Plany studiów | Wydział Filologiczny

PROGRAMY STUDIÓW INSTYTUTU ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI

Studia stacjonarne:

Amerykanistyka, studia licencjackie:

Amerykanistyka, studia magisterskie:

Filologia angielska, specjalność nauczycielska, studia licencjackie:

Filologia angielska, specjalność nauczycielska, studia magisterskie:

Filologia angielska, specjalność translatoryczna, studia licencjackie:

Filologia angielska, specjalność translatoryczna, studia magisterskie:

Filologia angielska,specjalność Przetwarzanie języka naturalnego, studia magisterskie:

  • I rok
  • II rok

Studia niestacjonarne:

Filologia angielska, studia licencjackie:

Filologia angielska, studia magisterskie:

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Maciejczyk
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 03.10.2018 r., 8:37
Data publikacji: wt., 08.03.2011 r., 0:00