Umowa o współpracy z Muzeum Kinematografii w Łodzi

Instytut Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego podpisał z inicjatywy dr. Karola Szymańskiego umowę o stałej współpracy z Muzeum Kinematografii w Łodzi, reprezentowanym przez jego dyrektorkę – panią Marzenę Bomanowską.

Intencją obu stron było nadanie dotychczasowym kontaktom nowego kształtu organizacyjnego i pobudzenie ich rozwoju. Muzeum i Instytut wyraziły wolę wzajemnego wspierania się w zakresie upowszechniania kultury, popularyzowania nauki i sztuki, prowadzenia badań naukowych, organizacji wspólnych przedsięwzięć i wymiany doświadczeń. Współpraca ma obejmować między innymi organizację wystaw, konferencji, festiwali i przeglądów filmowych oraz innych wydarzeń promujących sztukę i kulturę filmową; realizację przedsięwzięć wydawniczych i dydaktycznych oraz badań naukowych i programów badawczych; wymianę dokumentacji i informacji naukowych oraz doświadczeń i wizyt pracowników; wzajemne zatrudnianie wykładowców i specjalistów, a także realizację w Muzeum praktyk studenckich.

Obie strony zobowiązały się także do informowania w możliwie najszerszym zakresie o wspólnych przedsięwzięciach we własnych materiałach promocyjnych i informacyjnych, publikacjach, stronach internetowych, mediach społecznościowych i wystąpieniach publicznych.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Listopad 2023 - 18:09; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: piątek, 29. Grudzień 2023 - 17:02; osoba wprowadzająca: Tomasz Lidzbarski