Zakład Filmu i Mediów

Zakład Filmu i Mediów realizuje następujące kierunki studiów:

Studia wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej to teoria i praktyka w jednym. Studenci otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu historii kina, historii myśli filmowej, a także ogólnej wiedzy o kulturze. Jednocześnie kilkaset godzin warsztatów pozwala poznać podstawy tworzenia i produkcji filmów oraz innych form audiowizualnych, a także upowszechniania wiedzy o filmie. Wszystkie działania praktyczne odbywają się pod nadzorem profesjonalistów. W trakcie praktyk studenci przygotowują scenariusze filmowe, piszą teksty krytyczne, które następnie mogą publikować w studenckim internetowym magazynie „Cinerama” (lub innych mediach), realizują samodzielne etiudy filmowe, współpracują z Centrum Filmowym UG im. Andrzeja Wajdy, gdzie organizują przeglądy i festiwale filmowe (np. coroczny Festiwal Cinerama i Konkurs Filmów Jednominutowych Refleks;ja), wygłaszają prelekcje itp. Są to dobre studia dla tych, którzy planują studiować w uczelniach artystycznych (np. teatralnych czy filmowych). Warsztaty oraz praktyki mogą być wykorzystane do przygotowywania własnej teczki osiągnięć (portfolio).

Program studiów produkcja form audiowizualnych zbudowany jest z modułów: Historia i estetyka mediów audiowizualnych, Współczesny rynek audiowizualny, Produkcja audiowizualna, Development, Pre-produkcja, Produkcja – okres zdjęciowy, Post-produkcja i technika zdjęciowa, Dystrybucja, Ekonomia w mediach, Zarządzanie w mediach, Prawo w mediach. Budowa modułowa odzwierciedla porządek prac związanych z produkcją form audiowizualnych: od teorii i metodologii – wzbogaconej o niezbędną wiedzę historyczną dotyczącą kina, telewizji, nowych mediów, ewolucji przemysłu filmowego – przez wszystkie etapy prac koncepcyjnych i wstępnych, po kolejne stopnie produkcji w aspekcie prawnym, menedżerskim, ekonomicznym, promocyjnym, technologicznym i organizacyjnym. Część zajęć kierunkowych, związanych ściśle z produkcją i dystrybucją filmową, telewizyjną oraz nowomedialną w Polsce i Europie, prowadzą praktycy z wieloletnim stażem, zatrudnieni w ramach współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Zajęcia prowadzone są m.in. w pomieszczeniach nowoczesnego studia telewizyjnego UG.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 10. Listopad 2015 - 11:39; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: czwartek, 15. Czerwiec 2023 - 14:53; osoba wprowadzająca: Marta Maciejewska