fbpx Zakład Filologii Klasycznej | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Zakład Filologii Klasycznej

Zakład Filologii Klasycznej

baner promocyjny z logotypami programu POWER, UG i UE
 
Zakład Filologii Klasycznej
Seminarium Philologiae Classicae et Neolatinae
Classical Philology Division
 
Adres: 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
Polska Polonia Poland
tel.: (58) 523 22 38, e-mail: katfklas@ug.edu.pl
 
 
"[...] łacina w życiu duchowym Polski była przez tysiąc lat wielką siłą kulturalną, a przez nią nasza kultura otrzymała inne położenie geograficzne niż nasz kraj – można powiedzieć, że kulturalnie Polska znalazła się nad Morzem Śródziemnym".
(Jan Parandowski)
Kierownik Zakładu: dr Grzegorz Kotłowski
tel. (+ 48 58) 523 25 62,  e-mail: grzegorz.kotlowski@ug.edu.pl
 
Sekretariat: mgr Milena Bednarek
tel. (+ 48 58) 523 22 38, e-mail: katfklas@ug.edu.pl
 
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-13:00.

Seminarium Philologiae Classicae et Neolatinae a professore Stephano Zabłocki in Universitate Gedanensi anno 1984 creatum in Cathedram Philologiae Classicae, quae ex duobus Seminariis, Graecum dico et Latinum, constabat, anno 1994 conversum est. Litteris igitur Graecis, Latinis, et neolatinis apud nos studere potes, ut post tres annos ad licenciati, post duos sequentes ad magistri gradus promovearis. Occasionem hic quoque habes, ut doctoris gradum dignitatemque tam in historiographia Graeca et in rebus ad cultum atque humanitatem Orientis, qui vocatur Graecus, pertinentibus, quam in litteris comparatis (e.g. in poesi Graeca, Romana, neolatina, in litteris Polonorum medii et recentioris aevi) assequaris.
 
Corpus librorum, qui Studia Classica et Neolatina inscribuntur, edimus.
 
Seminarium nostrum sedem habet in aedibus Philologorum et Historicorum Facultatum, Olivae, ad plateam nomine Viti Stwosz appellatam, numero 55 (concl. 4.27 – 4.34).
 
Numerus telephonicus: (+ 48-58) 52-32 -238
 
W roku 1984 powstał w Uniwersytecie Gdańskim - założony przez prof. dr hab. Stefana Zabłockiego - Zakład Filologii Klasycznej i Neolatynistyki, który w 1994 roku został przekształcony w Katedrę Filologii Klasycznej.
W jej ramach powołano dwa zakłady. Działalnością Zakładu Hellenistyki i Kultury Greckiego Wschodu (Department of Hellenistic and Greek Orient Studies) kierował prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski, tel. (+48 58) 523 22 84. Kierownikiem Zakładu Latynistyki i Literatury Porównawczej (Department of Latin Studies and Comparative Literature) była prof. dr hab. Zofia Głombiowska, tel. (+48 58) 523 22 14.
Zakład Filologii Klasycznej prowadzi badania przede wszystkim w dziedzinie literaturoznawstwa, a ściślej - w zakresie historii literatury greckiej (ze szczególnym uwzględnieniem prozy), historii literatury rzymskiej (głównie epoki augustowskiej i cesarstwa), nowołacińskiej, staropolskiej i literatury porównawczej (z kręgu języków romańskich).
 

Przedmiotem filologii klasycznej jest nie tylko starożytność grecko-rzymska, ale cała kultura europejska – wszystkie duże biblioteki i archiwa pełne są napisanych po łacinie (i po grecku) książek i dokumentów, które powstawały od czasów najdawniejszych po współczesność, a literatury w językach narodowych, teatr i film, sztuka i architektura, filozofia i prawo korzystają nieustannie z tradycji antycznej. Jedynie ten kierunek studiów pozwala rozumieć Europę i widzieć ją jako całość. Zapewniamy naukę języka włoskiego (poziom B1) oraz języka tureckiego (poziom B2). Przy Zakładzie działa Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych UG oraz Studencki Teatr „Mimesis”. Zobacz więcej

Uwaga kandydaci na studia filologii klasycznej! Rocznikowi studiów 2019/20 w ramach projektu PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oferujemy naukę języka tureckiego w wymiarze 240 godzin (poziom B2).

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język obcy5)

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: język łaciński i kultura antyczna6), historia, historia sztuki, matematyka, drugi język obcy5)

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB
    (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym
    (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  5. Za język romański (włoski, francuski, hiszpański) przy punktacji powyżej 70% kandydat otrzymuje dodatkowo 10 pkt.
  6. Za egzamin dojrzałości z języka łacińskiego i kultury antycznej kandydat otrzymuje dodatkowo 20 pkt.

studia stacjonarne drugiego stopnia

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych innego kierunku

Dla kandydatów z dyplomem studiów wyższych z zakresu filologii klasycznej oraz filologii polskiej i innych kierunków filologicznych, a także innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych między innymi takich jak: archeologia, bibliologia, etnologia, filozofia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, wiedza o teatrze, religioznawstwo, logopedia, teologia, prawo, prawo kanoniczne, politologia, dziennikarstwo, pedagogika, psychologia, socjologia itp.

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

1. Rozmowa kwalifikacyjna – max. 50 pkt

Rozmowa kwalifikacyjna ma potwierdzić wiedzę kandydata z zakresu historii, kultury i literatury antycznej.

2. Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jacek Pokrzywnicki
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: sob., 20.06.2020 r., 21:58
Data publikacji: pon., 08.09.2008 r., 0:00