Pracownia Badań nad Akwizycją i Nauczaniem Języków Obcych

O PRACOWNI

Główne cele i zadania badawcze:

  • badanie procesów akwizycji umiejętności językowych, kompetencji komunikacyjnej na gruncie języka obcego jako nowego środka porozumiewania;
  • analiza potrzeb językowych i ich związków z motywacją uczenia się zależnie od narodowości i uwarunkowań polityczno-gospodarczych, z drugiej strony, analiz tzw. osobowości językowej, jej struktury i asocjacyjnych odniesień w aspekcie psycholingwistycznym w kontekście komunikacji międzyjęzykowej;
  • odniesienie zebranych materiałów do pragmatyki komunikacji i metodyki nauczania;
  • opracowania o charakterze glottodydaktycznym.

Członkowie od 2022 roku

dr Joanna Mampe (Uniwersytet Gdański) – kierownik

prof. dr hab. Ludmiła Szypielewicz (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr Fadhil Marzouk

dr Tatiana Kopac (Uniwersytet Gdański)

mgr Małgorzata Staniszewska

dr Jolanta Hinc (Uniwersytet Gdański)

dr Adam Jarosz (Uniwersytet Gdański)

mgr Karolina Wielądek (Uniwersytet Gdański)

mgr Karolina Katka - Rychłowska

доц. д-р Ирина Георгиева, кафедра \ департамент Новая болгаристика, Новый болгарский университет, Bułgaria

dr hab., Biljana Mirchevska-Bosheva, profesor, Department for Slavistics, Faculty of Philology "Blaze Koneski", Sts. Cyril and Methodius University - Skopje, Macedonia

Tatiana Savchenko, Masaryk University, Faculty of Education; Prague University of Economics and Business, Faculty of Intnational Relations, Czechy

dr Monika Karwacka (Uniwersytet Śląski)

 

CZŁONKOWIE w latach 2014 - 2022

dr Joanna Mampe (Uniwersytet Gdański) – kierownik

профессор, В.Г. Костомаров (Гос. ИРЯ им.А.С. Пушкина, Москва, Россия)

prof. dr hab. Ludmiła Szypielewicz (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr Ewa Andrzejewska (Uniwersytet Gdański)

dr Fadhil Marzouk

dr Tatiana Kopac (Uniwersytet Gdański)

Лада Овчинникова (Филиал ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", Россия)

кфн Анастасия Дронова (доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет», Калининград, Россия) 

кфн Татьяна Цвигун (БФУ им. И. Канта, Россия) 

кфн Екатерина Рублева (Институт русского языка и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия)

mgr Małgorzata Staniszewska

dr Jolanta Hinc (Uniwersytet Gdański)

dr Adam Jarosz (Uniwersytet Gdański)

кфн Владимир Шуников (Российский государственный гуманитарный университет, Россия)

Татьяна Резникова ФГБОУ ВО " Калининградский государственный университет", старший преподаватель кафедры русского языка

mgr Karolina Wielądek (Uniwersytet Gdański)

кфн Татьяна Кадоло Московский государственный гуманитарно-экономический университет

mgr Karolina Katka - Rychłowska

 

 

KONTAKT

Pracownia Badań nad Akwizycją i Nauczaniem Języków Obcych

Uniwersytet Gdański

ul. Wita Stwosza 51 80-308 Gdańsk

Wydział Filologiczny

 Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich

 Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

E-mail: joanna.mampe@ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 31. Październik 2019 - 10:53; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: środa, 26. Lipiec 2023 - 15:23; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe