рекомендациипо составлению учебных материалов для образовательных онлайн-ресурсов по РКИ // Актуальные проблемы обучения русскому языку как иностранному и русскому языку как неродному. — Издательство МГОУ Москва, 2017. — С. 149–154.

[5]     Баранникова Н. А., Павличева Е. Н., Рублева Е. В. Новые подходы к совершенствованию профессиональных компетенций зарубежных преподавателей русского языка // ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Сборник материалов VIII городской научно-практической конференции. — ISBN 9-785-384-00261-1. — Издательство ООО А-Приор Москва, 2017. — С. 11–17.

[6]     Рублева Е. В., Павличева Е. Н., Баранникова Н. А. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОРТАЛА ОБРАЗОВАНИЕ НА РУССКОМ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ // Подготовка учителя русского языка и литературы в системе вузовского образования: проблемы и перспективы. — РАО, Центр русского языка и славистики Москва, 2017. — С. 42–46. ISBN 978-5-00105-206-7.

[7]     Рублева Е. В., Павличева Е. Н., Баранникова Н. А. Особенности обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья на подготовительных факультетах российских вузов // АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММНА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (Сборник статейII Всероссийской научно-практической конференции, 6–7 сентября 2017 г.). — Москва, 2017. — С. 28–39. ISBN 978-5-98269-171-2 УДК 378.046.2 ББК 74.489.

[8]     Рублева Е. В., Павличева Е. Н., Баранникова Н. А. Развитие речевых компетенций школьников в процессе дополнительного образования // Филологическое образование в современных исследованиях: лингвистический и методический аспекты // Материалы Международной научно-практической конференции "Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XVIII Кирилло-Мефодиевские чтения". — Москва-Ярославль, 2017. — С. 262–265.

[9]     Рублева Е. В., Павличева Е. Н., Баранникова Н. А. Реализация edutainment-технологий при уровневом подходе к обучению РКИ на портале "Образование на русском" // Русский язык за рубежом. — 2017. — № 2. — С. 22–26.

[10]   Рублева Е. В. УЧЕТ СЕМАНТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ МОЗГА УЧАЩЕГОСЯ И ОПЫТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ПОСТРОЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА // METODY NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH W GLOTTODYDAKTYCE. — Uniwersytet Gdański Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk, 2017. — С. 36–49. ISBN 978-83-7865-553-4.

[11]   Рублева Е. В. Технологии edutainment и их место в методике преподавания РКИ (русского языка как иностранного) // Динамика языковых и культурных процессов в современной России [Электронный ресурс]. Материалы V Конгресса РОПРЯЛ. — ISBN 978-5-9905928-7-2. — РОПРЯЛ СПб, 2016. — С. 1517–1519.

[12]   Рублева Е. В. Визуализация стереотипов о России и поведение русских на примере сериала Как я стал русским // II Международный научно-практический семинар "Преподавание общеобразовательных предметов на русском языке в иноязычной аудитории". ИРЯиК МГУ, 3 марта 2016 г. — Ред.-изд. совет МОЦ МГ Москва, 2016. — С. 222–227.

[13]   Рублева Е. В., Павличева Е. Н., Баранникова Н. А. Дистанционное образование для различных групп пользователей в условиях индивидуализации обучения // Динамика языковых и культурных процессов в современной России [Электронный ресурс]. Материалы V Конгресса РОПРЯЛ. — ISBN 978-5-9905928-7-2. — РОПРЯЛ СПб, 2016. — С. 1296–1299.

[14]   Рублева Е. В. Использование мобильных приложений на уроке русского языка как иностранного на начальном этапе обучения // АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. — Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина Москва, 2016. — С. 409–415.

[15]   Рублева Е. В. Нужно ли обучению развлечение? К вопросу об edutainment-технологиях в преподавании РКИ // Русское культурное пространство. Сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции. — 5. — ИРЯиК МГУ Москва Перо Москва, 2016. — С. 450–453.

[16]   Рублева Е. В. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ // "Преподавание русского языка как иностранного в вузе: традиции новации и перспективы". IV Международная научно-методическая конференция (25-26 февраля 2016 г.) Сборник научных статей. — "МГИМО-Университет" Москва, 2016. — С. 272–279.

[17]   Белова Н. В., Рублева Е. В. Технология смешанного обучения на уроках РКИ // Русский язык за рубежом. — 2016. — № 3 (256). — С. 78–82.

[18]   Рублева Екатерина Владимировна Белица Т. И. Уровневый подход к trud'у: различные типы заданий, основанные на тексте Тотального диктанта // #тотсборник. — Фонд "Тотальный диктант" Новосибирск, 2016. — С. 125–131.

[19]   Рублёва Е. В. Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении языкам с учетом психолого-педагогического портрета современного учащегося // Сборник статей Пятой Всероссийской конференции Стратификация национального языка в современном российском обществе (г. Санкт-Петербург, 28–31 ноября 2015 г.). — Златоуст СПб, 2015. — С. 221–225.

[20]   Рублёва Е. В. Конфликт поколений в образовании xxi века: победит сильнейший? // Вестник ЦМО МГУ. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. — 2015. — № 3. — С. 113–122.

[21]   Рублёва Е. В. Лингвометодический потенциал аудио- и видеоподкастов в обучении РКИ // СЛОВО. ГРАММАТИКА. РЕЧЬ. Выпуск XVI: Материалы VI Международной научно-практической конференции Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного. — МАКС-Пресс, 2015. — С. 511–513.

[22]   Рублёва Е. В. Новые технические средства обучения как системообразующий фактор современного образовательного пространства // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры. Сборник статей участников XIII Конгресса МАПРЯЛ. — Т. 10. — МАПРЯЛ Гранада Санкт-Петербург, 2015. — С. 883–888.

[23]   Рублёва Е. В. Современные технологии в обучении русскому языку как иностранному: опыт разработки и реализации обучающего сайта listen to russian // Русский язык за рубежом. — 2015. — № 6. — С. 28–35.

[24]   Рублёва Е. В. Современные технологии в обучении русскому языку как иностранному: теоретические предпосылки для разработки аудио- и видеоподкастов // Русское культурное пространство. Сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции. Выпуск 4. В 2 томах / Под ред. С. Г. Грачева. — Т. 1 из 4. — Перо Москва, 2015. — С. 55–57.

[25]   Рублёва Е. В. Современные технологии в обучении русскому языку как иностранному: теоретические предпосылки для разработки аудио- и видеоподкастов // Русское культурное пространство. Сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции. Выпуск 4. В 2 томах / Под ред. С. Г. Грачева. — Т. 1 из 4. — Перо Москва, 2015.

[26]   Рублёва Е. В., Белова Н. В. Урок-экскурсия в Третьяковскую галерею как пример "смешанного обучения" в практике преподавания русского языка как иностранного // Вестник ЦМО МГУ. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. — 2015. — № 2. — С. 111–117.

[27]   Рублёва Е. В. Эволюция средств обучения: от ТСО к ЭСО // Русский язык - язык науки, культуры, коммуникации. Международная научно-практическая конференция, посвященная 60-летию со дня основания первого в России подготовительного факультета для иностранных граждан. — Т. 1. — Институт русского языка и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова Москва Издательство "Перо", 2015. — С. 62–66.

[28]   Рублёва Е. В. Адаптация образования в современной педагогической реальности // Русский язык за рубежом. — 2014. — № 3. — С. 56–61.

[29]   Рублёва Е. В. Визуализация как неотъемлемая часть новых способов подачи обучающего материала с edutainment-компонентом // Международный научно-практический семинар "Преподавание общеобразовательных предметов на русском языке в иноязычной аудитории". Сборник материалов. — Институт русского языка и культуры МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014. — С. 130–132.

[30]   Рублёва Е. В. Инновационные подходы к образовательному процессу на современном этапе обучения // Вестник ЦМО МГУ. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. — 2014. — № 4. — С. 61–65.

[31]   Рублёва Е. В. Новые образовательные тренды в обучении языкам // Вестник ЦМО МГУ. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. — 2014. — № 1. — С. 124–131.

[32]   Рублёва Е. В. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ: ПЕРЕХОД ОТ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ (e-learning) К МОБИЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ИЛИ ОБУЧЕНИЮ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (m-learning) // сборник докладов VI Международной научной конференции РУССКИЙ ЯЗЫК В ЯЗЫКОВОМ И КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ И МИРА: ЧЕЛОВЕК. СОЗНАНИЕ. КОММУНИКАЦИЯ. ИНТЕРНЕТ. — ЛЁВЕН, БЕЛЬГИЯ, 2014. — С. 1457–1462.

[33]   Рублёва Е. В. Особенности синхронного и асинхронного онлайн-обучения на современном этапе образовательного процесса // Вестник ЦМО МГУ. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. — 2014. — № 3. — С. 50–55.

[34]   Рублёва Е. В. Презентация и инфографика как компоненты edutanment (образования через развлечение) // Актуальные проблемы преподавания РКИ в вузе. — Изд-во МГИМО М, 2014. — С. 372–380.

[35]   Рублёва Е. В. Учёт психологических особенностей учащихся в обучении языкам // Русское культурное пространство. Сборник материалов научно-практического семинара. Вып. 3. — Институт русского языка и культуры МГУ Москва, 2014. — С. 131–133.

[36]   Рублёва Е. В. Что такое стереотипы и как с ними бороться // Интернет-журнал "Тезис.ру". — 2014. Ссылка: http://thezis.ru/chto-takoe-stereotipyi-i-kak-s-nimi-borotsya.html.

Книги

[1]     Рублева Е. В., Белова Н. В. Краткий словарь IT-терминов для специалистов по языковому образованию. — Златоуст Санкт-Петербург, 2017. — 68 с.

Список научных трудов:

1. Дронова А.Л. Метаязыковые механизмы описания взглядов и мимических движений (глаза и брови) как невербальных сигналов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 2. Ч 1. -С. 84 – 87.

2. Дронова А.Л. К вопросу о метаязыковом функционировании естественного языка в художественных текстах // Слово.ру: Балтийский акцент. Калининград: Изд-во БФУ им. И.Канта, 2014. - № 3-4. - С.17 -22.

3. Дронова А.Л. Функции метаописания невербальных сигналов в художественном тексте // Инновационная компетентность специалистов как фактор развития современного общества: материалы международной научно-практической конференции (Калининград, 15 апреля 2014г.)// – Калининград, 2014. С. 290 -294.

4. Дронова А.Л. Концепт как способ описания метаязыковых репрезентация (на материале произведений И.С. Тургенева) // V Международный Балтийский форум. XV Международная научная конференция «Инновации в науке, образовании и предпринимательстве - 2017», III Конференция «Инновационное предпринимательство -2017». Часть 3 – Калининград: изд-во БГА РФ, 2017 . – С. 11 – 14.

5. Дронова А.Л. Метаязыковые репрезентации невербальных сигналов в повестях и рассказах И.С. Тургенева // V Международный Балтийский форум: материалы форума – Калининград: изд-во БГА РФ, 2017 . – С. 821 - 827.

Lada Ovcinnikova, Лирические миниатюры Ю.Н. Куранова как средство развития способности к эмпатии при обучении русскому языку как иностранному. Калининград: Материалы межвузовской научно-практической конференции. Калининград: Институт кооперации, 2014.

Joanna Mampe, Lada Ovcinnikova, Дидактический потенциал туристической рекламы на занятиях по русскому языку как иностранному. Калининград: Сборник материалов международной научно-практической конференции Филиала Санкт-Петербургского юридического института МВД РФ. Калининград, 2015.

Lada Ovcinnikova, Креолизованные тексты как средство повышения мотивации к обучению на занятиях по русскому языку как иностранному. Калининград: Сборник материалов межвузовской конференции Материалы межвузовской конференции «Актуальные проблемы лингвистики,  психолингвистики и лингводидактики». Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2015

Lada Ovcinnikova, Тексты спортивной тематики как средство обучения научному стилю речи  студентов всех специальностей. Калининград: Материалы межвузовской научно-практической конференции. Калининград: Институт кооперации, 2015.

Lada Ovcinnikova, Тексты о здоровом образе жизни как средство обучения научному стилю речи студентов всех специальностей. Калининград: Материалы XVIII ежегодной межву-зовской научно-практической конференции «Пути повышения уровня подготовки специа-листов в высших учебных заведе-ниях» / Под. ред. Урюпина М.Б. – Калининград: Изд-во Филиала ВУНЦ ВМФ «ВМА» (г. Калининград), 2015. 

Lada Ovcinnikova, Joanna Mampe, Дидактический потенциал рекламных текстов медицинских и эстетических услуг при обучении РКИ. Известия вузов. Серия «Гуманитарные науки». 2016, № 7.

Lada Ovcinnikova, Скрябина А.В., Системное сетевое взаимодействие образовательных организаций. Проблемы современной глоттодидактики и прикладной методики. Гданьск, 2016. 

Joanna Mampe, Lada Ovcinnikova, Лингвострановедческая информация как средство повышения привлекательности текстов для обучения иностранным языкам в специальных целях. Гданьск: Монография Гданьского университета «Социолингвистические исследования в теории и практике. Междисциплинарный подход». Т. 3. Гданьск: Изд-во Гданьского университета, 2014

Joanna Mampe, Lada Ovcinnikova, Перспективы сетевой реализации образовательный программ (на примере сотрудничества преподавателей русского языка как иностранного в вузах и и учителей русского языка в средних общеобразовательных учреждениях) Актуальные проблемы изучения языка, литературы и журналистики: история и современность. Материалы X Международной научно–практической конференции (Абакан, 24 – 26 ноября 2015 г.)

Lada Ovcinnikova, Пути облегчения восприятия текстов  для чтения на занятиях по русскому языку как иностранному. Русский язык в полиэтническом образовательном пространстве военного вуза. Материалы межвузовской научно–практической конференции. Санкт–Петербург, 2017 г.

Lada Ovcinnikova, Joanna Mampe, Светская жизнь и скрытые смыслы в заголовках глянцевых журналов. Гданьск: Монография Гданьского университета «Социолингвистические исследования в теории и практике. Междисциплинарный подход».Т. 2. Гданьск: Изд-во Гданьского университета. 2015

Joanna Mampe, Lada Ovcinnikova, Туристическая реклама на русском и польском языках как отражение ценностной картины мира потребителей. Гданьск: Монография Гданьского университета «Социолингвистические исследования в теории и практике. Междисциплинарный подход». Т. 1. Гданьск: Изд-во Гданьского университета, 2014

Lada Ovcinnikova, Одухотворение животного мира  в ценностной картине мира Ю.Н.Куранова. (Доклад, статья) Сборник материалов международной научно–практической конференции «Бестиарный код культуры». Москва, Изд–во РГГУ, 2015 г.

Lada Ovcinnikova, Joanna Mampe, Выражение безразличия в польской и русской речи. «Говорим, как говорим». Речевая коммуникация: интердисциплинарный подход. Гданьск, 2014.

Lada Ovcinnikova, Joanna Mampe, Современные тексты рекомендательного характера как средство формирования ценностной картины мира. «Социолингвистические исследования в теории и практике. Междисциплинарный подход». Т. 4. Гданьск: Изд-во Гданьского университета, 2016

2018

Recenzowana publikacja naukowa: Karolina Wielądek, Ćwiczenia multimedialne doskonalące technikę cichego czytania w języku rosyjskim jako obcym, [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, tom IX, Poznań: Młodzi Naukowcy, 2018, s. 96-103, ISBN 978-83-66139-54-1.

Skrjabina A. Mampe J., Igrovaâ deâtel'nost' na urokah russkogo âzyka W: Dziecko w przestrzeniach języka: wybrane konteksty teoretyczne - wybrane perspektywy praktyczne / red. nauk. Kinga Kuszak: Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018.

J. Mampe, O pol'skom opyte meždunarodnogo sotrudničestva po programme Comenius: Izvestiâ Vysšich Učebnyh Zavedenij. Gumanitarnye nauki. - 2018, T. 9, vyp. 1.

Рублева Е.В., Использование интерактивных технологий в практике преподавания РКИ иностранным военнослужащим, в: Проблемы модернизации современного высшего образования: лингвистические аспекты: материалы IV Международной научно-методической конференции (25 мая 2018г.), Омск, с. 326-331.

Рублева Е.В., Образовательный контент и принципы отбора языкового материала при создании онлайн-ресурсов по РКИ в: Сборник материалов конференции Филологические чтения ЯрГУ им. П.Г.  Демидова, Ярославль, с. 277-282.

Рублева Е.В., Роль и место субъекта обучения в новом образовательном пространстве в: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujecie interdyscyplinarn, том 6,  Gdansk, с. 219-229.

Рублева Е.В., Текст vs подкаст: дополнение или замещение? В: сборник материалов VI Конгреса РОПРЯЛ, Санкт-Петербург, с. 1674-1679.

 

2019

  1. Hinz J., Jarosz A., Einige Überlegungen zur Übertragung von geschlechtergerechten und geschlechterneutralen Personenbezeichnungen für Berufe und Funktionen ans dem Deutschen ins Polnische 
  2. Кадоло Т.А. Обращение к этнической культуре Урало-Поволжья в курсе русского языка как иностранного // Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и современность: материалы XII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых / отв. ред. Э.В. Камалеев. – Уфа: ИЭИ УФИЦ РАН, 2018. – С. 68-71.
  3. Кадоло Т.А. Организация веб-квеста «Паронимы: как не заблудиться?» (сценарий занятия по русскому языку в 10 классе) // Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции «Интерактивность как катализатор развития вузов» (26 октября 2018 года). – М.: РУДН, 2018. – С. 279-288.
  4. Кадоло Т.А. Профилактика речевого экстремизма на занятиях по русскому языку и культуре речи // Экстремизм и толерантность в дискурсе межкультурной коммуникации [Текст] / сборник статей международной научной конференции, г. Москва, 1 – 3 ноября 2018 г. / Под ред. И.И. Бурлаковой. – Москва: Полиграф сервис, 2018. – С. 30-32.
  5. Кадоло Т.А. Тема космоса на занятиях по русскому языку как иностранному // Учимся понимать Россию: политическая и массмедийная коммуникация: материалы Междунар. науч. конф. (Екатеринбург, 10-14 окт. 2018 г.) / Урал. гос. пед. ун-т; отв. ред. А. П. Чудинов. – Екатеринбург: [б. и.], 2018. – С. 110-113.
  6. Кадоло Т.А. Формирование компетенций в процессе изучения латинского языка // «Иннова – 2019»: Материалы международной научно-методической конференции: на казахском/русском яз. – Костанай: Қостанайский гос.университет имени А.Байтурсынова, 2019.  – С. 106-109.
  7. Овчиникова Л.О. Речевые средства создания положительных образов сотрудников силовых ведомств в учебных материалах по русскому языку как иностранному. Ежегодная международная научно-практическая конференция «Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии».  13 декабря 2019 года. Доклад
  8. Овчинникова Л.О., Резникова Т.Н. Содержательные особенности текстов в рамках имитационной модели обучения официально-деловому стилю речи. Международная научно-практическая конференция Балтийский морской форум. Сентябрь, 2019. Доклад)
  9. Черинстер А.Ю., Овчинникова Л.О. Лексические игры на занятиях по РКИ при обучении языку специальности: военно-морской и медицинский профили.  II Межвузовская научно-методическая конференция «Русский язык в полиэтническом образовательном пространстве военного вуза», 12 декабря 2019 года. Доклад

2020

Рублева Екатерина, Тупицына Екатерина, Mampe Joanna, Marzouk Fadhil , Аудио- и видеоподкаст как актуальная форма электронного дискурса в обучении русскому языку как иностранному  W: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne / Mampe Joanna [i in.] (red.), 2020, vol. 7, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.93-105, ISBN 978-83-7865-952-5

Интернет-общение: письма и короткие сообщения: учебное пособие по развитию речиОвчинникова Лада, Mampe Joanna, 2021, Москва, Русский Язык. Курсы, 216 s., ISBN 978-5-88337-844-6

Kopac Tatiana, Прецедентные феномены из сферы„Искусство” на уроках РКИ, w: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne, pod red. J. Mampe, M. Noińskiej, J. Hinc, A. Jarosza, t. 7, Gdańsk 2020, s. 119–138. ISBN: 978-83-7865-952-5 

Григорий Казаков, Новая веха российской внешкольной педагогики // Опыт, №171, 2020.

Григорий Казаков, Первый Семинар по работе старшей ветви ОРЮР // Опыт, №171, 2020.

Григорий Казаков, Пособие для проведения православных подростковых лагерей // Библиография и книговедение, №2, 2020.

Лада Овчинникова, Речевые средства создания положительного образа сотрудников силовых ведомств в учебных материалах по русскому языку как иностранному, VIII Балтийский юридический форум Закон и правопорядок в третьем тысячелетии: Материалы международной научно практической конференции ред. С.В. Векленко. Калининград, с. 93-94, 2020 ISBN 978-5-93919-078-7

Кадоло Т.А. Развитие коммуникативных навыков при изучении русского языка с помощью вспомогательных ресурсов цифровой образовательной среды [Текст] (тезисы) // Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban: Konferenciaprogram és az összefoglalók kötete / Főszerkesztők: Juhász Valéria, Sulyok Hedvig. – Szeged: SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 2020. – О. 64. (Развитие навыков общения и речи на практике: программа конференции и тезисы / под ред. В. Юхас, Х. Шульок. – Сегед: Сегедский университет, 2020. – С. 64.) (0,1 п.л.)

Кадоло Т.А. Развитие коммуникативных навыков при изучении русского языка с помощью вспомогательных ресурсов цифровой образовательной среды [Текст] (научная статья) // Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban / Főszerkesztők: Juhász Valéria, Sulyok Hedvig. – Szeged: SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 2020. – О. 453-464. (Развитие навыков общения и речи на практике / под ред. В. Юхас, Х. Шульок. – Сегед: Сегедский университет, 2020. – С. 453-464.) (0,75 п.л.)

Кадоло Т.А. Формирующее оценивание в практике изучения лингвистических дисциплин // Лингвистика и лингводидактика в неязыковом вузе: сборник материалов 3-й Международной научно-практической конференции. – Москва: Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Ассоциация технических университетов России и Китая. 2020. – в печати.

Рублёва Е.В., Миронюк О.В., Ильина О.А., Филиппова В.М., Кудоярова Т.В., Орехова И.А., Куваева А.С., Вохмина Л.Л., Кабанкова Ю.Ю., Методические рекомендации ОСБО СНГ по русскому языку. Москва. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2020. Электр.

Рублёва Е.В., Труханова Д.С., ИКТ и дистанционное обучение: педагогическая рефлексия. Международный аспирантский вестник. – 2020.

Рублёва Е.В., Татаринова Н.В., Цифровая компетентность преподавателя как основа эффективной работы в условиях дистанционного образования, Русский язык за рубежом. – 2020.

Рублёва Е.В., Хехтель А. С., Обучение русскому языку в цифровую эпоху. Учебно-методическое пособие. Москва Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2020.УДК 811.161.1 ББК 81.411.2Р 82. Электр.

Рублёва Е.В., Чернышева Е.В., Куприна И.В., История русской художественной культуры IXXIX вв. Учебное пособие для иностранных студентов, начинающих изучать русский язык (уровень А2–В1), Москва Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2020.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Czerwiec 2018 - 09:15; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 3. Marzec 2021 - 15:42; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe