Plany studiów

Studia stacjonarne

Amerykanistyka, studia licencjackie:

Amerykanistyka, studia magisterskie:

Cultural Communication, studia licencjackie:

  Filologia angielska, specjalność nauczycielska, studia licencjackie:

Filologia angielska, specjalność nauczycielska, studia magisterskie:

Filologia angielska, specjalność translatoryczna, studia licencjackie:

Filologia angielska, specjalność translatoryczna, studia magisterskie:

Filologia angielska,specjalność przetwarzanie języka naturalnego, studia magisterskie:

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, studia licencjackie:

Studia niestacjonarne

Filologia angielska, studia licencjackie:

Filologia angielska, studia magisterskie:

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 16. Marzec 2022 - 10:21; osoba wprowadzająca: Izabela Kwit Ostatnia zmiana: czwartek, 23. luty 2023 - 08:50; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka